Google search

 

ПОЛОВІНА Анастасія Олегівнастарший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

2020 року закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Право», та отримала диплом бакалавра за фахом «Юрист».

В 2021 році отримала диплом другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Трудову діяльність розпочала у 2017 році в НМАПО імені П.Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика), на кафедрі управління охороною здоров’я з 2018 року.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням «Кримінальної відповідальності працівників сфери охорони здоров'я», «Медичного права», «Законодавства України про охорону здоров’я», «Прав та обов’язків працівників закладу охорони здоров'я та пацієнтів», «Охорони праці та здоров’я працівників закладу охорони здоров'я», «Організації праці персоналу», «Правові основи системи охорони здоров’я».

Є автором тез міжнародних конференцій та навчального посібника.