Google search

Наукові фахові видання, що індексуються міжнародною базою SCOPUSНаукові фахові видання, у Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії
Наукові підготовлені до розгляду у МОН України щодо внесення до Переліку наукових фахових видань України
Інші наукові та науково-практичні видання, співзасновником яких є НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Видання, що виходять за наукової підтримки Університету

 

Наукові фахові видання, що індексуються міжнародною базою SCOPUS

Український журнал серцево-судинної хірургії

Журнал публікує статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди, проблеми медицини та фармації, сучасні концепції технології діагностик та лікування, наукову інформацію з конгресів, з'їздів, конференцій, обмін досвідом, випадки з практики, аналітичні звіти, історичні довідки. Оригінальні статті можуть супроводжуватися коментарями членів редколегії, або авторитетних експертів

ISSN: друковане - 2664-5963 електронне - 2664-5971

Галузь науки: медичні (17.03.2020)
Спецiальнiсть: 222 (17.03.2020) Категорiя Б

Сучасна Педіатрія Україна

На своїх сторінках журнал публікує у вигляді оригінальних статей дані наукових досліджень, результати яких можуть бути застосовані в практичній педіатрії, клінічні спостереження, а також спеціальні тематичні статті щодо проблем педіатрії; матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки у клінічній і академічній педіатрії, пов’язані зі всіма аспектами здоров’я дітей. Журнал також публікує матеріали суміжних із педіатрією галузей, таких як харчування, дитяча хірургія, організація охорони здоров’я, фундаментальні науки, психологія, психіатрія, освіта, соціологія та догляд за хворими. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямований на підвищення якості медичної допомоги та покращення здоров’я дитячого населення України. 

ІSSN: друковане - 2663-7553 електронне - 2706-6134

Галузь науки: медичні (07.05.2019)
Спецiальнiсть: 222 (07.05.2019) 228 (07.05.2019)
Категорiя: Б

Хірургія дитячого віку (Україна)

Журнал публікує оригінальні дослідження, клінічні спостереження, а також спеціальні статті щодо проблем у дитячій хірургії, матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки в клінічній і академічній хірургії дитячого віку: хірургія (діти віком 0–18) за спеціалізаціями кардіологія, нейрохірургія, торакальна та абдомінальна хірургія, стоматологія, урологія, гінекологія, нефрологія, пульмонологія тощо. Зміст журналу також включає матеріали суміжних галузей, таких як ортопедія, анестезіологія, післяопераційний догляд і реабілітація, педагогіка тощо. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямовані на покращання якості медичної допомоги та здоров’я дитячої популяції України.

ISSN: друковане - 2304-0041 електронне - 2521-1358

Галузь науки: медичні (07.05.2019)
Спецiальнiсть: 222 (07.05.2019) Категорiя: Б

Наукові фахові видання, у Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Архів офтальмології України, Archive of Ukrainian ophthalmology

ISSN: друковане - 2309-8147,2311-2999

Галузь науки: медичні (17.03.2020)
Спецiальнiсть: 222 (17.03.2020) Категорiя Б

 

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України

ISSN: друковане - 2664-0767 електронне - 2707-1677

Галузь науки: медичні (02.07.2020)
Спецiальнiсть: 222 (02.07.2020) Категорiя: Б

 

Здоров’я жінки

ISSN: друковане - 2307-5074, 1992-5921

Галузь науки: медичні (15.10.2019)
Спецiальнiсть: 222 (15.10.2019) Категорiя Б

 

Здоров’я суспільства

ISSN: друковане - 2306-2436

Галузь науки: медичні 
Спецiальнiсть: 222 (02.07.2020) 229 (02.07.2020) Категорiя: Б

 

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

ISSN: друковане - 2305-3127, 2664-3790

Галузь науки: медичні  (15.10.2019)
Спецiальнiсть: 222 (15.10.2019) Категорiя Б

 

Лікарська справа Врачебное дело

ISSN: друковане - 1019-5297, 2706-8803

Галузь науки: медичні  (24.09.2020)
Спецiальнiсть: 222 (24.09.2020) Категорiя Б 

 

Медична інформатика та інженерія, Медицинская информатика и инженерия, Medical Informatics and Engineering

ISSN: друковане - 1996-1960, 1997-7468

Галузь науки: медичні  (11.07.2019), біологічні (15.10.2019)
Спецiальнiсть: 222 (11.07.2019), 091(15.10.2019) Категорiя Б

 

Медична Освіта

ISSN: друковане - 1681-2751, 2414-5998

Галузь науки:(педагогічні спеціальності) (28.012.2019)

Спецiальнiсть: 011, 015, 016 (28.012.2019) Категорiя Б

 

Нирки; Почки; Kidneys

ISSN: друковане - 2307-1257, 2307-1265

Галузь науки: медичні  (11.07.2019)
Спецiальнiсть: 222 (11.07.2019) Категорiя Б

 

Перинатологія та репродуктологія: від наукових досліджень до практики (електронне науково-практичне видання)

ISSN: електронне - 2788-6190

Галузь науки: медичні (29.06.2021)
Спецiальнiсть: 222 (29.06.2021)
Категорiя: Б

 

Репродуктивне здоров'я жінки

 ISSN: друковане - 2708-8723, 2708-8731

Галузь науки: медичні  (24.09.2020)
Спецiальнiсть: 222 (24.09.2020) Категорiя Б

 

Сімейна медицина

ISSN: друковане - 2307-5112 , 2412-8708

Галузь науки: медичні  (28.12.2019)
Спецiальнiсть: 222 (28.12.2019) Категорiя Б

 

Сучасна педіатрія. Україна 

ISSN: друковане - 2663-7553, 2706-6134

Галузь науки: медичні  (07.05.2019 зі змінами з 15.10.2019)
Спецiальнiсть: 222, 228 (07.05.2019) Категорiя Б 

 

Сучасна стоматологія 

ISSN: друковане - 1992-576X

Галузь науки: медичні (26.11.2020)
Спецiальнiсть: 221 (26.11.2020) Категорiя: Б

 

Судово-медична експертиза

ISSN: друковане - 2218-838X електронне - 2707-8728

Галузь науки: медичні (29.06.2021)
Спецiальнiсть: 222 (29.06.2021) Категорiя: Б

Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань

ISSN: друковане - 2414-0007 електронне - 2415-7597
Галузь науки: медичні (02.07.2020)
Спецiальнiсть: 222 (02.07.2020) Категорiя: Б

 

Українська Інтервенційна Нейрорадіологія та Хірургія

ISSN: друковане - 2786-4855 електронне - 2786-4863

Галузь науки: медичні (17.03.2020)
Спецiальнiсть: 222 (17.03.2020) Категорiя: Б

 

Український журнал серцево-судинної хірургії

ISSN: друковане - 2664-5963, 2664-5971

Галузь науки: медичні (17.03.2020)

Спецiальнiсть: 222 (17.03.2020) Категорiя Б

 

Український медичний часопис

ISSN: друковане - 1562-1146, 1680-3051

Галузь науки: медичні (17.03.2020)

Спецiальнiсть: 222 (17.03.2020) Категорiя Б

 

Хірургія дитячого віку

ISSN: друковане - 2304-0041, 2521-1358

Галузь науки: медичні (07.05.2019)

Спецiальнiсть: 222 (07.05.2019) Категорiя Б

 

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука

ISSN: друковане -  1681-2778, 2414-4533

Галузь науки: медичні (07.05.2019)

Спецiальнiсть: 222 (07.05.2019) Категорiя Б

 

Наукові видання знаходяться на розгляді в МОН України про внесення до Переліку наукових фахових видань України

  1. Український журнал фізичної та реабілітаційної медицини

  2. Східноєвропейський неврологічний журнал

 

Інші наукові та науково-практичні видання, співзасновником яких є НУОЗ України імені П. Л. Шупика

  1. Діабет Ожиріння Метаболічний синдром

  2. Journal of Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial  Pathology. Журнал діагностики та лікування щелепно-лицьової патології (видається англійською мовою)

  3. Кардіологія та кардіохірургія: безперервний професійний розвиток 

  4. Ліки України ПЛЮС (електронне видання)

Видання, що виходять за наукової підтримки Університету

  1. Ліки України
  2. Мистецтво лікування. Журнал практикуючого лікаря

Відділ наукових електронних ресурсів та інноваційних технологій Наукової бібліотеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Контакти для інформації та консультацій  esources.nmapo@gmail.com.