Google search

Перелік документів

для планування ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи

 1. Реєстраційна карта (РК)
 2. Тематична картка
 3. Індивідуальні картки обліку НДР (оформлюються на кожного виконавця)
 4. Заявка на планування ініціативно-пошукової НДР
 5. Витяг з протоколу засідання вченої ради Університету
 6. Витяг із протоколу експертної проблемної комісії Університету
 7. Витяг із протоколу засідання комісії з питань етики
 8. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету/інституту
 9. Витяг із протоколу засідання кафедри
 10. Перелік засобів виміру
 11. Завдання на патентно-інформаційний пошук
 12. Звіт про патентні дослідження
 13. Рецензії на заплановану ініціативно-пошукову НДР (зовнішня та внутрішня)

Електронні варіанти заявки на планування ініціативно-пошукової НДР, бланків тематичної та індивідуальної карток для заповнення надаються відділом наукової медичної інформації (401 кабінет, лабораторний корпус).

Перелік засобів виміру надається і завіряється головним метрологом університету (501 кабінет, лабораторний корпус).

Завдання та звіт про патентно-інформаційні дослідження виконується відділом патентно-ліцензійної роботи університету або виконавцями НДР (кабінет 815, лабораторний корпус).

Витяг з проколу засідання комісії з питань етики (8 поверх, вівторок і четвер – з 14.00-16.00). Перелік документів є на сайті університету – кафедра філософії – Комісія з питань етики.

Матеріали оформлюються в 2 примірниках (оригінали), що зберігаються у відділі наукової медичної інформації та структурному підрозділі виконавця НДР.