Google search

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. Поняття, предмет, система і метод судової медицини. Історія її розвитку. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи в Україні

 • Тема 1. Поняття, предмет і завдання судової медицини. Система і метод судової медицини. Стислі відомості з історії її розвитку
 • Тема 2. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи в Україні
 • Тема 3. Введення в судову стоматологію та процесуальні основи судово-стоматологічної експертизи

 

РОЗДІЛ 2. Судово-медична танатологія. Судово-медична експертиза трупа

 • Тема 4. Судово-медична танатологія
 • Тема 5. Визначення давності настання смерті
 • Тема 6. Огляд трупа на місці події
 • Тема 7. Судово-медичне дослідження трупа
 • Тема 8. Судово-медична експертиза трупів новонароджених
 • Тема 9. Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої смерті. Раптова смерть дітей .
 • Тема 10. Оформлення судово-медичної документації .

 

РОЗДІЛ 3. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників

 • Тема 11. Загальні питання судово-медичної травматології 
 • Тема 12. Ушкодження тупими предметами
 • Тема 13. Ушкодження гострими предметами
 • Тема 14. Судово-медична експертиза транспортної травми
 • Тема 15. Ушкодження при падінні з висоти
 • Тема 16. Судово-медична експертиза вогнестрільних ушкоджень 
 • Тема 17. Причини смерті при механічній травмі. Встановлення прижиттєвості та давності ушкоджень 
 • Тема 18. Здатність до здійснення активних дій при смертельних ушкодженнях 

 

РОЗДІЛ 4. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від гострої гіпоксії

 • Тема 19. Розлад здоров’я і смерть у результаті кисневого голодування. Механічна асфіксія

 

РОЗДІЛ 5. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від деяких фізичних чинників

 • Тема 20. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх температур
 • Тема 21. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної електрики 
 • Тема 22. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії. Особливості дії лазеру на біологічні тканини
 • Тема 23. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко зміненого барометричного тиску 

 

РОЗДІЛ 6. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії хімічних речовин 

 • Тема 24. Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь
 • Тема 25. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут

РОЗДІЛ 7. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії інших чинників

 • Тема 26. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії біологічних чинників
 • Тема 27. Розлад здоров’я і смерть від голодування, фізичного перенапруження, психічної травми 

 

РОЗДІЛ 8. Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачуваних та інших осіб

 • Тема 28. Судово-медична експертиза встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку 
 • Тема 29. Судово-медична експертиза статевих станів та статевих злочинів
 • Тема 30. Судово-медична експертиза у випадках жорстокого поводження з дітьми

 

РОЗДІЛ 9. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного походження та медико-криміналістичні методи досліджень

 • Тема 31. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного походження
 • Тема 32. Гістологічні методи дослідження в судово-медичній експертизі .
 • Тема 33. Медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи
 • Тема 34. Ідентифікація особи та методи її проведення

 

РОЗДІЛ 10. Судово-медична експертиза у справах щодо професійних та посадових правопорушень медичних працівників

 • Тема 35. Судово-медична експертиза у справах щодо професійних та посадових правопорушень медичних працівників

 

ДОДАТКИ: Алгоритми досліджень і порядок опису ушкоджень .

 • АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ