Search

 
 

онкології

 • Using of morden practices in the educational process of thematic improvement in oncogynecology

  On 28-30th October, 2022, the 10th EnGaGe Patient Advocacy Seminar was held in Berlin under the umbrella of the European Society of Gynecological Oncology (ESGO) Congress. The meeting started with welcoming words of ESGO President Prof. Nicole Konkin and Congress President Prof. Jalid Sehouli.

 • Використання сучасного досвіду у навчальному процесі тематичного удосконалення з онкогінекології

  28-30 жовтня у Берліні під егідою Конгресу Європейської спільноти гінекологічних онкологів (ESGO) відбувся 10-й семінар з пацієнтської адвокації EnGaGe. Зустріч розпочалася з вітальних слів президента ESGO професора Ніколь Конкін та президента конгресу професора Джаліда Сеголі.

 • WORLD GYNECOLOGICAL ONCOLOGY DAY – GO day

  Despite the war state in Ukraine, on September 20, 2022, Ukrainian oncologynaecologists joined the World Gynecological Oncology Day – GO day, that was launched by the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) and The European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups (ENGAGE) in 2019.

 • Всесвітній день гінекологічної онкології – Go day

  Незважаючи на воєнний стан в Україні, 20 вересня 2022 року українські онкогінекологи долучилися до проведення Всесвітнього дня гінекологічної онкології – GO day, що започаткований Європейським товариством гінекологічних онкологів (ESGO) та Європейською мережею груп по захисту інтересів пацієнток (ENGAGE) у 2019 році.

 • Рекордна кількість слухачів на поновленому циклі тематичного удосконалення

  На кафедрі онкології з 12 по 26 травня успішно пройшов перший з поновлених циклів тематичного удосконалення «Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу».

 • The record number of listeners on the renewed cycle of thematic improvement

  The first of the renewed cycles of thematic improvement "Precancerous and tumorous diseases of the esophagus" was successfully held at the Department of Oncology from 12 to 26 of May, 2022.

 • Цикл ТУ «Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу»

  Відповідно до календарного плану, 17 травня 2022 року на кафедрі онкології почнеться цикл тематичного удосконалення «Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу» (для лікарів-хіміотерапевтів та онкологів) (17.05 – 31.05.2022 р.).

 • Увага! Цикл тематичного удосконалення перенесено

  Цикл ТУ «Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти)» (для онкохірургів, онкологів, гастроентерологів, загальних хірургів) (09.03 – 23.03.2022 р.) перенесено на 12.05 – 26.05.2022 р.

 • Відпрацювання практичних навиків тактичної медицини

  В умовах воєнного, надзвичайного станів та зі збільшенням техногенності сучасного побуту набуття основних знань тактичної медицини є вкрай важливим.У зв’язку з цим одним із напрямків волонтерської роботи кафедри онкології є проведення майстер-класів з тактичної медицини.

 • PRACTICE OF THE TACTICAL MEDICINE SKILLS

  Among the activities of volunteer work, the Department of Oncology held five master classes during the week to practice skills of providing medical care at the pre-hospital stage during hostilities. More than 30 territorial defense fighters took part in each of the events, led by the head of the department, Professor Prokip Gordiichuk, and a full-time graduate student of the department Mykola Gordiichuk.

 • Спеціалізація з «Онкохірургії»

  Відповідно до календарного плану 21 березня 2022 року на кафедрі онкології почався цикл спеціалізації з «Онкохірургії» (21.03 – 24.06.2022 р.).

 • Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу

  З 9 березня 2022 р. на кафедрі онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика розпочинається плановий двотижневий цикл ТУ, присвячений питанням профілактики, діагностики та лікування онкологічних і доброякісних хвороб стравоходу і стравохідно-шлункового переходу.

 • Кафедра онкології долучилася до відзначення Всесвітнього дня боротьби проти раку

  З 2005 року Міжнародний протираковий союз щорічно 4 лютого відзначає Всесвітній день боротьби проти раку (World Cancer Day). 2022-й рік проходить під гаслом: «Створіть майбутнє без раку. Час діяти зараз», що дає можливість привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми, нагадати про те, наскільки небезпечні та поширені зараз онкологічні захворювання.

 • THE DEPARTMENT OF ONCOLOGY JOINED THE CELEBRATION WORLD CANCER DAY

  Since 2005, the International Cancer Union has celebrated World Cancer Day every year on February 4. The year 2022 is held under the slogan: "Create a future without cancer. It's time to act now ", which provides an opportunity to draw public attention to this global problem, to remind how dangerous and widespread cancer is now.

 • Завершення навчання лікарів-інтернів на кафедрі онкології

  Навчання лікарів-інтернів кафедри онкології впродовж 2020-2022 років проходило в умовах короновірусної пандемії, що вимагало змін в організації та методології навчального процесу. Керуючись розпорядженнями адміністрації НУОЗ України імені П.Л. Шупика та п. 2 Наказу МОЗ України за № 698 від 23.03.2020 р., працівники кафедри змогли у повному обсязі забезпечити навчальний процес з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Клінічна онкологія».

 • COMPLETION OF TRAINING OF INTERNS-PHYSICIANS AT THE DEPARTMENT OF ONCOLOGY

  Training of interns-physicians of the Department of Oncology during 2020-2022 took place in a coronavirus pandemic, which required changes in organization and methodology of the educational process. Guided by the instructions of the administration of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine and paragraph 2 of the Order of the Ministry of Health of Ukraine for № 698 from 23.03.2020, employees of the Department were able to fully provide training for interns-physicians in "Clinical Oncology".

 • Кафедра онкології: підсумки та перспективи

  За результатами внутрішнього рейтингового оцінювання структурних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика кафедра онкології в 2021 році посіла перше місце серед кафедр хірургічного факультету. Про це на засіданні вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика повідомив член-кореспондент НАМН України, перший проректор професор Юрій Вдовиченко.

 • Department of Oncology: Results and Prospects

  The Department of Oncology based on the results of the internal rating assessment of structural subdivisions of the Shupyk National Healthcare University of Ukrain in 2021 took first place among the departments of the Surgery Faculty. This was announced at a meeting of the Academic Council of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine was informed by the corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the first vice-rector, Professor Yuriy Vdovychenko.

 • Онлайн навчання лікарів-інтернів безпечному використанню імуноонкологічних препаратів

  9 листопада 2021 року відбувся онлайн-захід (вебінар) за підтримки компанії МSD на тему «Імуноопосередковані побічні явища імунотерапевтичних препаратів та методи їх корекції», в якому взяли участь лікарі-інтерни кафедри онкології першого та другого років навчання.

 • ONLINE TRAINING OF DOCTORS-INTERNS ON THE SAFE USE OF IMMUNOONCOLOGICAL DRUGS

  On November 9, 2021, an online event (webinar) was held with the support of MSD on "Immune-mediated side effects of immunotherapeutic drugs and methods of their correction", which was attended by interns of the Department of Oncology of the first and second years of study.