Google search

 
 

навчання

 • Онлайн-зустріч іноземних клінічних ординаторів з адміністрацією університету

  27 листопада 2023 р. у форматі онлайн-конференції відбулась робоча зустріч адміністрації університету на чолі з проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва професором О. Гульчій з іноземцями, які навчаються в клінічної ординатурі (стажисти) з та їхніми кураторами.

 • Відкрита лекція з клінічної мікробіології для лікарів-інтернів

  30 жовтня 2023 року для лікарів-інтернів спеціальності «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» відбулась відкрита онлайн лекція на тему «Клінічна мікробіологія. Вчення про мікробіом і віром. Мікроекологія шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів, шкіри та слизових оболонок, сечостатевої системи».

 • Формування професійних навичок майбутніх фармацевтів на кафедрі фармації

  Освітній процес для магістрів заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» в НУОЗ України в цьому році розпочався 16 жовтня 2023 р. На кафедрі фармації здобувачі вищої освіти познайомилися з новою навчальною дисципліною «Ресурсознавство лікарських рослин», яку викладає асистент кафедри Н. Суртаєва.

 • Видано навчальний посібник «Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій»

  23 жовтня 2023 року відбулося оприлюднення видання навчального посібника - «Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій». Видання є результатом роботи професорів кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НУОЗ України імені П.Л. Шупика на базі КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія» виконавчого органу Київської міської ради.

 • Косметичний шов в практиці отоларинголога

  З 5 по 6 жовтня 2023 року у м. Чернівці, в палаці «Академічний» Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» втретє поспіль проходила Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині (ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю).

 • Роль симуляційних тренажерів у навчанні молодих хірургів

  Кафедра загальної та невідкладної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика відзначає важливу роль симуляційних тренажерів у процесі навчання інтернів лапароскопічній хірургії.

 • Цикл ТУ «Актуальні питання медичного та фармацевтичного права»

  Запрошуємо для навчання на цикл ТУ «Актуальні питання медичного та фармацевтичного права», що проходитимуть 18.10 - 01.11.2023 року на кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

 • Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності

  Кафедра педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ) запрошує лікарів на цикл тематичного удосконалення «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності»

 • Навчання здобувачів 1-го курсу за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

  Освітній процес для магістрів-першокурсників заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» в НУОЗ України ім. П. Л. Шупика в цьому році розпочався 9 жовтня 2023 р. Варто відмітити очний формат проведення установчої сесії, що дає можливість студентам познайомитись особисто один з одним, побачити викладачів кафедри фармації та інших кафедр університету, більш глибоко зануритись у вивчення нових дисциплін.

 • Черговий навчальний семестр на кафедрі фундаментальних дисциплін та інформатики

  Третій навчальний семестр здобувачі вищої освіти очної (денної) форми навчання розпочали з двох вибіркових навчальних дисциплін «Інформаційні технології пошуку та структуризації інформації» та «Математичне моделювання в медицині та біології» (по 3 кредити ЄКТС, 90 годин), навчання за якими відбулось із 06 по 27 вересня.

 • We continue to learn from the best in order to preserve the most precious

  The head of the department of cardiac surgery, X-ray endovascular and extracorporeal technologies Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Professor Borys Todurov, together with assistant Mykhailo Todurov and postgraduate students of the department, attended the European congress of cardiac surgeons - The 37th EACTS Annual Meeting, which took place in Vienna, Austria.

 • Продовжуємо навчатись у найкращих задля збереження найдорожчого

  Завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П.Л. Шупика, професор Борис Тодуров разом з асистентом Михайлом Тодуровим та аспірантами кафедри відвідали європейський зʼїзд кардіохірургів - The 37th EACTS Annual Meeting, який відбувся у Відні, Австрія.

 • Фахова школа «Мультидисциплінарний підхід до лікування стоматологічних захворювань в умовах воєнної доби»

  Фахова школа кафедри ортопедичної стоматології «Мультидисциплінарний підхід до лікування стоматологічних захворювань в умовах воєнної доби» (в онлайн режимі на основі платних освітніх послуг). Дата проведення: 14.11-15.11.2023 року. Тривалість проведення: 2 дні (12 годин)

 • Семінар кафедри ортопедичної стоматології

  Семінар кафедри ортопедичної стоматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика «Актуальні питання стоматології воєнної доби. Стоматологічні прояви загальносоматичної патології, сучасні методи комплексної реабілітації» (в онлайн режимі на основі платних освітніх послуг)

 • Фахова школа кафедри ортопедичної стоматології

  Фахова школа кафедри ортопедичної стоматології «Перспективи надання комплексної стоматологічної допомоги в умовах воєнного стану» (в онлайн режимі на основі платних освітніх послуг). Дата проведення: 16.11-17.11.2023 року. Тривалість проведення: 2 дні (12 годин).

 • Відпрацювання практичних навиків з катетеризації центральної вени під контролем ультразвуку

  Ультразвук є безпечним, портативним, відносно недорогим і легкодоступним методом візуалізації, що робить його корисним інструментом діагностики та моніторингу в медицині.

 • Факультативні заняття кафедри кардіології «Консиліум фахівців при коморбідних станах»

  23 вересня кафедра кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика провела традиційні факультативні заняття он-лайн: «Консиліум фахівців при коморбідних станах».  На зустріч зібралися кардіологи, терапевти, сімейні лікарі, пульмонологи, нефрологи, психіатри.

 • Docendo discimus - Навчаючи, ми самі вчимося

  У навчальній діяльності вищих навчальних закладів України фахова англійська посідає провідне місце як міжнародна мова науки, новітніх досліджень та медичної літератури. Щодо викладання англійської мови студентам, то в кожному університеті існують свої педагогічні підходи – не виняток і кафедра мовної підготовки та гуманітарних дисциплін НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 • Професійний ріст інтернів на основі практичних досягнень

  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, завжди прагнув забезпечити найкращу освіту та підготовку молодих фахівців у медичній галузі, відзначився ще однією важливою ініціативою. Кафедра загальної та невідкладної хірургії цього вишу, розташована на базі хірургічних відділень Київської міської клінічної лікарні №6, яка є справжньою «майстернею» для інтернів, що навчаються на цій кафедрі.

 • Інвестиції в знання дають найкращі дивіденди

  Уявіть, що ви прокинулися сьогодні вранці і захотіли оцінити свій рівень володіння англійської мови, перш ніж почати читати лекції та проводити практичні заняття студентам-іноземцям, навчатися, отримувати інформацію на медичну тематику з англомовних джерел, спілкуватися з колегами на міжнародних заходах.