Google search

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика об’єднує плеяду видатних вчених і непересічних особистостей, які спричинилися до виникнення цілої низки прикладних розробок та інноваційних теорій. Тож обмірковуючи заходи, що будуть проведені з нагоди 100-річчя нашої Академії протягом 2018 р., виникла пропозиція продемонструвати ті людські досягнення, що є передумовою і запорукою розвитку сучасного освітнього науково-практичного осередку. Водночас досвід країн Західної Європи демонструє тенденцію до виходу науковців з «веж зі слонової кістки» і переходу до популяризації та удоступнення своїх наукових здобутків для широкого загалу.