Google search

Опубліковано 33 монографії та навчально-учбових посібників, 9 методичних рекомендацій, 712 наукові статті. Отримано 56 авторські свідоцтва та патенти.

 

Список публікацій кафедри

 1. Антипкін Ю. Г., Бартенєв С. Г., Бережний В. В., Власенко Н. В., Волосовець О. В., Кравчук Б. О., Кривопустов С. П., Майданнік В. Г., Двойкіна С. Ю., Сокур П. П. Профілактика, діагностика та лікування захворювань: інфекційні хвороби, пульмонологія, профілактична імунізація / за ред.. С.О. Крамарева, П.П. Сокура // Профілактика, діагностика та лікування захворювань. Медичний довідник ConsensusMedicus – Педіатрія. – К.: ФОП Фьодоров В. О. 2008. 480 с. 
 1. Макаров А. В., Сокур П. П., Гетьман В. Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Реконструктивно-пластичні операції на трахеї та бронхах у дітей при закритій торакальній травмі. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Торакоабдомінальна хірургія у дітей». Київ. Хірургія дитячого віку. 2008. Т. V. № 1 (18). С.60-62.
 1. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О. Реконструктивно-відновлюючі операції при доброякісних  бронхолегеневих пухлинах у дітей. Хірургія дитячого віку. 2008. Т. V. № 2 (19).С. 75-78.
 1. Макаров А. В., Сокур П. П., Гетьман В.Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Органозберігаючі операції на дихальних шляхах у дітей при закритій торакальній травмі. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. Випуск 17.Книга 2. 2008. С.120-125.
 1. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О. Медіастинальний синдром у дітей із патологією підгруднинної залози. // Матеріали ІV з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. ІІ національний астма-конгрес України. Київ. 2008. С. 208-209.
 1. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О., Куценок Л. Г. Вроджені вади розвитку легень та межистіння, діагностика та лікування. Матеріали ІV з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. ІІ національний астма-конгрес України. Київ, 2008. 157 с.
 1. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О., Куценок Л. Г. Диагностика врожденных пороков развития бронхолегочной системы у детей. Соврем. педиатрия. 2008. №4. С.47-50.
 1. Кравчук Б. О. Особливості клініки, діагностики та лікування кіст межистіння у дітей. Хірургія дитячого віку. 2009. Т. VІ. № 1 (22).С. 83-88.
 1. Кравчук Б. О., Домарацький В. А. Сергієнко А. В. Джежеря Ю. І. Котовський В. Й. Електрохімічний опік стравоходу у дітей. Хірургія дитячого віку.–2009. – Т. VІ.–№ 2 (23).–С. 66-70.
 1. Джежеря Ю. І., Кравчук Б. О., Котовський В. Й., Домарацький В. А. Особливості розподілу електричних струмів в околі елементу живлення при потраплянні його до стравоходу дитини. Вісті Академії інженерних наук України.– № 2 (39).– 2009. – С. 2-5.
 1. Макаров А. В., Сокур П. П., Гетьман В.Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Діагностика та лікування ізольованої та сполученої закритої торакальної травми у дітей. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання торакоабдомінальної хірургії».–Харків.–2009. –С. 90-92.
 1. Макаров А. В., Сокур П. П., Гетьман В.Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Причини та характер повторних оперативних втручань у дітей із патологією органів грудної клітки. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання торакоабдомінальної хірургії». – Харків. – 2009. – С. 92-94.
 1. Кравчук Б. О., Сокур П. П., Багіров М. М., Макаров А. В. Багатоетапні та повторні оперативні втручання при доброякісних пухлинах межистіння у дітей. // Хірургія дитячого віку, 2009. – Т. VІ – № 4 (25). – С. 11-14. 
 1. Домарацький В. А. Кравчук Б. О. Респіраторні ускладнення при сторонніх предметах стравоходу у дітей. /Хірургія дитячого віку, – 2009. – Т. VІ – № 4 (25). – С. 38-42.
 1. Кравчук Б. О., Сокур П. П. Доброякісні новоутвори межистіння у дітей. Діагностика та хірургічне лікування. /Матеріали наукового конгресу «ІУ Міжнародні Пироговські читання» присвяченого 200-річчю з дня народження М. І. Пирогова. ХХІІ з’їзд хірургів України. – Том 1. – Вінниця,  – С. 246-247. 
 2. Кравчук Б. О. Особливості компресійного синдрому при доброякісних утворах межистіння у дітей. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми торакальної хірургії» Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. – Випуск 1. – Частина 1. – Кіровоград, – 2010. – С. 44-45.
 1. Сокур П. П., Сергієнко А. В., Сніжко В. І., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Сторонні тіла дихальних шляхів, їх ускладнення. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми торакальної хірургії» Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. Випуск 1. Частина 1. Кіровоград, 2010.С. 103-104.
 1. Макаров А. В., Сокур П. П., Кравчук Б. О. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы. / Харківська хірургічна школа. – 2010. –№ 6.1 (45). – С. 34-38.
 1. Сокур П. П., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. Сторонні тіла дихальних шляхів у дітей. // Хірургія дитячого віку, 2010. – Т. VІІ – № 3 (28). – С. 31-40.
 1. Багіров М. М., Довгань О. М., Сніжко В. І. Вдала трахеопластика з реконструкцією каріни та усуненням петлі легеневої артерії у 6-місячної дитини. / Хірургія дитячого віку, 2011, № 4, с. 18-20.
 1. Лінчевський О. В., Макаров А. В., Гетьман В. Г. Герметизація травматичних пошкоджень легені шляхом зварювання через відеоторакоскопічний доступ. Сварка мягких живых тканей. Современное состояние и перспективы развития: материалы Шестого межд. семинара / под. ред. О.Н. Ивановой. – Киев: ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины,  – 60 с. 
 2. Лінчевський О.В., Панфйоров С.О., Соколов В.В., Гетьман В.Г. Відеоторакоскопічні втручання на грудних та поперекових хребцях при травмі / Сучасні медичні технології № 3-4 (11-12), 2011, с. 202
 1. Соколов В.В., Гетьман В.Г., Линчевский А.В. Роль шейной медиастиноскопии в диагностике распространенности рака легкого // Сучасні медичні технології. № 3-4 (11-12), 2011, с. 340
 1. Сокур П.П., Макаров А.В., Кравчук Б.О. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы. Диагностика. Лечение. // Торакальна хірургія, 2011. Збірник наукових праць. Вип. 2.С. 118-123.
 1. Багиров М.М., Верещако Р.И. Варианты лечения рубцовых стенозов пищевода, осложненные свищом // Хирургия Украины, 2012, № 1, с. 26-35.
 1. Багиров М.М., Верещако Р.И. Послеожоговый рубцовый стеноз пищевода осложненный свищем, варианты лечения. «Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии». II международный конгресс, 2012, с. 291-292
 1. Гетьман В.Г., Сокур П.П., Кравчук Б.О., Серденко Б.Б. Діагностика та хірургічне лікування закритої торакальної травми у дітей // Медичні перспективи, 2012, т. ХVІІ, № 1, ч. 2, с. 19.
 1. Кравчук Б. О. Особливості компресійного синдрому при доброякісних утворах межистіння у дітей. // Хірургія дитячого віку, 2012, № 1 (34), с. 31-37
 1. Кравчук Б. О., Сокур П. П. Компресійний синдром та його особливості у дітей із доброякісними утворами межистіння / Медичні перспективи. 2012.Т. ХVІІ. № 1.Ч. 2.С. 15-18.
 1. Ксенофонтов С. С., Гетьман В. Г., Белозерцев А. М., Макаров А. В. Совершенствование методики форсирования глоточно- толстокишечного соустья при постожоговой колоэзофагопластике. В кн.: Усовершенствование методики анастомозирования пищевода, желудка и кишечника / Учебное пособие под редакцией профессора Л. И. Василенко. Донецк, «Каштан», 2012, с. 225-236.
 1. Лінчевський О.В., Макаров А.В., Гетьман В.Г., М’ясніков Д.В. Поєднана травма: дожити до світанку. (Проблемна стаття) // Травма, 2012, № 2, т. 13, с. 98-102.
 1. Лінчевський О.В., Панфйоров С.О., Соколов В.В., Гетьман В.Г. Передній доступ до грудного та поперекового відділів хребта: розмір не має значення // Медичні перспективи, 2012, т. 17, № 1, С. 197-198.
 1. Макаров А. В., Гетьман В. Г., Лінчевський О. В. Возможности использования методики «сварки живых тканей» в торакальной хирургии. Сб. тезисов докладов 30.11.2012. Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. К., С. 23-24.
 1. Соколов В.В, Гетьман В.Г., Лінчевський О.В. Шийна медіастиноскопія в діагностиці внутрішньогрудної лімфаденопатії // Медичні перспективи, 2012, т. 17, № 1, с. 197
 1. Рачко Ю.В. Опыт применения фенспирида в раннем реабилитационном периоде после перенесенной ВП // Людина та ліки. Україна. V Національний конгрес. Наукова програма. 20-22 березня 2012 року, Київ, с. 92
 1. Рачко Ю.В. Раздельная комбинированная терапия бронхиальной астмы: достижим ли контроль? // ХIХ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Сборник материалов конгресса (тезисы докладов). – Москва, 23-27 апреля 2012, с. 283
 1. Рачко Ю.В. Современные подходы к лечению тяжелой бронхиальной астмы. // ХIХ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Сборник материалов конгресса (тезисы докладов). – Москва, 23-27 апреля 2012, с. 283
 1. Соколов В.В., Гетьман В.Г. Застосування шийної медіастіноскопії при задньому верхньому перфоративному медіастиніті у хворої 93 років // Клінічна хірургія № 4 (829), 2012, с. 346
 1. Тодуров Б.М., Багіров М.М., Лукасевич М.В. Випадок одномоментного хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та аденокарциноми правої легені // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія, 2012, № 1, с. 53-56
 1. Черенько С.М., Гетьман В.Г., Лінчевський О.В. та співав. Клінічний випадок діагностики та лікування хворого з АКТГ-ектопічним синдромом // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 2012, № 1 (38), с. 77-80
 1. Linchevskyy O, Makarov A, Getman V, Bagirov M, Sokur P, Sokolov
 2. Major airways trauma: are we in hurry? European Conference on General Thoracic Surgery Essen, Germany 10-13 June 2012, Abstract book, P. 214
 1. Linchevskyy O, Panfiorov S. VATSvs Thoracotomy for thoracic and  lumbar spine fractures in multiple trauma. 12th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May 12-15, 2012, Basel/Switzerland
 1. Linchevskyy O, Makarov A, Getman V, Bagirov M, Sokur P, Sokolov
 2. Major airways trauma: are we in hurry? 20 th European Conference on General Thoracic Surgery. Essen, Germany. Abstracts book, p. 214
 1. Obodnikov Oleksandr, Cantor Jerome. Method for Improved Selection of Therapeutic Agents. Заявка на Патент винаходу США від 12.02.2012.
 1. .Гетьман В. Г., Лінчевський О. В. Флотація грудної стінки: еволюція поглядів // Шпитальна хірургія, 2013, № 3, с. 131.
 1. Лінчевський О. В., Макаров А. В. та ін. Відеоторакоскопічна лобектомія. Огляд літератури та клінічний випадок // Лікарю-практику. Укр. Мед. часопис, 4 (96) VIII, 2013, с. 97-101.
 1. Сафонов В.Е., Гетьман В.Г. Досвід застосування відеоторакоскопії в діагностиці та лікуванні випітних плевритів // в кн.: проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії: Київ, 2013, том 1, випуск 38, с. 134-140
 1. Bagirov M.M., Bagirova I.M // One Stage reconstructive surgery in laryngotracheal tumor treatment. IFHNOS 5 th word Congress 26-30 june New-York,2014.,електронныйсборник.
 1. Руденко А. В., Багіров М. М., Гогалева Е. К., та інші / Клинический случай хирургического лечения тромбироварнной аневризмы левого желудочка при сопутствующем сегментом (загрудинном зобе). Вісник серцево-судинної хірургії. Вип. 22, 2014., С. 279-285.
 1. Багіров М. М., Верещако Р. І. Хирургическая коррекция поздних осложнений субтотальной и тотальной эзофагопластики // Пластична реконструктивна та естетична хірургія.- 2013.- №1.- С.14-23.
 1. Багіров М. М., Верещако Р. І., Сейковський О. В, // Лечение короткого рубцевого стеноза пищевода. Пластична та реконструктивна хірургія.- 2012.-№2 (XIX) С. 23-33.
 1. Багиров М.М., Линник Н.И., Гвоздев Б.Н., Верещако Р.И., Соколов В.В., Сейковский О.В., Гурмак М.Н. // Диагностика и лечение неспецифической эмпиемы плевры. Пластична та реконструктивна хірургія. - 2013 - № 2 (XIX) - С. 34-35.
 1. Багіров М.М., Верещако Р.І., Агаєв А.Н./ Одномоментное устранение эпифренального дивертикула пищевода и аксиальной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы// Azerbaijantibbjournals. - 2013. - P.179-182.
 1. Bagirov M. M., Vereshchako R. I., Sokolov V.V. //Surgical treatment of short esophageal benign stenosis: individualized approach beyond statistics, 21 Еигореаn Соnfегеnсе оn Gеnегаl Thoracic Surgery. - 2013. - Р. 248.
 1. Багіров М.М., Верещако Р.І., Агаєв А.Н.// Спосіб хірургічного лікування ускладнених дивертикулів стравоходу. Патент на винахід № 102982, Бюлетень № 16 від 27.08.2013.
 1. Багіров М. М., Верещако Р. І., Агеев А. Н. // Послеожоговая рубцовая непроходимость желудка, Клінічна хірургія. - 2012. - № 10(836). - С. 7-8.
 1. Багіров М.М., Верещако Р. І., Гетьман В. Г., Соколов В. В., //Реконструктивная хирургия пищевода при рубцовых стенозах, XII Международный конгресс «Хирургия и гастроэнтерология». Баку, 2013. - С. 198-199.
 1. Багіров М.М., Макаров А. В., Гетьман В. Г., Верещако Р. І., // Реконструктивная бронхиальная хирургия, XII Международный конгресс «Хирургия и гастроэнтерология». Баку, 2013. - С. 17-18.
 1. Багіров М. М., // Хирургия трахеи, XII Международный конгресс «Хирургия и гастроэнтерология». Баку, 2013. - С. 16-17.
 1. Багіров М. М., Агаєв А. Н. //Спосіб пластики дефекту стінки стравоходу після дивертикулектомії. Патент на винахід № 103984, Бюлетень № 23 від 10.12.2013 р.
 1. Багіров М. М., Верещако Р. І., Агаєв А. Н. // Принципы хирургического лечения глоточно-пищевого дивертикула, «Хирургия Украины». - 2014. -№1(49). - С. 54-62.
 1. Кравчук Б. О. Особливості компресійного синдрому при доброякісних утворах межистіння у дітей. Хірургія дитячого віку. – 2012. – Т. VІІ – № 1 (34). – С. 31-37.
 1. Кравчук Б. О., Сокур П. П. Особливості клініки та завчасної діагностики доброякісних утворів межистіння у дітей. Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю «Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам». Київ, 20-21 березня 2014. / Современная педиатрия. – № 1 (57). – 2014. – С. 132-137.
 1. Кравчук Б. О. / Клинико-патогенетические основы доброкачественных образований средостения у детей. // Современные достижения азербайджанской медицины. Баку. – 2014. – №2. – С. 171- 177.
 1. Кравчук Б. А., Сокур П. П., Слива В.В. Клинико-диагностические аспекты доброкачественных образований средостения у детей / British Journal of Science, Education and Culture. “London University Press”. London. No. 1. (5).Volume III. 2014. P. 197-206.
 1. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Повторні оперативні втручання у дітей з патологією органів дихання та межистіння. Зб. наук. праць «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією». К., 2012. С. 62-64.
 1. Сокур П. П., Гетьман В. Г., Кравчук Б. О. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы и средостения. Український пульмонологічний журнал. 2013. №1. Додаток. С. 64-66.
 1. Сокур П. П., Макаров А. В., Кравчук Б. О. Діагностика та хірургічне лікування вроджених вад бронхолегеневої системи. Матеріали V з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. Київ. 2013. Український пульмонологічний журнал. 2013. №3. Додаток. С. 221.
 1. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Повторні хірургічні втручання у дітей при захворюваннях органів дихання та межистіння. Матеріали V їзду фтизіатрів і пульмонологів України. Київ 6-8 листопада 2013р. / Український пульмонологічний журнал. - 2013. №3. Додаток. С. 221-222.
 1. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Повторні оперативні втручання у дітей з патологією органів дихання та межистіння. Збірник наукових праць. За матеріалами науково-практичної конференції «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією». Київ, 22-23 листопада 2012 р. С. 62-64.
 1. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Обструкція дихальних шляхів сторонніми тілами. // Педіатрія національний підручник. За редакцією професора В. В. Бережного. 2013. Том 2. Розділ 26. Підрозділ 26.5. С. 831-850.
 1. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Вроджені вади розвитку органів дихання. // Педіатрія національний підручник. За редакцією професора В. В. Бережного. 2013. Том 2. Розділ 26. Підрозділ 26.6. С. 850-881.
 1. Багиров М. М., Верещако Р. И., Агаев А. Н. /Хірургічне лікування епіфренального дивертикулу стравоходу. Хірургія України. - 2014. - № 3. С. 10-16.
 1. Гетьман В. Г., Сокур П. П., Макаров A.B., Багіров М. М., Кравчук Б. О. 40 років з дня заснування кафедри торакальної хірургії та пульмонології. / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. Київ. 2015. С.120-123.
 1. Кравчук Б. О., Сокур П. П. Класифікація компресійного стенозу повітряпровідних шляхів у дітей з доброякісними утворами межистіння. / ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук. робіт. – Електрон. дан. (80 min 700 MB). – Київ. Клін. хірургія. – 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 427-428.
 1. Кравчук Б. О., Сокур П. П., Гетьман В. Г., Доброякісні утвори межистіння у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування. / Матеріали симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 40-річчю заснування кафедри торакальної хірургії та пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика. «Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання». Київ. – 2015. – С. 36-37.
 1. Ободников А. А. Индивидуализированная лекарственная терапия метастатического рака молочной железы. Тез. доп. Міжнар. Конгр. «Людина та Ліки» - Україна, 10-11 вересня 2015, Київ, с. 41.
 1. Ободников А. А. Индивидуализированная био-химиотерапия как новый поход в лечении распространенных форм немелкоклеточного рака лёгкого. Тез. доп. Міжнар. Конгр. «Людина та Ліки - Україна», 10-11 вересня 2015, Київ, с. 41 - 42.  
 1. Сокур П. П., Можаєв Є. О., Терещенко Н. В. Виразність імунотоксикозу у дітей на гостру деструктивну пневмонію. Матеріали симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 40–річчю заснування кафедри торакальної хірургії і пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика «Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання».  С. 54-56. 
 2. Сокур П. П., Кравчук Б. О, Багіров М. М., Гетьман В. Г., Макаров А. В. Особливості повторних хірургічних втручань у дітей з патологією органів дихання та межистіння. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. Київ, 2015. С.166-170.
 1. Гетьман В. Г., М’ясніков Д. В., Чубар І. В. Стереження ентерогенної кісти середостіння. Клінічна хірургія. - 2015. - № 9. С. 75-76.
 1. Гетьман В. Г. та інші. Досвід застосування відеоторакоскопічних операцій в діагностиці та лікуванні захворювань та травм органів грудної клітки. Збірник наукових праць. Проблеми військової охорони здоров’я.  - № 46. – С. 167-175. 
 2. Кравчук Б. О. Доброякісні пухлини і кісти межистіння у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування. Хірургія України. 2016. № 2. С. 18-25.
 1. Кравчук Б. О., Котовський В. Й., Сокур П. П. Патент на корисну модель Україна, № 106981, A61B 10/00. Спосіб скринінгової ранньої діагностики нейрогенних пухлин межистіння. Бюл. № 9. 10.05.16.
 1. Ободников A. A. Роль тиол-дисульфидного теста (ТДТ) для выбора таргетной терапии при распространённом немелкоклеточном раке лёгкого (НМРЛ). Тез. доп. Міжнар. Конгр. «Людина та Ліки Україна». 2016. Київ. С. 24.
 1. Ободников A.A. Влияние на гемопоэз гомеопатического сопровождения при проведении индивидуализированной химиотерапии у больных с распространённым немелкоклеточным раком лёгкого. Тез. доп. Міжнар. Конгр. «Людина та Ліки - Україна», 31 березня - 1 квітня 2016, Київ, с. 24- 25.
 1. Ободніков О. О. Тест-система для індивідуального підбору таргетних лікарських препаратів. Патент України на корисну модель №104521 від 10.02.2016 р.
 1. Патент на корисну модель Україна, № 108861, A61М 1/36. Спосіб лікування емпієми плеври із проведенням екстракорпоральної гіпертермії крові / Невзгода О.А., Гетьман В.Г., Невзгода А.А. (Україна) // Заявл. 13.06.2016. Опубл. 25.07.16. Бюл. № 1.
 1. Сокур П. П., Гетьман В. Г., Кравчук Б. О. Результати повторних операцій на легенях і межистінні у дітей. Український пульмонологічний журнал. № 3. 2016, С 46-48.
 1. Толстанов О. К., Гетьман В. Г., Сокур П. П., Кравчук Б. О. Дитяча хірургія. Навчальний посібник з теоретичної підготовки та набуття практичних навичок з маніпуляцій та оперативних втручань для лікарів- інтернів за фахом «Дитяча хірургія» / За редакцією проф. О. К. Толстанова. Житомир: «Полісся». 2016. 104 с.
 1. Roman Vereshchako. V. Sokolov, M. Bagirov / Alate complication after ther apy for hodgkin; disease and possible treatmento ptions// Європейський конгрес торакальних хірургів, Італія, 2016 - с.191.
 1. M. Bagirov, A. Makarov, V. Getman, R. Vereshchako, Vitalii Sokolov.
 2. Seykovskyi, M. Loukasevych, Parenchymasparingnon- standardbronchialreconstructions: retrospectiveanalysis of 774 patients with  bronchoplasticprocedures. Європейський конгрес торакальних хірургів, Італія, 2016 – с.209.
 1. Surgery: textbook for students of higher medical educational institutions / K. M. Amosova, Y. S. Bereznyts'kyy, Burka [et al.]Vadym G. Getman. Anatoliy V. Makarov Vinnytsia: Nova Knyha, 2016. - 712 p.
 1. Obodnikov O., Parshykov O., Didenko G. New Predictive in vitro test for the Comparative Targeting Agent Choice in Patients with Advanced NSCLC. Journal of Thoracic Oncology, January 2017, Vol.12, Issue 1, Suppl.,  S1504-S1505. 
 2. Ободников А. А. Тиол-дисульфидный тест для выбора иммунотерапии у больных с затяжным течением острого бронхита. Тез. доп. Х Національного Конгр. «Людина та Ліки – Україна 2017», 30-31березня 2017, Київ, с.16.
 1. Ободников А. А. Пути повышения эффективности химиотерапии у больных с распространённым раком лёгкого. Тез. доп. Х Національного Конгр. «Людина та Ліки – Україна 2017», 30-31 березня 2017, Київ, с. 17.
 1. В. Г. Гетьман, B..C. Сафонов, К..В. Кравченко, В. В. Соколов, В. В. Ткаліч // Сторонні тіла грудної клітки після бойової травми. Український пульмонологічний журнал. 2017 р., № 2. с.17-18.
 1. Кравчук Б. О., Сокур П. П. // Особливості патогенезу респіраторних захворювань у дітей із доброякісними утворами межистіння. Хірургія дитячого віку. 2017. № 3 (56).
 1. Сокур П. П., Кравчук Б. О., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Белоконь О. В. // Диагностика и хирургическое лечение бронхолегочных опухолей у детей. Хірургія дитячого віку.2017. № 4 (7).с 25-27.
 1. Сокур П. П., Кравчук Б. О., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Белоконь О. В. // Диагностика и хирургическое лечение бронхолегочных опухолей у детей. Амеriсan Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. 2017./ 4 (7) 74-76 с.
 1. Гетьман В.Г., Козлик І.В., Сокур П.П.// Професія як життя. Ольга Матвіївна Авілова (1918-2009). Хірургія дитячого віку. 2018, № 3. С. 44-49.
 1. Кравчук Б. О., Цмокалюк Л. І., Русак П. С., Заремба В. Р. // Інноваційна методика лікування хімічних опіків стравоходу у дітей. Хірургія дитячого віку  № 3 (60) с.116-117. 
 2. Сокур П. П., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Кравчук Б. О. //Діагностика та хірургічне лікування вад розвитку легень. Хірургія дитячого віку. 2018. № 4.
 1. Сокур П. П., Білоконь О. В. // Опухоли легких у детей. Хірургія дитячого віку. 2018. № 4.
 1. Кравчук Б. О., Сокур П. П. //Діагностика та лікування гостри деструктивних пневмоній у дітей. Хірургія дитячого віку. 2018. № 4.
 1. Сокур П.П., Білоконь О.В., Кравчук Б.О. //Хірургічні методи лікування метастазів легені у дітей зі злоякісними пухлинами. Хірургія дитячого віку. 2018. № 4. 
 1. Багіров М. М., Макаров А. В., Витвицький І. З., Фащук О. М. //Результати застосування органозберігаючих операцій при захворюваннях та пошкодженнях бронхів. Хірургія дитячого віку. 2018. № 4.
 1. Ободніков О. О. Спосіб прогнозування ефективності гомеопатичного лікарського засобу. Заявка на Патент на винахід України a 2017 08743 від 30.08.2017р. Бюл.№14 від 25.07.2018 р.
 1. Ободніков О. О. Тест-система для індивідуального підбору гомеопатичних лікарських препаратів. Заявка на Патент на корисну модель України u 2017 08744 від 30.08.2017 р. Бюл. № 9 від 10.05.2018 р.
 1. Багіров М. М., Гетьман В. Г., Васильківський В. В. // «Спосіб біопсії підслизових утворень стравоходу». Патент України на корисну модель № 128780 від 10.10.2018 р.
 1. Гетьман В.Г., Васильківський В.В. //Труднощі променевої діагностики лейоміом стравоходу. Хірургія дитячого віку 2018. №4.
 1. Макаров А. В. та інші // Пристрій для ендовенозної облітерації. Патент України на корисну модель № 127697 від 27.08.2018 р. Бюл. № 18.
 1. Гетьман В. Г., Козлик І. В., Сокур П. П., Багіров М. М., Макаров А. В. // Ольга Матвіївна Авілова (1918-2009): біобібліографічний покажчик. - Івано- Франківськ: Симфонія форте,. 2018. – 208 с.
 1. В. Г. Гетьман, B. C. Сафонов, К. В. Кравченко, // Лікувальна тактика при ускладненнях та наслідках бойової травми грудної клітки. XXIV з’їзд хірургів України. Збірник наукових робіт. Електронні текстові дані. Київ. Клінічна хірургія, 2018. С. 15-16.
 1. Сокур П. П., Гетьман В. Г., Багіров М. М., Білоконь О. В., Кравчук Б. О. // Органозберігаючі оперативні втручання при метастазах в легені у дітей з використанням високочастотного електрозварювання. XXIV з’їзд хірургів України. Збірник наукових робіт. Електронні текстові дані. Київ. Клінічна хірургія, 2018.с.481-482.
 1. Ободников А. А. Влияние гомеопатического сопровождения на уровень неспецифической резистентности организма при химиотерапии больных с метастатическим немелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ). Тез. доп. ХI Національного медичного конгресу з міжнародною участю «Людина та Ліки – Україна 2018», 28-29 березня 2018, Київ, С. 13.
 1. Ободніков О. О. Тест – система для індивідуального вибору лікарського засобу в активованій малій і надмалій лікувальній дозі. Заявка на патент на винахід України №а 201909517 від 28.08.2019 р.
 1. Багіров М.М., Макаров А.В., Сейковський О.В., Соколов В.В., Лукасевич М.В., Гурмак М.М. «Діагностика та лікування рубцевих стенозів стравоходу». Журнал “Український пульмонологічний журнал“ №2 (додаток),  с.9.
 2. Сейковський О.В., Багіров М.М., Гурмак М.М., Лукасевич М.В., Гвоздьов Б.М. «Лікування гострих неспецифічних гнійно-деструктивних плевролегеневих захворювань». Журнал “Український пульмонологічний журнал“ №2(додаток), 2019. С.91-93.
 1. Сейковський О.В., Багиров М.М., Гурмак М.Н., Лукасевич М.В., Гвоздев Б.Н. «Лечение острых неспецифических гнойно-деструктивных плевролегочних заболеваний». Журнал “Український пульмонологічний журнал“ №2(додаток), 2019. с.94.
 1. Витвицький І.З., Багіров. М.М. “Результат хірургічного лікування пацієнтів з центральним карциноїдом легені ”. Журнал “Український пульмонологічний журнал“ №2(додаток), 2019. С.15-17.
 1. Багіров. М.М., Макаров А.В., Витвицький І.З., Фащук О.М. “Результати застосування реконструктивних операцій на бронхах.” Журнал “Український пульмонологічний журнал“ №2 (додаток), 2019. с.10.
 1. Кравчук Б.А., Гетьман В.Г., Сокур П.П., Белоконь О.В. «Клинико-диагностические аспекты доброкачественных образований средостения у детей». Georgian medical news. 2019 - №4 (289) С.42-48.
 1. Белоконь О.В. «Сучасні методи діагностики доброякісних та злоякісних новоутворень легень у дітей». Журнал «Хірургія дитячого віку». 2019 – №1 (62) С.82-86.
 1. Борисова В.І., Ткаліч В.В, та інші «ВАТС от однолегочной ИВЛ к «nonintubated и «awake» Хирургии». pain, anaesthesia & intensive care №. 118. 2 2019.
 1. Сокур П. П., Куценок Л. Г., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Кравчук Б. О., Білоконь О. В. «Особливості діагностики та хірургічного лікування вад розвитку легень». Український пульмонологічний журнал. №2 (додаток) 2019, с.100-101.
 1. Сокур П.П., Білоконь О.В., Кравчук Б.О. «Хірургічне лікування пухлин легень у дітей». Збірник наукових праць за матеріалами науково- практичної конференції «Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку. 18-19 жовтня 2019 р. м. Київ. С. 68-69.
 1. Кравчук Б. О., Сокур П. П., Максимова В. Ю. «Діагностика та лікування сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей». Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції «Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку». 18-19 жовтня 2019 р. м. Київ. С. 69-72.
 1. Сокур П.П., Шмирьов О.В., Куценок Л.Г., Гетьман В.Г., Макаров А.В., Кравчук Б. О. «Бульозна емфізема легень у дітей та дорослих. діагностика. хірургічне лікування». Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції «Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку». 18-19 жовтня 2019 р. м. Київ. С. 74-75.
 1. Васильківський В.В. Соколов В.В., Гетьман В.Г «ВАТС видалення лейоміоми стравоходу: перший власний досвід та огляд літератури». Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання воєнно-польової хірургії, полі травми та торакальної хірургії. 2019 р. м. Одеса. С. 9-10.
 1. Гетьман В.Г., М’ясніков Д.В., Неділя Ю.В., Ткаліч В.В. «Металоостеосинтез (МОС) грудної клітки пластинами. наш досвід». Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання воєнно-польової хірургії, полі травми та торакальної хірургії. 2019 р. м. Одеса. С 15-16.  Соколов В. В. «Харчування пацієнта в день легеневої резекції у світлі концепції eras». Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання воєнно-польової хірургії, полі травми та торакальної хірургії. 2019 р. м. Одеса. С. 35-36.
 1. Соколов В. В. «Обґрунтування необхідності тимектомії в лікуванні myasthenia gravis з позиції доказової медицини». Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання воєнно-польової хірургії, полі травми та торакальної хірургії. 2019 р. м. Одеса С. 36-38.
 1. В. В. Соколов «Використання VАС-терапії в лікуванні флегмони шиї, ускладненої низхідним некротизуючим медіастинітом». Хірургія дитячого віку. 4 (61) 2019. С. 99.
 1. М.В. Секела В. В. Макаров В. Г. Гетьман І. А. Калабуха А. Жехонек «Невідкладні стани в торакальній хірургії при травмах і вогнепальних пораненнях». Монографія у 2-х книгах. Книга 2. Львів. СПОЛОМ -2017. 240 с. Видано у грудні 2018 р.). 
 1. Сокур П.П., Гетьман В.Г., Макаров А.В., Кравчук Б.О., Куценок Л.Г. «Вади розвитку легень у дорослих та дітей. Діагностика. Хірургічне лікування. Збірник праць «Проблеми військової охорони здоров’я». Випуск 51. Одеса. 2019 р. С. 209-215.