Google search

 
 

тематичне_удосконалення

 • Сучасний цикл тематичного удосконалення на кафедрі фармації

  Значним попитом серед спеціалістів різного профілю: фармацевтів, лікарів, біологів, біотехнологів та наукових співробітників користується цикл тематичного удосконалення "Сучасні технології доклінічного вивчення лікарських засобів", розроблений співробітниками кафедри фармації.

 • Безперервний професійний розвиток лікарів з ехокардіографічної діагностики

  На кафедрі функціональної діагностики в червні 2024 року відбувся черговий двотижневий очний цикл тематичного удосконалення «Основи ультразвукового дослідження серця та судин». Навчання проходили 13 лікарів з ультразвукової, функціональної діагностики і кардіологів з різних регіонів України. Заняття проходили на клінічній базі кафедри у багатопрофільній клініці «Мірум» та в ДУ «Інститут серця МОЗ України». Програма циклу охоплювала базові аспекти ультразвукового дослідження серця та судин, зокрема, оцінку структури та функції серця в нормі та при найпоширеніших захворюваннях, основи судинних досліджень, а також принципи ведення пацієнтів з серцево-судинними хворобами.

 • Завершився цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання оцінки медичних технологій»

  З 3 по 17 червня на кафедрі фармації було проведено цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання оцінки медичних технологій». Цикл ТУ відзначився великим попитом серед спеціалістів різного профілю: фармацевтів, головних лікарів, лікарів інших спеціальностей тощо. Викладали на циклі завідувач кафедри фармації доктор фармацевтичних наук Сергій Соловйов та асистент кафедри фармації Максим Римар.

 • Завершення циклу ТУ «Ультразвукове дослідження пацієнтів в практиці сімейного лікаря»

  Протягом двох тижнів, з 16 по 30 травня 2024 року на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л. Шупика проходив цикл тематичного удосконалення «Ультразвукове дослідження пацієнтів в практиці сімейного лікаря».

 • Фахова підготовка медичних сестер зі стоматології

  В Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика регулярно проводяться 1,5 місячні цикли спеціалізації та тематичного удосконалення (0,5 місяця) для спеціалістів з фаховою передвищою медичною освітою.

 • Запрошуємо Вас на медичну конференцію!

  Освіта та Інновації: Лапароскопічна & Роботизована Хірургія. Науково-практична медична конференція від кафедри ендоскопічної та роботизованої загальної і метаболічної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 • Цикл ТУ «Ключові питання дитячої та підліткової гінекології з елементами симуляційного навчання»

  Навчально-виробничий центр симуляційних методів навчання імені Андрія Ткаченка Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика запрошуємо на цикл ТУ «Ключові питання дитячої та підліткової гінекології з елементами симуляційного навчання» з нарахуванням 25 балів безперервного професійного розвитку слухачам, які виконали вимоги навчальної програми заходу.

 • Цикли ТУ «ЕКГ-діагностика в загальноклінічній практиці»

  На кафедрі сімейної медицини та АПД за запитом лікарів успішно і на високому професійному рівні проводяться цикли тематичного удосконалення «ЕКГ-діагностика в загальноклінічній практиці».

 • Тематичне удосконалення «Допплерівські методи дослідження»

  Кафедра радіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика запрошує на навчання на циклі тематичного удосконалення «Допплерівські методи дослідження». Дати проведення з 10.06. по 24.06.2024 р.

 • Формування професійної майстерності на циклі спеціалізації «Пародонтологія»

  В Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика лікарі-стоматологи мають можливість отримувати новий фах – пародонтологія на циклах спеціалізації «Пародонтологія».

 • Наукова підготовки молодих вчених – стоматологів

  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика поводить підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні, а саме докторів філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія», галузь знань «Охорона здоров’я».

 • Насичені хірургічні дні циклу ТУ «Інноваційні технології в плановій та невідкладній хірургії»

  З 20 травня по 3 червня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри –професор C. Саволюк) триває цикл тематичного удосконалення «Інноваційні технології в плановій та невідкладній хірургії».

 • Busy surgical days of the educational cycle «Innovative technologies in planned and emergency surgery»

  From May 20 to June 3, 2024, at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the department - Doctor of Medicine, Professor Serhiy Savoliuk) the cycle of thematic improvement «Innovative technologies in planned and emergency surgery» took place.

 • Роботизована хірургія при втручаннях на верхніх та нижніх поверхах черевної порожнини

  Шановні колеги! Запрошуємо вас на тематичне удосконалення «Роботизована хірургія при втручаннях на верхніх та нижніх поверхах черевної порожнини» кафедри Ендоскопічної та роботизованої загальної і метаболічної хірургії.

 • Актуальні питання ендоскопії в гінекології

  Шановні колеги, запрошуємо вас на навчання на циклі тематичного удосконалення: "Актуальні питання ендоскопії в гінекології", який проводиться на кафедрі акушерства, гінекології і репродуктології.

 • Сучасні методи діагностики та лікування в стоматології. Організація стоматологічної служби

  Шановні колеги! Кафедра терапевтичної стоматології має честь запросити на  навчання лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-пародонтологів на цикл ТУ «Сучасні методи діагностики та лікування в стоматології. Організація стоматологічної служби". 

 • Баріатричні втручання при ожиріння

  Кафедра ендоскопічної та роботизованої загальної і метаболічної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика з радістю повідомляє про успішне завершення циклу тематичного удосконалення "Баріатричні втручання при ожиріння".

 • Пріоритетний напрямок кафедри хірургії та судинної хірургії

  В умовах сьогодення вже беззаперечним є факт основного вектору розвитку хірургії в напрямку малоінвазивності. Сучасні технології в медицині та, зокрема, хірургії дозволяють виконувати майже будь-які об’єми оперативних втручань мінімізуючи власне хірургічну агресію, тим самим полегшуючи та зменшуючи терміни реабілітації пацієнтів. В питанні хірургічного доступу в абдомінальній хірургії, цією технологією є лапароскопічна хірургія.

 • The Department of Surgery and Vascular Surgery Development Priority Directions

  Nowadays the fact that the main vector of the development of surgery in the direction of minimal invasiveness is already indisputable. Modern technologies in medicine and in surgery, allow performing almost any volume of surgical interventions, minimizing actual surgical aggression, thereby facilitating and reducing the rehabilitation period of patients. In terms of surgical access in abdominal surgery, this technology is laparoscopic surgery.

 • Завершення циклу тематичного удосконалення на кафедрі анестезіології

  З 08 по 22 квітня на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії був проведений цикл тематичного удосконалення для лікарів-анестезіологів «Діагностика та інтенсивна терапія при невідкладних станах».