Search

Наукові напрямки досліджень на кафедрі:

  • компенсаторно-пристосувальні аспекти стану нервової системи при патології;
  • клініко-діагностичні особливості цереброваскулярної патології;
  • клініко-діагностичні характеристики гідроцефалії в динаміці лікування;
  • клініко-діагностичні особливості патології периферичного відділу нервової системи (полінейропатії, радикулопатії);
  • сучасні підходи до вивчення проблем патології нервової системи при захворюваннях внутрішніх органів;
  • патоморфоз неврологічних захворювань та адаптаційно-компенсаторні можливості і характеристики нервової системи при неврологічній патології, зокрема при цереброваскулярних та запальних захворюваннях, травмах головного мозку, ураженнях периферичного відділу нервової системи, нервово-м'язової патології, ураженнях нервової системи при захворюваннях внутрішніх органів тощо;
  • Станом на сьогодні на кафедрі проводяться дослідження професійних аспектів використання спеціальної термінології і еквівалентів її перекладу в формуванні рівня компетентності лікарів (на базі спеціальності «Неврологія»).