Search

Колектив

Історія створення

Мета і завдання

Нормативно-правова база

Декан


Бугро Валерій Іванович

доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров’я України

Заступник декана

 

Усенко Ніна Василівна

 


Старший інспектор:
                 Лебедєва Олена Ігорівна

 

Історія створення

Підготовка медичних кадрів з числа іноземних громадян розпочалась в Київському інституті удосконалення лікарів (КІУЛ)  з 1993 року. Саме тоді, у зв’язку з інтенсивним розвитком зв’язків Незалежної України та КІУЛ з зарубіжними країнами був створений відділ з міжнародних зв’язків.

Багато лікарів з інших країн забажали отримати якісну післядипломну освіту саме у КІУЛ, орієнтуючись на досвід та професіоналізм викладачів.

В різні часи організацією навчання, проживання, медичного обслуговування, громадського, культурного і спортивного життя іноземних громадян, комунікативними зв’язками з ними в Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика опікувались, окрім базових кафедр, факультетів та інститутів, співробітники відділу з міжнародних зв’язків, а з 1 жовтня 2018 року наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика був створений деканат по роботі з іноземцями. Метою створення такого робочого органу Університету було оперативне та ефективне вирішення основних питань діяльності, пов’язаної з навчанням іноземців.

Основні завдання деканату по роботі з іноземцями спрямовані на вирішення комплексу питань, пов’язаних з організацією освітньої, наукової, лікувально-діагностичної та виховної роботи,  з іноземцями, що навчаються в НУОЗ України імені П. Л. Шупика, постановка на міграційний облік іноземних громадян за місцем перебування, контроль за рухом контингенту і оформлення відповідної документації, взаємодія з посольствами (консульствами) іноземних держав з питань перебування і навчання іноземних громадян.

        Нормативно-правова база 

НАША АДРЕСА 
04112 м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,  к. 403, 409
Тел/факс : (044) 205 49 34; 205 48 69