Google search

 
 

10 листопада 2022 року кафедра управління охороною здоров’я та публічного адміністрування провела науково-практичну конференцію «Правові, організаційні та економічні засади програм реабілітації осіб з обмеженням життєдіяльності».

Відкрив конференцію виконувач обов’язків ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України, професор Олександр Толстанов. Модераторами конференції виступили професор Василь Михальчук, завідувач кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, та професор Михайло Голубчиков, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування. У конференції також взяли участь професор Раїса Моісеєнко, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи та представники профільної кафедри Університету професор Олександр Владимиров, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини, к. мед. н. Володимир Голик, доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини та інші працівники зазначеної кафедри.

У роботі взяли участь науково-педагогічні працівники, науковці та лікарі-практики закладів вищої освіти, наукових установ та закладів охорони здоров’я України, зокрема, професор Іван Миронюк, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Основна увага доповідачів була зосереджена на організаційно-правових та економічних засадах забезпечення впровадження окремих норм Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», фінансовому забезпеченні реалізації різних форм реабілітації, мультидисциплінарному підході до організації процесу реабілітації, кадровому забезпеченні різних видів медичної реабілітації, ресурсному забезпеченні діяльності реабілітаційних закладів та підрозділів, специфіці реабілітації учасників бойових дій.

Цікаві виступи спікерів конференції не залишили байдужими нікого.

За матеріалами конференції планується видання збірника.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу