Google searchORPHEUS (The Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System, Організація з PhD програм у біомедицині та медичних науках у Європі)
– це об'єднання медичних навчальних закладів, метою діяльності якого є розробка стандартів для програм підготовки докторів філософії.

Україну в цій поважній міжнародній організації, що об’єднала 115 провідних університетів з усього світу, представляють всього чотири заклади: Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Запорізький державний медичний університет, Сумський державний університет та Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

ORPHEUS був створений у квітні 2004 року за участю Європейської конференції з гармонізації докторських програм в галузі біомедицини та медичних наук, що проходила у Загребі. З'ясувалося, що, незважаючи на багато подібності, докторські програми також мають важливі відмінності у змісті та очікуваному результаті. Таким чином, ступінь доктора філософії може мати різний зміст у різних частинах Європи.

Делегати з 25 університетів та 16 європейських країн погодились, що існує потреба у європейській гармонізації, і прийняли «Декларацію Європейської конференції з гармонізації докторських програм у медицині та медичних науках» («Загребська декларація»), яка містить перше європейське консенсусне твердження про те, якою має бути програма підготовки здобувача ступеня доктора філософії.

Мета діяльності ORPHEUS полягає у:

  • посиленні кар'єрних можливостей для молодих докторів філософії;
  • обміні інформацією всередині спільноти та підвищенні внеску її учасників у медицину та суспільство в цілому;
  • представленні вищої освіти та досліджень у галузі біомедицини та медичних наук і впливові на розробку політики на національному, європейському та міжнародному рівнях;
  • заохоченні співробітництво між членами Асоціації та створення ефективних двосторонніх та багатосторонніх мереж;
  • сприянні співпраці у дослідженні та розробці спільних програм підготовки докторів філософії та гармонізації цих програм;
  • заохоченні академічної мобільності.