Google search

 
 

наука

 • Дисертаційні роботи аспірантів кафедри

  18 червня 2024 року на кафедрі кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбувся фаховий семінар щодо розгляду підсумків дисертаційної роботи аспірантів кафедри Ігоря Стецюка «Ефективність клапанозберігаючих операцій при аневризмі кореня та висхідного відділу аорти» (науковий керівник – професор Борис Тодуров) та Михайла Тодурова «Обґрунтування та оцінка ефективності транскатетерного протезування аортального клапана у пацієнтів зі стенозом аортального клапана» (науковий керівник – доцент Олег Зеленчук).

 • The results of the dissertation work of graduate students

  On June 18, 2024, at the department of cardiac surgery, endovascular and extracorporeal technologies of Shupyk National Healthcare University of Ukraine, a professional seminar was held regarding the consideration of the results of the dissertation work of graduate students of the department of Igor Stetsyuk "Effectiveness of valve-preserving operations in aneurysms of the root and ascending part of the aorta" (supervisor - Professor Boris Todurov) and Mykhailo Todurov "Justification and evaluation of the effectiveness of transcatheter aortic valve implantation in patients with stenosis of the aortic valve" (supervisor - associate professor Oleh Zelenchuk).

 • Інноваційні розробки кафедри акушерства та гінекології №1

  24-27 травня у Афінах, Греція, відбувся VIII науково-практична конференція Міжнародної асоціації по вивченню аномально інвазивної плаценти (IS-PAS). Кафедра акушерства та гінекології №1 є членом цієї поважної міжнародної організації, яка займається питаннями розродження та профілактики ускладнень у вагітних з аномально інвазивною плацентою, за сучасної термінологією - Placenta Accreta Spectrum.

 • The innovative developments of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1

  On May 24-27, the 8th VIII scientific-practical conference of the International Society for Placenta Accreta Spectrum (IS-PAS) was held in Athens, Greece. Department of Obstetrics and Gynecology No. 1 is a member of this well-respected international organization, which deals with issues of childbirth and prevention of complications of women with abnormally invasive placenta, according to modern terminology - Placenta Accreta Spectrum.

 • Участь молодих вчених кафедри хірургії та судинної хірургії в «YOUNG SCIENCE 5.0»

  24 травня 2024 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика відбулася традиційна щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 5.0» (для молодих вчених).

 • Participation of young scientists departments of surgery and vascular surgery in «YOUNG SCIENCE 5.0»

  On May 24, 2024, at the Shupyk National Healthcare University of  Ukraine named after the traditional annual scientific and practical conference with international participation «YOUNG SCIENCE 5.0» (for young scientists) was held.

 • Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України

  Інститут вищої освіти НАПН України висловлює подяку персоналу та здобувачам Вашого ЗВО за участь в опитуванні за анкетою «Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України», яке проводилося з 28 квітня по 15 травня 2023 р. в рамках наукового дослідження на тему “Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності ЗВО України в умовах війни та під час повоєнного відновлення країни” (2021-2023 pp., державний реєстраційний номер - 0122U200776).

 • Форум «Сучасна кардіологія 2024»

  Непересічною подією для української медицини стала перша українсько-литовська науково-практична конференція «Сучасна кардіологія», яка відбулась у Києві 17-18 травня 2024 року. Форум було організовано Інститутом серця МОЗ України спільно з кардіологічною клінікою Вільнюського університету. Протягом двох днів безпосередніми учасниками цьому унікального, чудово організованого заходу стали близько 500 лікарів-кардіологів і лікарів суміжних спеціальностей з усіх регіонів України.

 • Конференція з питань первинної медичної допомоги

  15-16 травня 2024 року представники Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика – декан медичного факультету професор Ольга Процюк, декан педіатричного факультету професор Марина Маменко, завідувач кафедри терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології професор Людмила Хіміон - на запрошення ВООЗ взяли участь у Національний конференції «Конференція з питань первинної медичної допомоги».

 • Ефективна реабілітація в сфері охорони здоров’я. Роль та місце сімейного лікаря з питань медичної реабілітації.

  У місті Києві відбувся Круглий стіл «Ефективна реабілітація в сфері охорони здоров’я: якою вона має бути для постраждалого населення», організований Благодійним фондом «Право на Захист», в якому взяли участь юристи, волонтери, реабілітологи, соціальні працівники, представники Парламенту України, лікарі.

 • Конгрес Європейського товариства спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії

  Завідувач кафедри ортопедії і травматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика професор Микола Анкін, разом з співробітниками кафедри - професором, Ігорем Зазірним та доцентом, доктором медичних наук Олегом Костогризом взяли участь у 21-му конгресі Європейського товариства спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії (ESSKA), що проходив у Мілані (Італія) з 8 по 10 травня 2024 року.

 • Конгрес з ендокринної гінекології

  З 08 по 11 травня у Флоренції відбувся 21 конгрес з ендокринної гінекології, який зібрав фахівців та біля 250 спікерів зі всього світу. Програма заходу була насичена цікавими доповідями та інформацією про новітні технології у сфері ендокринної гінекології.

 • Об’єднані стоматологічним фахом

  9 травня 2024 року в місті Рівне відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Клінічна стоматологія у векторі наукових досліджень» за підтримки Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

 • Oral and general health – фаховий журнал для лікарів

  24 квітня 2024 року друковане наукове періодичне видання «Oral and General Health» рішенням атестаційної колегії Міністерства охорони здоров’я України включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за медичними спеціальностями – 221 Стоматологія та 222 Медицина.

 • Участь кафедри інфекційних хвороб у конференції

  9-10 травня 2024 р. відбувся медичний форум із науково-практичною конференцією з міжнародною участю: «Сучасні інфекційні захворювання. Цікаві кейси з інфекційних хвороб із практики лікаря» в якій кафедра інфекційних хвороб НУОЗ України імені П.Л. Шупика традиційно бере активну участь.

 • Наукові досягнення української наукової стоматологічної школи

  Науковці Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика (кафедра терапевтичної стоматології) сумісно з Національною академією наук України провели дослідження про роль позаклітинної ДНК у формуванні патогенного біофільму у хворих на пародонтит.

 • Розгляд Концепції розвитку ядерної медицини в Україні

  10 травня 2024 року на підкомітеті з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування відбувся розгляд і схвалення Концепції розвитку ядерної медицини та впровадження в Україні виробництва радіоактивних лікарських засобів.

 • УТНПМ - Навчальний курс "Метод Кенгуру

  Шановні колеги! Кафедра неонатології та деканат педіатричного факультету запрошують всіх доєднатися до заходу.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми спадкової і мультифакторної патології»

  2 травня 2024 року відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторної патології».

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини невідкладних станів»

  Шановні колеги! Кафедра медицини невідкладних станів Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика має честь запросити Вас прийняти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», яка проходить під егідою Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (провайдер БПР №1065).