Search

 

Керівник науково-організаційного центру підготовки здобувачів наукових ступенів - Алла Василівна Дакал - доктор наук з державного управління, доцент.

Співробітники  науково-організаційного центру підготовки здобувачів наукових ступенів:

Смаглюк Ольга Євгеніївна, завідувач відділу наукової медичної інформації

Лющенко Марина Ігорівна, фахівець І категорії

Білан Лариса Григорівна, провідний фахівець 

Науково-організаційний центр підготовки здобувачів наукових ступенів (далі - Центр) є структурним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Відповідно до наказу НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 26.02.2021 № 1012 «Про затвердження організаційної структури» до складу Центру входять відділ наукової медичної інформації, науково-дослідна лабораторія та сектор науково-дослідних робіт з найважливіших новітніх технологій.

Мета діяльності Центру - координація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика; організація
та забезпечення належного рівня виконання науково-дослідних робіт.

Основні завдання Центру

  1. Організація планування, виконання, звітності й узагальнення результатів фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт
    у медичній галузі згідно з визначеними пріоритетними напрямками досліджень, а також на замовлення підприємств і організацій України; ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт кафедр, факультетів/ навчально-наукових інститутів, наукових підрозділів.
  2. Збір, аналіз інформації про результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та подання до МОЗ та МОН України звітів.
  3. Координація діяльності кафедр, факультетів/навчально-наукових інститутів, наукових підрозділів щодо виконання договорів про співробітництво у галузі науки та техніки.
  4. Організація роботи Центру по впровадженню системи забезпечення якості освітньої та наукової діяльності шляхом приведення її у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
  5. Планування та моніторинг підготовки здобувачів наукових ступенів кандидата наук та доктора наук поза аспірантурою та докторантурою.
  6. Координація діяльності наукових шкіл НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
  7. Формування заявки на проведення наукових медичних форумів. 

Адреса:

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,

Навчально-лабораторний комплекс, каб. 401 – 402

тел. 205-49-04