Search

 
 

навчання

 • Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики

  10 жовтня для аспірантів денної форми навчання почався вибірковий цикл з оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетенціями «Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики». Лекційні та семінарські заняття з дисципліни проводяться в дистанційному форматі за допомогою програми ZOOM. Заняття проводять зав. кафедри філософі, професор С. Пустовіт, професор Н. Бойченко  та старший викладач В. Березіна.

 • TECHNOLOGIES OF SCIENTIFIC CREATIVITY.FUNDAMENTALS OF ACADEMIC LETTERS AND RHETORIC

  On October 10, for full-time graduate students, a selective discipline «Technologies of scientific creativity. Fundamentals of academic writing and rhetoric» has started. Lectures and seminars are conducted on a cloud-based video conferencing platform ZOOM. Classes are conducted by the head of  Philosophy Department, professor Svitlana Pustovit, professor Natalia Boychenko and senior lecturer Viktoria Berezina.

 • 6-й Національний український стоматологічний конгрес «Інноваційні технології в стоматології»

  22–23 жовтня 2021 року, в м. Києві відбувся 6-ий Національний український стоматологічний конгрес «Інноваційні технології в стоматології». Захід відбувся за організації Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика та громадської організації «Асоціація стоматологів України» і присвячений 65-річчю об’єднання стоматологів України у Республіканське наукове товариство стоматологів України, а згодом і Асоціацію стоматологів України.

 • Школа цифрових технологій «Променева діагностика травматичних ушкоджень»

  15-16 жовтня Всеукраїнська асоціація рентгенологів спільно з Центром рентгенівських технологій Асоціації радіологів України та видавничо-інформаційним центром «Медицина України» за підтримки групи компаній «Телеоптик» провели чергову Школу цифрових технологій.

 • Викладання на кафедрі фармацевтичної технології і біофармації майбутнім магістрам

  В Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика з 2020/2021 навчального року проводиться викладання дисциплін заочної форми навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

 • TEACHERS OF THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES TAKE PART IN ONLINE TRAINING

  Knowledge management allows people to get the right information to the right person at the right time

 • Конкурс для студентів та аспірантів до Всесвітнього дня біоетики

  З нагоди Всесвітнього дня біоетики, кафедра філософії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика спільно з кафедрою громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету  проводять онлайн-конкурс на тему «Соціальна відповідальність та здоров’я».

 • Про розподіл по аудиторіях лікарів-інтернів для участі в «Крок 3. Стоматологія», «Крок 3. Лабораторна діагностика»

  Надаємо розподіл лікарів-інтернів Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика по аудиторіях для участі в ліцензійних інтегрованих іспитах «Крок 3. Стоматологія», «Крок 3. Лабораторна діагностика», які відбудуться 02.11.2021.

 • Симуляційна олімпіада у рамках анестезіологічної конференції «Тріщинські читання» (МАК VІ)

  Симуляційне навчання – метод набуття практичних навичок, що передбачає використання імітації реальних клінічних ситуацій. До симуляції вдаються у багатьох контекстах, таких, як симуляція технологій для оптимізації ефективності, проектування засобів безпеки, випробування, тренінги, освіта чи відеоігри.

 • SIMULATION OLYMPIAD IN THE FRAMEWORK OF THE ANAESTHESIA CONFERENCE "TRISHCHYNSKIY READINGS" (MAK VI)

  Simulation training is a method of acquiring practical skills that involves the use of simulation of real clinical situations. Simulations are used in many contexts, such as simulating technologies to optimize performance, developing security tools, testing, training, education, or video games.

 • 29 жовтня - Всесвітній день псоріазу

  Щорічно, 29 жовтня, весь світ відзначає Всесвітній день псоріазу. Українська національна асоціація псоріазу за підтримки кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунологіі НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Medical Knowledge Hub запрошують усіх бажаючих до участі в онлайн-конференції, присвяченій цій важливій події. На сьогодні цей День відзначають більш ніж в 50-ти країнах світу.

 • Всеукраїнська IV школа інфузійної терапії

  19 жовтня 2021р. відбулася Всеукраїнська IV Школа інфузійної терапії. Відкрив Школу професор кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика Олександр Галушко, який виступив з доповіддю на тему: «Інфузійна терапія при гіперглікемічних станах на тлі гострої інфекції SARS-CоV-2».

 • Тренінг для лікарів-інтернів щодо проведення щеплень від COVID-19

  Вакцинопрофілактика визнана одним з найбільш дієвих і ефективних заходів у галузі охорони здоров'я з усіх існуючих нині та є важливим інструментом забезпечення епідеміологічного благополуччя населення. Особливо це актуально в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 • Вступний семінар-конференція лікарів-інтернів першого року навчання

  11 жовтня 2021 року на кафедрі онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика під головуванням завідувача кафедри професора Прокопа Гордійчука, за участі викладачів кафедри д.мед.н. Катерини Харченко (завідувачки відділення мініінвазивної хірургії базової установи кафедри – КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр») та куратора циклу професора Станіслава Мясоєдова, відбулася вступна семінар-конференція лікарів-інтернів першого року навчання, які проходять первинну спеціалізацію по клінічній онкології, за темою: «Рак яєчників».

 • INTRODUCTORY SEMINAR-CONFERENCE FOR THE FIRST-YEAR OF STUDY DOCTORS-INTERNS IN THE BASIC HOSPITAL OF THE DEPARTMENT OF ONCOLOGY

  On October 11th, 2021 at the Department of Oncology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine under the chairmanship of the Department Head Professor Prokip Gordiychuk, with participation of the Department teachers Docent Kateryna Kharchenko (the Head of the Department of Minimally Invasive Surgery of the basic institution of the Department – The Kyiv City Clinical Oncological Center) and the cycle curator Professor Stanislav Myasoyedov, the introductory seminar-conference “Ovarian Cancer” for the first year of training doctors-interns, specializing in clinical oncology, was held.

 • Європейська ліга професійного розвитку запрошує на стажування

  Європейська ліга професійного розвитку (ELPD) разом з Університетом Collegium Civitas, Варшава, організовує міжнародне науково-педагогічне дистанційне стажування для педагогічних i науково-педагогічних працівників 3BO І—IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

 • Вітаємо лікарів-інтернів акушерів-гінекологів першого року

  На кафедрі акушерства, гінекології та медицини плода проходить очний цикл навчання лікарів-інтернів акушерів-гінекологів.

 • Навчання сучасним клітинним технологіям на кафедрі вірусології

  На кафедрі вірусології в рамках циклу спеціалізації (куратор циклу к.м.н. доцент Олена Ковалюк) були проведені практичні заняття з приготування та застосування клітинних культур в сучасній медичній вірусології та у виробництві вірусних вакцин.

 • Запрошуємо до участі в Олімпіаді з інфузійної терапії

  Шановні колеги! Організаційний комітет «Молодіжної анестезіологічної конференції» МАК-6 запрошує студентів, лікарів-інтернів та лікарів зі стажем роботи до 5 років до участі в Олімпіаді з інфузійної терапії.

 • Як створити свій консорціум для найближчих конкурсів програми Горизонт Європа

  29 жовтня 2021 року відбудеться онлайн–зустріч потенційних партнерів  програми Горизонт Європа у рамках програми Горизонт Європа (Horizon Europe). Посередницька подія (так званий brockerage event) присвячений поданню проектних заявок на конкурси у рамках Кластеру  «Здоров'я».