Google search

Тривалість 1 місяць

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: Поночевна Олена Вікторівна (+38044 238 77 11, +38044 236 21 91,+380665703380 [email protected][email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Документи на цикл:

 • Путівка з печаткою лікувального закладу
 • Довідка про зміну прізвища(якщо не відповідає диплому)
 • Диплом (копія)
 • Документи про минулу спеціалізацію або інтернатуру або категорію з педіатрії (копія)
 • Копія трудової книжки
 • 1 фото 3Х4 см
 • Заповнена технологічна карта
 • Документи можна надсилати на відділення №70 «Нова пошта»
 • Поночевна Олена Вікторівна,+380665703380
 • Одержати путівку на цикл можливо онлайн на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика, зайти у розділ «Навчання»→Електронна реєстрація. 

Обов`язково вказувати номера телефонів та адресу електронної пошти!


Мета вивчення курсу

Метою навчання на циклі є підвищення  кваліфікації лікаря - дитячого алерголога та визначення рівня знань та умінь у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики щодо звання “лікар-спеціаліст”.

Опис курсу, його структура

На циклі навчаються лікарі - дитячі алергологи, що прострочили термін дії сертифікату спеціаліста або термін атестації на кваліфікаційну категорію з фаху „Дитяча алергологія”.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю–спеціалісту - дитячому алергологу  для проведення самостійної лікувальної роботи з наданням кваліфікованої допомоги хворим

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА циклу стажування лікарів, які підтверджують звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю  “Дитяча алергологія”

0.1.          Лікувально-профілактична допомога дітям: організація спеціалізованої алергологічної служби в Україні

01.01.     Контроль за станом здоров”я дітей

01.02      Спеціалізована алергологічна допомога дітям

0.2.         Годування здорових та хворих на алергічну патологію дітей

02.01.     Принципи годування дітей різних вікових груп

02.02      Основи лікувального годування дітей з алергічними захворюваннями та з груп ризику

0.3.         Медична генетика. Імунітет, реактивність, запалення, адаптація.

03.01.       Генетичні механізми виникнення алергічних захворювань.

03.02.     Загальна характеристика імунітету та неспецифічних факторів захисту, їх вікові особливості

0.4.         Клінічна імунологія. Імунодефіцітні стани. Аномалії конституції.

04.01.       Первинні імунодефіцитні стани

04.02.       Вторинні імунодефіцити: частота, їх основні чинники

04.03.       Світові досягнення в питаннях імунореабілітації та імунотерапії

04.04.       Аномалії конституції

04.04.01    Ексудативно-катаральний діатез

04.04.02    Лімфатико-гіпопластичний діатез.

04.04.03    Нервово-артритичний діатез

04.04.04    Алергічний діатез

04.04.05    Тимомегалія – сучасні погляди на проблему, принципи діагностики та ведення пацієнтів

 1. Питання загальної алергології. Механізм розвитку алергічних реакцій. Сучасні принципи діагностики алергічних захворювань.

05.01      Сучасна теорія виникнення алергічних реакцій. Взаємовідносини алергії та імунітету. Поняття про атопічний марш.

05.02.     Псевдоалергічні реакції

05.03      Сучасні принципи діагностики алергічних захворювань

05.03.01    Алергологічний анамнез

05.03.02    Специфічна алергодіагностика

05.03.03    Імунологічні методи обстеження в діагностиці алергічних захворювань

05.04        Принципи профілактики алергічних захворювань

05.05      Загальні принципи лікуванняї алергічних захворювань

05.05.01    Етіотропна, патогенетична та симптоматична терапія алергічних хвороб

05.05.01    Специфічна імунотерапія

0.6.         Гострі алергози

06.01.     Анафілактичний шок

06.02.     Кропив”янка, набряк Квінке, спадковий ангіоневротичний набряк : різновиди, лікування

06.03.     Гострі бульозні дерматози: синдром Лаєлла, синдром Стивена-Джонсона., багатоформна ексудативна еритема, інсектна алергія

 1. Алергічний риніт. Поліноз

07.01      Поліноз

07.02      Сезонний алергічний риніт , поліноз

07.03      Цілорічний алергічний риніт

07.04      Принципи діагностики та лікування полінозу та алергічних ринітів

 1. Бронхіальна астма та респіраторні алергози

08.01      Бронхіальна астма (БА)

08.01.01    Етіологія, патогенез, класифікація БА

08.01.02    Клінічні особливості перебігу БА у дітей різного віку

08.01.03    Астматичний статус

08.01.04    Діагноз та диференційний діагноз БА у дітей

08.01.05    Сучасні принципи лікування і профілактики БА

08.02      Респіраторні алергози

 1. Харчова алергія та алергічні ураження шкіри

09.01      Алергічний дерматит, різновиди, етіологія, патогенез, клініка, діагностика та діф.діагностика, сучасні методи лікування

09.02      Харчова алергія.

09.03      Алергічні ураження органів травлення

10.0.       Медикаментозна алергія. Поствакцинальні реакції, ускладнення і захворювання. Сироваткова хвороба.

10.01      Медикаментозна алергія – механізми, клінічні прояви, лікування

10.02      Поствакцинальні алергічні реакції, ускладнення та захворювання

10.03      Сироваткова хвороба

11.0        Грибкова алергія. Гіпереозинофільні синдроми

11.01      Грибкова алергія, особливості етіопатогенезу, клінічного перебігу,діагностики,лікування

11.02      Бронхолегеневий аспергілез.

11.03      Гіпереозинофільні синдроми

12.0        Алергічні альвеоліти.

12.01      Екзогенний алергічний альвеоліт, етіопатогенез, діагностика, диф.діагностика, терапія

12.02      Алергічний бронхолегеневий аспергільоз

12.03      Інсектна алергія

13.0        Вибрані питання педіатрії

13.01        Методи обстеження та інтерпретація їх результатів у дітей з бронхолегеневою патологією.

13.02        Гострі бронхіти

03.03.       Пневмонії та їх ускладнення

13.04        Гострий стенозуючий ларинготрахеіт

13.05        Хронічні неспецифічні захворювання легень

13.06        Спадкові захворювання та вроджені вади дихальної системи

13.07        Дифузні захворювання сполучної тканини

13.08        Анемії у дітей.

13.09        Лейкози та гемобластози. Лейкемоїдні реакції та цитопенії, доброякісні лімфаденопатії.

13.10        Коагулопатії та тромбоцитопатії. Геморагічний васкуліт.

13.11        Сучасні принципи діагностики і терапії захворювань органів травлення.

13.12        Захворювання шлунку та 12-ти палої кишки

13.13        Захворювання печінки та гепатобіліарної системи

13.14.       Захворювання підшлункової залози

13.15        Захворювання та функціональні розлади кишківника.

13.16        Методи дослідження та інтерпретація результатів обстеження сечовивідної системи.

13.17      Принципи антибіотикотерапії у дітей

13.18      Туберкульоз, туберкулінодіагностика

13.19      Диференційна діагностика схожих синдромів при ендокринних та алергічних захворюваннях

14.0.       Інтенсивна терапія та реанімація

14.01      Гостра дихальна недостатність

14.02        Гостра серцево-судинна недостатність.

14.03        Гостра наднирникова недостатність

14.04        Шок- діагностика, принципи терапії

14.05        ДВЗ-синдром

14.06        Судомні синдроми. Принципи терапії.

14.07        Гострі отруєння. Основні принципи терапії.

14.08        Диференційна діагностика та терапія коматозних станів

Додаткові  програми

13               Організація екстренної медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях

14               Проблеми СНІДу і вірусних гепатитів

15 Імунопрофілактика

15.01          Класифікація препаратів для проведення вакцинації.

15.02          Національний календар щеплень. Документи, що регламентують проведення щеплень в Україні

15.03          Неблагоприємні події після імунізації (НППІ). Порядок реєстрації НППІ. Розслідування випадку НППІ

15.04          Проведення вакцинальної сесії. Правила введення вакцин

15.05          Збереження та транспортування вакцин

15.06          Протипоказання до вакцинації

15.07          Щеплення за станом здоров’я. Рекомендовані щеплення

16               Військово-медична підготовка

 

Заплановані види активності

Для виконання даної програми в процесі навчання  передбачено такі види занять: лекції, практичні та семінарські заняття. Під час навчання лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки  та оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов”язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і паталого-анатомічних конференціях тощо. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичні навички з дитячої алергології та суміжних дисциплін.

Після закінчення курсу навчання лікарі складають заключний іспит, який має три розділи: оцінку опанування практичними навичками, заключний комп`ютерний контроль знань за програмою, затвердженою МОЗ України та теоретичний іспит.

Слухачі, які успішно склали іспит, одержують свідоцтво  встановленого зразка з підтвердженням звання лікар-спеціаліст за спеціальністю “Дитяча алергологія”.

Перелік навиків та умінь лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Дитяча алергологія” відповідно до кваліфікаційних вимог

 1. Схема збору алергологічного анамнезу
 2. Правила постановки та оцінки шкірних алергологічних проб
 3. Методи специфічної імунотерапії у дітей – показання, правила виконання
 4. Оцінити імунологічні показники у дітей різного віку
 5. Призначити раціональне харчування з урахуванням виду вигодовування для дітей 1-го року життя
 6. Призначити годування дитині молодшого віку з атепічним дерматитом
 7. Оцінити показники функції зовнішнього дихання
 8. Диференціально-діагностичні критерії обструктивного бронхіту та бронхіальної астми
 9. Лікування ускладнень при проведенні специфічної алерговакцинації
 10. Надання допомоги при гострій дихальній недостатності
 11. Лікування приступу бронхіальної астми
 12. Лікування астматичного стану
 13. Надати невідкладну допомогу при анафілактичному шоці
 14. Діагностичні критерії атопічного дерматиту
 15. Призначити зовнішнє лікування при атопічному дерматиті
 16. Надати невідкладну допомогу при стенозуючому ларинготрахеіті
 17. Правила проведення інгаляцій у дітей з алергічною патологією

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алергологія: Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищих медичних закладів. /За редакцією чл.-кор. НАМН України, професора Вороненка Ю.В., професора Кузнецової Л.В.- К, 2011. - 534 с.
 2. Детская аллергология: руководство для врачей. Под редакцией Баранова А.А., Балаболкина И.И. - М.: Издательская группа "Геотар-Медиа", 2006. - 688 с.
 3. Детская пульмонология: Учебное пособие под редакцией чл.-кор. та НАМН Украины, проф. Аряева Н.Л. - К.: Здоров'я, 2005. - 608 с.
 4. Дедишин Л.П. Системні васкуліти у практиці дитячого алерголога // Алергія у дитини, 2007. – №3. – С. 29-31.
 5. Дитяча імунологія /За ред. проф. Л.І.Чернишової, А.П. Волохи.- К.: ВСВ “Медицина”, 2013.- 720 с.
 6. Довідник з алергології: Науково-методичнй посібник. 2-ге видання, перероблене та доповнене. Розділ 11.1. Протоколи /За редакцією Пухлика Б.М.- Київ: видавничий дім «Здоров’я України», тов. «Доктор-Медіа», 2011.- С. 270-290.
 7. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. 4-е издание, дополненное. – Киев, 2010. - 552 с.
 8. Збірка протоколів надання медичної допомоги при алергічних захворюваннях. Колектив авторів за редакцією Пухлика Б.М. – Винниця: ПП ”Едельвейс ІК”, 2011. -169 с.
 9. Діагностичні та лікувальні маніпуляції у практиці лікаря-інтерніста і педіатра: навчальний посібник / Т. Д. Никула, Ю. В. Марушко, І. А. Палієнко, Т. В. Гищак ; за ред.: Т. Д. Никули, Ю. В. Марушка; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – К. : Задруга, 2012. – 150 с. : табл., іл.
 10. Интенсивная терапия в педиатрии / под ред. Проф. Г.И.Белебезьева. – К.:Здоров’я. – 2004. –583с.
 11. Кулага В.В., Романенко І.М. Алергічні захворювання шкіри. -К.: Здоров'я, 1997. - 256 с.
 12. Клинические рекомендации. Аллергология. Под редакцией Хаитова Р.М., Ильиной Н.И. - М.: Издательская группа "Геотар-Медиа", 2006. - 240 с.
 13. Клиническая аллергология детского возраста с неотложными состояниями. Под ред. Балаболкина И.И., Булгаковой В.А. – М.: ООО ”Издательство ”Медицинское информационное агенство”, 2011. -264 с.
 14. Колхир П.В. Доказательная аллергология-иммунология. Практическая медицина. - Москва, 2010. - 528 с.
 15. Клиническая иммунология и аллергология, Под редакцией Караулова А.В. ООО "Медицинское информационное агентство", 2002. - 650 с.
 16. Клінічні настанови з діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей. //Здоров'я України. Тематичний номер , 2010, жовтень. – С. 39-41.
 17. Конспект педиатра: сборник / редакторы-составители : А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. – Донецк : Заславский А. Ю., 2010 – Ч. 3 : Бронхообструктивный синдром, бронхиальная астма у детей. – 2010. – 56 с. : табл., ил.
 18. Ласиця О.Л., Охотнікова О.М. Діагностика, лікування та профілактика бронхіальної астми у дітей: Навчально-методичний посібник. Київ, 2006.- 105 с.
 19. Лекарственная аллергия и побочные эффекты лекарственных средств в аллергологии. Пухлик Б.М., Викторов А.П., Зайков С.В. Львов: Медицина світу, 2008. -107 с.
 20. Нагуа С.М., Гершвин М.Э. Секреты аллергологии и иммунологии. Пер. с англ. Под редакцией Хаитова Р.М. - М.: Бином, 2004. -319 с.
 21. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». 3-е изд., испр. и доп.- М.:Издательский дом «Атмосфера», 2008.-108 с.
 22. Охотнікова О.М., Яковлева Н.Ю. Основи вакцинопрофілактики та її особливості у дітей з алергічними захворюваннями. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів IY рівня акредитації та лікарів –інтернів. Київ,2010,- 88 с.
 23. Охотнікова О.М. Бронхіальна астма у дітей (лекція для дистанційного навчання). //Мистецтво лікування, 2011.- №1 (77). – С.40-51.
 24. Охотнікова О.М., Шунько Є.Є..Шарікадзе О.В., Лакша О.Т. Бронхолігенева дисплазія у дітей: витоки і наслідки (лекція для дистанційного навчання). //Мистецтво лікування, 2011.- №4 (80). - С.16-26.
 25. Охотнікова О.М., Мелліна К.В. Кропив’янка і набряк Квінке у дітей (лекція для дистанційного навчання). //Мистецтво лікування, 2011.-№3 (79). – С.18-28.
 26. Охотникова О.М., Шарикадзе Е.В. Особенности неотложной терапии синдрома бронхиальной обструкции у детей раннего возраста. //Здоровье ребенка, 2012.- №4. – С. 1-8.
 27. Охотникова О.М. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей. //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2013.- №2. - С. 5-13.
 28. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний /Под редакцией А.А. Баранова, Н.Н.Володина, Г.А.Самсыгиной.- М.:«Литтерра», 2007.- С.521-527.
 29. Харченко М.В. Эталоны ведения больных с бронхо-легочной дисплазией. Методические рекомендации. – Благовещенск, 2010. -14 с.
 30. Чучалин А.Г., Котляров П.М. Рентгенография и компъютерная томография в диагно-стике различных видов идиопатических интерстициальных пневмоний // Пульмоноло-гия, 2003.- №1.- С.89-95.
 31. Bacharier L.B., Boner A.,Carlsen K-N et al. Diagnosis and Management of Asthma in childhood- A PRACTAL consensus report. //Allergy, 2008.- №34: 5-34.
 32. International Consensus on (ICON) pediatric asthma. //Allergy, 2012.- №67: 976-997.
 33. International Consensus Conferense on Atopic Dermatitis 11 (ICCAD 11): clinical update and current treatment strategies.//Britich Journal of Dermatology,2003:148(Suppl.63):3-10.

 Накази МОЗ України:

 1. Наказ МОЗ України від 04.12.2001 № 482 «Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком 16 років»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 2. Наказ МОЗ України № 355 від 09.07.2004 «Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю «Дитяча імунологія» //: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 3. Наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 4. Наказ МОЗ України № 18  від 13.01.2005 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 5. Наказ МОЗ України №767 від 27.12.2005 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “Дитяча алергологія”»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 6. Наказ МОЗ України 13.04.2007 № 182 «Про затвердження Клінічних протоколів «Клінічний протокол діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків" та „Клінічний протокол з антиретровірусного лікування та здійснення медичного спостереження за дітьми, хворими на ВІЛ-інфекцію": [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 7. Наказ МОЗ №617 від 27.08.2010 «Про диспансеризацію населення»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 8. Наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 59 "Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення": [Електронний документ]. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.
 9. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 № 868 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі»: [Електронний документ].- Режим доступу: http: //www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 10. Наказ МОЗ України від 16.09.2014 №551 «Про порядок проведення профілактичних щепленьв Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.