Google search

 
 

На кафедрі медичної та лабораторної генетики закінчився цикл спеціалізації з генетики медичної, який тривав з 01.03. по 31.05.2023 р. На циклі проходили навчання 14 слухачів, серед яких були лікарі-педіатри, лікарі ЗПСМ та лікарі-акушери-гінекологи з м. Києва та Київської області, м. Івано-Франківська, м. Львова, м. Одеси та м. Суми.

Метою циклу спеціалізації було підготувати лікарів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Генетика медична». Саме тому, програма циклу охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для підготовки лікаря-спеціаліста з надання кваліфікованої допомоги хворому.

Цикл проходив в складних умовах військового стану в країні та карантину, тому заняття проводились переважно у дистанційному форматі. Незважаючи на непрості умови, викладачі кафедри доклали максимум зусиль, щоб педагогічний процес відбувся на найвищому рівні. Під час навчання слухачі оволоділи знаннями та навиками в галузі медичної генетики. Всі заняття проводились із залученням платформи Zoom. Лекції з основ медичної та лабораторної генетики проходили в режимі on-line конференції, окремі лекції надавались слухачам для опрацювання у запису. Слухачі приймали активну участь в проведені семінарських занять, готуючи та жваво обговорюючи доповіді за окремими тематиками. Особливу увагу слухачів викладачі звертали на виклики, що постали перед лікарями в зв’язку з воєнними діями на території України, а саме: значним переміщенням населення по території країни та за її межами, втратою контактів з певними групами пацієнтів, які потребують постійного нагляду, особливо це стосується пацієнтів з орфанною патологією,  порушенням логістичних ланцюгів надання допомоги хворим тощо.

Певні практичні заняття проводились із залученням інтернет-ресурсів, а саме кожен слухач отримував індивідуальне завдання по електронній пошті. Для цього були надіслані розроблені завдання з загальної генетики та цитогенетики. Після опрацювання завдань слухачами у встановлені терміни, роботи надсилались на кафедру та перевірялись викладачами. Додатково, для спілкування зі слухачами, використовували додаток Viber, в якому слухачі відмічались щоранку та отримували необхідну інформацію, а також електронну пошту gmail, створену для даної групи. Слід відмітити продуктивну взаємодію між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри.

Іспит проводився в режимі on-line за допомогою додатків Zoom, Skype та Viber у форматі індивідуальної співбесіди. Отриманий викладачами досвід показав, що така форма іспиту в умовах дистанційного навчання дозволяє найбільш об’єктивно оцінити знання слухачів та максимально наближує до очного формату екзамену.

Всі слухачі отримали документи встановленого зразка про завершення навчання та присвоєння звання «лікар - спеціаліст» за спеціальністю «Генетика медична».

На заключній конференції слухачі подякували викладачам кафедри - висококласним фахівцям та відданим знавцям своєї улюбленої справи за цікаві лекції та практичні заняття, за отримані знання, досвід та стимули до роботи в галузі медичної генетики, моральну підтримку в цей нелегкий для всіх час і побажали всім присутнім натхнення, здоров’я, мирного неба, стійкості та перемоги.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також