Google search

 
 

офтальмології

 • Захист аспіранта кафедри офтальмології

  18 січня 2024 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.159 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, на якому аспірантка кафедри офтальмології Марія Жовтоштан представила до офіційного захисту свою дисертацію на тему: «Ефективність нових методів прогнозування розвитку синдрому сухого ока після ексимерлазерної корекції міопії» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина. Науковим керівником дисертаційної роботи був професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика Сергій Могілевський.

 • До міжнародного дня офтальмології

  Кафедра офтальмології НУОЗ України імені П.Л. Шупика – ровесниця нашого університету.  З 1918 року - рік заснування Київського інституту удосконалення лікарів – функціонує й кафедра офтальмології.

 • World Glaucoma Week

  World Glaucoma Week is a global health promotion initiative organized by the World Glaucoma Association (WGA) to raise awareness of glaucoma as the leading preventable cause of irreversible blindness worldwide.

 • Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою

  «Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою» – це глобальна ініціатива зі сприяння здоров’ю, організована Всесвітньою асоціацією глаукоми (WGA), спрямована на підвищення обізнаності про глаукому як провідну причину необоротної сліпоти у всьому світі, якій можна запобігти.

 • Безперервний професійний розвиток офтальмологів Харківщини у 2023 році

  Кафедра офтальмології НУОЗ України імені П.Л. Шупика разом з Товариством офтальмологів Харкова 27 січня 2023 року провела  фаховий семінар для офтальмологів героїчного міста Харків.

 • CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF OPHTHALMOLOGISTS IN KHARKIV REGION IN 2023

  On January 27, 2023,  department of Ophthalmology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine together with the Society of Ophthalmologists of Kharkiv, held a professional seminar for ophthalmologists of the heroic city of Kharkiv.

 • Продовжується знайомство в. о. ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика з клінічними базами кафедр

  Виконувач обов’язків ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика, чл.-кор. НАМН України, професор Олександр Толстанов на початку поточного року відвідав клінічну базу кафедри офтальмології - Медичний центр «OCHI CLINIC (Очі Клінік)», де познайомився з власниками клініки – доктором медичних наук Дмитром Жмуриком та Тетяною Жмурик.

 • 40th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons

  From September 16 to 20, 2022, the 40th anniversary Congress of THE EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS (ESCRS).

 • 40-й ювілейний Конгрес Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів

  З 16 по 20 вересня 2022 року в Мілані пройшов 40-й ювілейний Конгрес Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (THE EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS, ESCRS).

 • Глаукома + 2022

  9-10 вересня 2022 року в рамках реалізації глобальної програми по боротьбі зі сліпотою «Зір 2024: Право на зір», Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Європейського глаукомного товариства (EGS), Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою (WGPA) та за ініціативи Українського глаукомного товариства, Київського медичного університету української асоціації народної медицини успішно проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Глаукома + 2022», в якій взяли участь понад 1500 лікарів офтальмологів та лікарів дитячих офтальмологів України.

 • GLAUCOMA + 2022

  On September 9-10, 2022, as part of the implementation of the global program to fight blindness "Sight 2024: The Right to Sight", the World Health Organization (WHO), the European Glaucoma Society (EGS), the World Glaucoma Association (WGPA) and on the initiative of the Ukrainian Glaucoma Society, the Kyiv Medical University of the Ukrainian Association of Folk Medicine, a scientific and practical conference with international participation "Glaucoma + 2022" was successfully held, in which more than 1,500 ophthalmologists and pediatric ophthalmologists of Ukraine took part.

 • Участь кафедри офтальмології у Всесвітньому офтальмологічному конгресі

  Завдяки ініціативі Міжнародної ради офтальмології з 9 по 12 вересня 2022 року розпочне роботу Віртуальний Всесвітній Офтальмологічний Конгрес (WOC2022 Virtual).

 • PARTICIPATION OF THE DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY SHUPYK NATIONAL HEALTHCARE UNIVERSITY of UKRAINE at the WORLD OPHTHALMOLOGY CONGRESS

  Thanks to the initiative of the International Council of Ophthalmology, the Virtual World Ophthalmological Congress ® (WOC2022® Virtual) will start from September 9 to 12, 2022.

 • Кафедра офтальмології – внесок у перемогу

  З початком загарбницької війни і окупації російськими військами України, змінилося життя всіх співвітчизників. Науково-педагогічні працівники кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, відповідно до наказу ректора проводять  онлайн заняття з інтернами, слухачами, аспірантами та клінічними ординаторами.

 • Department of Ophthalmology – a contribution to victory

  With the beginning of the unprovoked, bloody and vile war and the occupation of Ukraine by russian troops, the life of all compatriots has changed. According to the order of the Rector scientific and pedagogical staff of the Ophthalmology Department Shupyk National Healthcare University of Ukraine conducts online classes with interns, graduate students, students.

 • Мультидисциплінарний підхід в менеджменті пацієнтів з травмами орбіти

  Вже стала доброю традицією співпраця кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри– член-кореспондент НАМН України Сергій Риков) і кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця (завідувач кафедри професор Андрій Копчак).

 • A multidisciplinary approach in the management of patients with orbital injuries

  Cooperation between the Department of Ophthalmology of the National University of Health of Ukraine named after Shupyk (Head of the Department - Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Professor, Honored Doctor of Ukraine Rykov Serhiy Oleksandrovych) and the Department of Maxillofacial Surgery and Modern Dental Technologies of the Bogomolets Institute of Postgraduate Education (Head of the Department, Professor Kopchak Andriy Volodimirovych).

 • Офтальмологічна весна без консервантів

  12 лютого 2022 року кафедра офтальмології Національного медичного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика спільно з ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» провели науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Офтальмологічна весна без консервантів», яка проходила у онлайн-режимі.

 • OPHTHALMIC SPRING without preservatives

  On February 12, 2022, the Department of Ophthalmology of the Shupyk National University of Health of Ukraine together with the GO "Association of Pediatric Ophthalmologists and Optometrists of Ukraine" held a scientific-practical conference with international participation "Ophthalmological Spring without preservatives", which was held online.

 • Медичний центр Verum Kids

  Розпочала працювати нова клінічна база кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика медичний центр Verum Kids, на якій створені навчальні кімнати для лікарів-інтернів та слухачів циклів тематичного удосконалення та спеціалізації.