Google search

 
 

Відділ працює згідно з Положенням про патентно-ліцензійний відділ, яке розроблено відповідно до Положення про патентно-ліцензійну службу (вищого медичного навчального закладу) Міністерства охорони здоров'я України, N 88 від 16.04.99 та перезатверджено 18.01.2017 року.

Відділ патентної та винахідницької роботи НУОЗ України імені П.Л. Шупика складається з 2 осіб:

Кравчук Лариса Григорівна – завідувач відділом патентної та винахідницької роботи;

Карпочева Олена Валеріївна – фахівець I категорії відділу патентної та винахідницької роботи.

Відділ патентної та винахідницької роботи приймає заявки на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) та заявки на державну реєстрацію авторських прав на твори у галузі науки.   
Всі збори щодо подачі заявок оплачує фінансово-економічний відділ університету.
З правилами оформлення матеріалів заявок та зразками заявок можна ознайомитись в Методичних рекомендаціях.
Матеріали заявок на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) та авторського права на науковий твір для ознайомлення та, при потребі доопрацювання, прохання надсилати на електронну адресу відділу: [email protected].
– Шановні наукові співробітники університету, кафедри яких знаходяться в ІНШИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ, подаючи заявки на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) і вказуючи власником даний медичний заклад, обов’язково співвласником вказувати НУОЗ України імені П. Л. Шупика. До відділу подавати номер охоронного документу, або номер заявки для внесення до річного звіту.
 – Шановні відповідальні за наукову роботу на кафедрах, що розробляють НДР за бюджетним фінансуванням!!! Останні терміни подачі заявок для цих кафедр 31 ТРАВНЯ. Такі терміни визначені для вчасного використання бюджетних коштів.
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відділ патентної та винахідницької роботи університету відповідно до покладених на нього завдань:

1. Контролює розробників науково-дослідних робіт і визначає можливість захисту окремих рішень охоронними.

2. При виявленні рішень, які можуть бути кваліфіковані, як винахід, разом з авторами складає формулу винаходу, а по окремих та найбільш важливих із них проводить експертизу на новизну з уточненням аналогів прототипів.

3. Надає методичну допомогу при складанні авторами опису винаходу і інших необхідних для заявки документів та контролює відповідність підготовлених матеріалів заявки Закону України «Про внесення змін в Закон України», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Правилам складання і подання заявки на винахід…» від 27.02.2001 р.

4. Приймає заявки на винахід і передає їх в Український інститут промислової власності для експертизи, веде облік і разом з авторами, листування по них.

5. Організовує і контролює сплату Держпатенту необхідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи.

6. Веде облік позитивних рішень, одержаних патентів, і впроваджених винаходів і звітує про стан патентної роботи перед вченою радою університету та МОЗ України.

7. Консультує розробників НДР з питань патентної та винахідницької роботи, винахідництва.

8. Контролює виконані кафедрами патентні дослідження на відповідність їх вимогам ДСТУ 3575-97.

9. Бере участь в експертизі підготовлених для публікації матеріалів на можливість їх опублікування у відкритій печаті.

10. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних досліджень при плануванні кандидатських та докторських дисертацій.

 

1. Надає методичну допомогу при складанні авторами формули, опису винаходу та інших необхідних для заявки документів; контролює відповідність підготовлених матеріалів заявки Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Правилам складання і подання заявки на винахід…» від 27.02.2001р.

2. Приймає заявки на винахід і передає їх в ДП «Український інститут промислової власності» для експертизи, веде облік, листування з авторами по них.

3. Організовує і контролює сплату ДП «Українському інституту промислової власності» необхідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи.

4. Веде облік позитивних рішень, одержаних патентів, звітує про стан патентної роботи перед вченою радою університету та МОЗ України.

5. Консультує розробників НДР з питань патентної та винахідницької роботи.

6. Контролює виконані кафедрами патентні дослідження на відповідність їх вимогам ДСТУ 3575-97.

7. Бере участь в експертизі підготовлених для публікації матеріалів на можливість їх опублікування у відкритій печаті.

8. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних досліджень при плануванні кандидатських та докторських дисертацій.

 

Нормативно правова база

Закони України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Відомчі нормативно-правові акти

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
Тел: 205-48-33
Адреса для листування: [email protected]