Google search

Відбулась зимова сесія здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерський) за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 2022 року вступу. Бажання навчатись та займатись самоосвітою в умовах війни ще більше заохочує професорсько-викладацький склад кафедри до підготовки цікавих і актуальних лекцій.