Google search

 
 

атестація

 • Атестація аспірантів медичного факультету

  Індивідуальний план наукової роботи є обов'язковим до виконання здобувачем вищої освіти і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. Задля забезпечення належного контролю за виконанням індивідуального плану роботи, аспіранти двічі на рік доповідають про його виконання на засіданні кафедри, на якій здійснюється підготовка аспіранта. Наприкінці навчального року результати атестації затверджуються на засіданні вченої ради факультету.

 • Навчання аспірантів на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  Підготовка перпсективних наукових кадрів завжди була пріоритетом в роботі кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк), оскільки вся діяльність кафедри орієнтована, в першу чергу, на інновації в хірургії та їх рутинне впровадження в щоденну роботу хірургічних відділень клінічних баз кафедри.

 • Training of graduate students at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  The training of prospective scientific personnel has always been a priority in the work of the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine (the head of the department - professor S. Savoliuk), since all the activities of the department are primarily focused on innovations in surgery and their routine implementation in the daily work of surgical departments of the department's clinical bases.

 • Проміжна атестація лікарів-інтернів першого року навчання на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  29 листопада 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів (27 осіб) за спеціальністю «Хірургія» 1-го року навчання (2023 рік випуску).

 • Відбулася атестація аспірантів медичного факультету

  18-19 жовтня в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л.  Шупика на підставі наказу НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 30 серпня 2023 року № 3029 відбулась атестація аспірантів медичного факультету всіх форм здобуття вищої освіти третього (освітньо-накового рівня).

 • Україна отримала нових цілеспрямованих та талановитих молодих фахівців

  30 червня 2023 року на кафедрі педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації закінчили навчання лікарі – інтерни за фахом «Педіатрія».

 • The last interns in the specialty «Pediatric Anesthesiology»

  At the end of June, the Department of Pediatric Surgery, Anesthesiology, Orthopedics and Traumatology held the graduation of interns of pediatric anesthesiologists. This is the last group of interns specializing in Pediatric Anesthesiology.

 • Останній випуск інтернів зі спеціальності «Дитяча анестезіологія»

  Наприкінці червня на кафедрі дитячої хірургії, анестезіології, ортопедії та травматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбувся випуск інтернів дитячих анестезіологів. Це останній випуск інтернів за спеціальністю «Дитяча анестезіологія».

 • Випуск інтернів на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  В останній день червня 2023 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії відбулася урочиста подія – усі 66 інтернів, що навчалися в інтернатурі, отримали довгоочікувані сертифікати лікаря-спеціаліста!

 • Іспит лікарів-інтернів 2-го року навчання

  Згідно з Наказом в.о. ректора НУОЗ України імені П.Л. Шупика, академіка В. Камінського 19.06.2023 року на кафедрі терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології відбувся іспит із оцінювання рівню теоретичних знань та оволодіння практичними навиками як частина заключної атестації лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» 2-го року навчання.

 • Оцінка знань та професіоналізму інтернів-анестезіологів за системою ОСКІ (OSCE)

  Для оцінки навичок, які пов’язані з доглядом за пацієнтом, Американське Товариство Анестезіологів проводить об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ, ОSCE  (Objective Structured Clinical Examination)) – сучасний тип оцінки знань, який використовується у медицині.

 • Державна атестація лікарів-інтернів

  Державна атестація лікарів-інтернів 2-річної інтернатури (01.08.2021-30.06.2023) на визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Внутрішні хвороби» проведена на кафедрі терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика 19-20 червня 2023 року комісією у складі: завідувач кафедри терапії, професор Наталія Швець, професор Тетяна Бенца, доцент Оксана Пастухова, асистент Тетяна Снісаревська, директор клінічної бази кафедри – КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» Ганна Павленко.

 • Засідання атестаційної комісії кафедри акушерства, гінекології та перинатології медичного факультету

  Підготовка лікарів акушерів-гінекологів для практичної діяльності у системі охорони здоров’я жіночого населення є одним із напрямків діяльності кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

 • Суботній факультатив

  Кафедра кардіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжує щосуботи проводити безкоштовні факультативні заняття для лікарів. 10 червня на он-лайн зустрічі були присутні лікарі терапевти, кардіологи, сімейні лікарі, інфекціоністи, неврологи, лікарі медицини невідкладних станів.

 • Атестація лікарів-інтернів на кафедрі терапії та ревматології

  На кафедрі терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня відбулась атестація лікарів-інтернів ІІ року навчання.

 • Отримали вчене звання професор

  Рішенням вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 19.10.2022 присвоєно вчене звання професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії доцентам кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика Олександру Бредуну та Ілоні Косаківській, що затверджено Наказом МОН України № 1166 від 23.12.2022.

 • Наказ НМАПО імені П.Л. Шупика від 02.06.20 р. № 2468 "Про послаблення карантинних заходів в НМАПО імені П. Л. Шупика"

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (із змінами), протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27.05.2020 № 32 та постанови Головного державного санітарного лікаря України від 28.05.2020 № 29.