Search

В 1923 році з ініціативи професора Бориса Микитовича Маньковського, який на той час завідував вже кафедрою нервових хвороб у Київському медичному університеті, була створена кафедра нервових хвороб при Київському інституті удосконалення лікарів для підвищення кваліфікації практикуючих лікарів-неврологів. М. Б.  Маньковський завідував кафедрою до 1941 р. 

З 1944 р.  по 1951 р. кафедрою завідував вихованець Київської наукової Школи неврології, бувший ректор медичного інституту в м. Сталіно (нині Донецьк)  професор Сергій Миколайович Шаравський. З 1951 по 1958 рр. С. М. Шаравський працював у Київському інституті удосконалення лікарів на інших посадах.

З 1951 року завідувати кафедрою став заслужений діяч науки, доктор медичних наук, бувший ректор медичного інституту в м. Львів, професор Панченко Дмитро Іванович, який в 1958 закінчив будівництво першого в світі відділення "Біотрон" - палати штучного клімату. Ним було засновано першу гістоморфологічну лабораторію.

З 1978 р. по 2010 р. кафедру очолювала учениця професора Панченко Д. І. професор Євгенія Леонідівна Мачерет, яка в 1977 році очолила курс рефлексотерапії на цій же кафедрі (доктор наук - з 1971 року, професор кафедри - з 1975 року). Професор Мачерет Є. Л. однією з перших у СРСР стала використовувати метод ехо-енцефалографії в клініках країни, однією з перших створила науково-практичну школу неврології і рефлексотерапії. В 1980 році під керівництвом професора Мачерет Є. Л. була створена служба рефлексотерапії в Україні. За період її роботи  підготовлено більш ніж 17 тис. фахівців, відкрита мережа кабінетів. За цей період, разом з Київським університетом імені Т. Г. Шевченко, на кафедрі розроблена серія лазерних і акупунктурних апаратів для акупунктурної діагностики і лікування, які були відзначені медалями на виставках Італії, Німеччини, Франції, США, Канади, Іспанії. На кафедрі було виконано 57 кандидатських і 12 докторських дисертацій, пройшли навчання 80 аспірантів і 98 клінічних ординаторів, підготовлено близько 40 тисяч фахівців неврологів, 15 тисяч рефлексотерапевтів, інтернів і магістрів з України, а також Польщі, Грузії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Словенії, Угорщини, Італії, Іспанії, Греції, Туреччини, Ірану,  Іраку, Ізраїлю, Йорданії, Монголії, В'єтнаму, Лівану, Китаю, Канади, США.

З грудня 2010 року кафедрою неврології і рефлексотерапії завідує доктор медичних наук, професор Свиридова Наталія Костянтинівна. В 1993 році закінчила лікувальний факультет Донецького державного медичного університету імені М. Горького за фахом "Лікарська справа". Після закінчення інституту працювала районним неврологом у  Смілянській районній лікарні Черкаської області. У грудні 1996р. пройшла курси спеціалізації з рефлексотерапії у Львівському державному медичному університеті. В 1998 – 2001 роках навчалась в очній аспірантурі з неврології на кафедрі неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика. У 2001 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук на тему: "Рання діагностика синдрому вегетативної дистонії та обґрунтування патогенетичного підходу до лікування" та стала асистентом  кафедри неврології і рефлексотерапії. З 2006 року  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика. 3 2008 року – виконувала  обов’язки завуча кафедри. У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук на тему: "Особливості діагностики та лікування гіпертензивної енцефалопатії". Наталія Костянтинівна є науковим керівником 16 дисертаційних робіт пошукачів наукового ступеню кандидата медичних наук та 3 дисертаційних робіт пошукачів наукового ступеню доктора медичних наук. 3 2010 року переведена  на посаду професора кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

3 2010 року працює  експертом з неврології у Державному фармакологічному центрі  МОЗ України (група експертів відділу «Неврологія. Психіатрія. Лікарські засоби»).

Напрямок наукових досліджень - неврологія, рефлексотерапія. На кафедрі, під керівництвом професора Свиридової Н. К. значно удосконалився педагогічний процес. Для підвищення рівня кваліфікації лікарів кафедра була оснащена необхідною діагностичною апаратурою. Проведена комп'ютеризація навчального процесу зі створенням комп'ютерних навчальних класів, оснащений і обладнаний лекційний зал, створені кабінети для лікувального і діагностичного процесу для неврологів і рефлексотерапевтів.