Google search

 

ДІДЕНКО Ніна Григорівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри охорони здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Освіта:у 1980 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільствознавства»,у 2000 р. -  аспірантуру Донецької державної академії управління за спеціальністю 09.00.03 - «соціальна філософія і філософія історії», у 2007 р. - Вищу школу філософії в Інституті філософії НАН України.

Досвід роботи:1980–1987 рр. - працювала викладачем;1987 - 2003  рік - працювала в органах державної влади – Кіровському райвиконкомі м. Донецька, Головному управлінні освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.;2003–2014 рр. - працювала в Донецькому державному університеті управління на посадах завідувача кафедри філософії і психології, у 2007-2013 рр. – декана факультету менеджменту, у 2013-2014 рр. - декана факультету державного управління;2014-2017 рр. – професор кафедри менеджменту освіти, економіки і маркетингу, з 2015 р. по 2017 р. - – завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

З 2017 р. по 2021 р. – професор кафедри публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗУ, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

З 2021 р. – професор кафедри охорони здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л.Шупика

Наукова діяльність:2014-2015 рр. - заступник голови спеціалізованої вченої ради з державного управління К.11.128.06 у Донецькому державному університеті управління;2010- 2017 рр. - член  спеціалізованої вченої ради з державного управління Д 11.07.01 у Донецькому державному університеті управління: 2017-2021 рр. - член  спеціалізованої вченої ради з державного управління Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Член експертної ради МОН з перевірки дисертаційних досліджень з державного управління

Член редколегії наукового журналу «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» та збірника наукових праць ДонДУУ (серії «Державне управління»), збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,

Наукові публікації:Автор понад 270 друкованих праць, серед яких 18 монографій, 1 енциклопедія, 18 навчальних та навчально-методичних посібників, зокрема 2 навчально-методичних посібники для підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з грифом Міністерства освіти і науки України.

Профіль у GoogleScholar:

https: scholar.google.com.ua › citati.

ORCID iD:

https://orcid.org/0000-0002-7365-9370

Участь у міжнародних проектах: 2007 – учасник програми TEMPUS проекту SCM NO 15 BO5-2005 WorkshopforIntroducingPracticalApproachesinTransformingHigherEducationinUkrainе; 2009-2012 рр. – академічний координатор міжнародного проекту 15312-LLP-1-2009-UA-AJM-MO  по вивченню та викладанню навчального модулю «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства» в рамках JeanMonnetProgramme; 2011 – 2014 – член ExellentCentreJeanMonnet, Донецький державний університет управління; 2013 -  експерт Research Project «EuropeanUnion:  Past,  PresentandFutureChallenges» (InternationalResearchGroupforConflict, BorderlandsandMinorities); 2014 – 2017 –  JeanMonnetChair, голова Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та governance в Україні», грант програми ЄС Еразмус + JeanMonnetChair; 2017-2021 - EasternPartnership.