Google search

 
 

Здійснення наукових розробок є надзвичайно важливим для розвитку практичної медицини, яка має відповідати сучасним викликам і бути конкурентно спроможною на світовому ринку медичних послуг.

Співробітники кафедри радіології та ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки активно розвивають цілу низку напрямів наукових досліджень. Серед них – визначення діагностичної інформативності цифрового томосинтезу у виявленні раку грудних залоз на тлі асиметрій та деформацій архітектоніки, на підставі комплексного рентгено-сонографічного обстеження.

27 грудня 2022 року в разовій спеціалізованій вченій раді НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбувся офіційний захист дисертації аспіранта кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки Андрія Гурандо «Цифровий томосинтез грудних залоз в диференційній діагностиці асиметрій та деформацій їх архітектоніки» (науковий керівник: Тетяна Бабкіна) під головуванням завідувача кафедри ядерної мудицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки д.мед.н. Павла Короля на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальнітю 224 «Технології мединої діагностики та лікування» галузь 22 «Охорона здоров´я».

У роботі представлено теоретичне узагальнення та практичне вирішення важливої наукової задачі сучасної променевої візуалізації, а саме підвищення ефективності методів променевої діагностики  у визначенні діагностичної інформативності цифрового томосинтезу у виявленні раку грудних залоз. Розроблено оригінальну прогностичну модель менеджменту пацієнток з асиметріями грудних залоз та деформаціями їх архітектоніки відповідно до категорій шкали атласу BI-RADS. Отримані дані дозволять поліпшити раннє виявлення злоякісної патології, дасть можливість проведення своєчасного лікування та зможе запобігти розвитку генералізованих форм раку на тлі асиметрій та деформацій архітектоніки грудних залоз.

Як показав досвід останніх років, захист дисертацій в разових спеціалізованих вчених радах сприяє підвищенню зацікавленості слухачів та залученню аспірантів для навчання в НУОЗ України імені П.Л. Шупика.  

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 78% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також