Search

12 лютого 2020 року в адміністративному корпусі НМАПО імені П.Л. Шупика відбувся черговий превентивний кардіологічний огляд співробітників Академії. Організаторами огляду були кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій (завідувач – член-кореспондент НАМН України, професор Б. Тодуров) i функціональної діагностики (завідувач – професор О. Жарінов), за сприяння базової установи обох кафедр - ДУ «Інститут серця МОЗ України» (генеральний директор – Б. Тодуров).

Потреба у скринінгу факторів ризику та оцінці стану серцево-судинної системи обумовлена величезною поширеністю безсимптомної кардіоваскулярної патології, зокрема, артеріальної гіпертензії та порушень серцевого ритму. Обов’язковий обсяг обстеження, виконаний у 26 осіб, включав вимірювання артеріального тиску, стандартну реєстрацію ЕКГ у 12 відведеннях і огляд кардіолога.

Акція традиційно викликала значне зацікавлення співробітників кафедр і адміністрації Академії. У 13 обстежених зареєстровано підвищені рівні артеріального тиску, у 7 – екстрасистолічну аритмію, в одного – пароксизмальну тахікардію, у трьох – порушення внутрішньошлуночкової провідності. Крім того, у двох випадках отримано дані за наявність стабільних форм ішемічної хвороби серця, у трьох – хвороб щитоподібної залози, в одному – цукрового діабету 2-го типу. Усі пацієнти з виявленою кардіоваскулярною патологією отримали рекомендації щодо подальшого обстеження, лікування та контролю його ефективності. Особливу увагу було звернуто на зміни цільових рівнів артеріального тиску з позиції європейських рекомендацій 2018 року.

Контроль і корекція найбільш поширених факторів ризику, рання діагностика серцево-судинних захворювань є важливою передумовою ефективної первинної та вторинної профілактики. Регулярні превентивні огляди з залученням висококваліфікованих співробітників провідних кафедр мають важливе значення для збереження здоров’я співробітників Академії.

https://www.nuozu.edu.ua/images/Novosti/17_02_20-3.jpg