Google search

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Усова Олена Іванівна (+38044 238 77 11, +38044 236 21 91, +380667212653; [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Документи на цикл:

 • Путівка з печаткою лікувального закладу
 • Довідка про зміну прізвища(якщо не відповідає диплому)
 • Диплом (копія)
 • Документи про минулу спеціалізацію або інтернатуру або категорію з педіатрії (копія)
 • Копія трудової книжки
 • 1 фото 3Х4 см
 • Заповнена технологічна карта

Документи можна надсилати на відділення №70 «Нова пошта» Усова Олена Іванівна,+380667212653

Одержати путівку на цикл можливо онлайн на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика, зайти у розділ «Навчання»→Електронна реєстрація.

Обов`язково вказувати номера телефонів та адресу електронної пошти!

 
Мета вивчення курсу

підготовка лікарів-спеціалістів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія». 

Опис курсу, його структура

Тривалість навчання для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей "Лікувальна справа" - 5 місяців; для лікарів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей педіатричного профілю - 3 місяці.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту-педіатру для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим. Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 18 педіатричних курсів програми. Курс – це відносно самостійна частина програми, в якій подана значна за обсягом теоретична і практична інформація з певного розділу педіатрії. Курси розбито на розділи, кожний з яких включає кілька тем, а кожна тема складається з окремих елементів. Для полегшення орієнтації в програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано.

В залежності від структури і умов роботи закладу післядипломної освіти, деякі курси (наприклад – “спеціалальні методи дослідження”) можуть викладатися на спеціалізованих кафедрах або комплексно – на кафедрах, де викладаються основні курси програми.

За додатковими програмами включено курси 19-28 з імунології,  проблем СНІДу та вірусних гепатитів, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, радіаційної медицини, особливо небезпечних інфекцій, туберкульозу, гуманітарних аспектів клінічного мислення лікарів, питань імунопрофілактики, протидії насильству в сім᾽ї, медичного права, військово-медичної паідготовки.

Навчальний план циклу визначає контингент слухачів, тривалість їх навчання, розподів годин, відведених на теоретичне вивчення розділів навчальної програми. В разі необхідності, враховуючи базовий рівень знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку завдань охорони здоров’я регіону та інші обставини, кафедра може вносити корективи та доповнення в навчальні години, які регламентовані навчальними планами, в межах 20% від загального об’єму часу.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів, самостійна робота слухачів. Під час навчання на педіатричних кафедрах та суміжних кафедрах лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навиками.

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів після кожного розділу програми проводиться рубіжний контроль за комп’ютерною тестовою програмою або інший вид контролю за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для заключного іспиту використовують атестаційну комп’ютерну тестову програму. Заключний іспит складається з трьох розділів: оцінки опанування практичними навичками, заключного комп’ютерного контролю по програмі та теоретичного іспиту.

У кінці програми подано перелік умінь та практичних навиків, якими повинен оволодіти лікар за час навчання на циклі спеціалізації, відповідно кваліфікаційним вимогам до лікаря спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія» та список рекомендованих джерел.

Лікарі, які закінчили навчання на циклі спеціалізації, отримують сертифікат встановленого зразка з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія». 

Основні розділи:

Коди

Назва курсу, розділу, теми

1

2

01.

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям

01.01.

Система організації охорони здоров’я дітей в Україні. Рівні надання медичної допомоги дітям

01.02.

Основні накази та інструкції з охорони здоров’я дітей. Правові аспекти роботи педіатра

01.03.

Захворюваність та смертність дітей різних вікових груп. Шляхи зниження дитячої смертності

01.04.

Вплив екологічних факторів, соціально-економічного стану та психологічного оточення на здоров’я дитини

01.05.

Структура та організація роботи центру ПМСД, консультативно-діагностичного центру. Співпраця лікаря-педіатра і лікаря загальної практики-сімейної медицини

01.06.

Організація роботи педіатра у стаціонарі. План роботи, завантаженість, посадові обов’язки, звітна документація.

01.07.

Основні принципи роботи лікувального закладу, який має статус «Лікарні, доброзичливої до дитини»

01.08.

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Антенатальний профілактичний патронаж. Лікарський контроль за станом здоров’я новонароджених. Диспансерний нагляд новонароджених, що народилися з малою масою тіла

01.09

Організація медичного нагляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Організація роботи кабінету здорової дитини поліклініки

01.10

Особливості роботи дільничного педіатра з дітьми підліткового віку. Організація роботи підліткового терапевта. Організація режиму навчально-трудової діяльності підлітка. Професійна орієнтація та професійна придатність підлітків. Підготовка підлітків до служби у збройних силах України

01.11.

Інноваційні технології в наданні медичної допомоги підліткам. Створення центрів (клінік), дружніх до молоді (КДМ). Політика КДМ. Цілі, задачі, принципи роботи, цільові групи КДМ.

01.12.

Підготовка дітей до вступу в дошкільні заклади та в школу. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Фізичне виховання учнів в загально-освітніх навчальних закладах.

01.13.

Санітарно-просвітницька робота педіатра з питань збереження здоров’я, раціонального харчування, проблем психічного здоров’я та насильства, з профілактики підліткової вагітності, ВІЛ/СНІД, ІПС Ш, вживання психоактивних речовин

01.14.

Особливості амбулаторного обслуговування дітей з обмеженими фізичними властивостями. Методи їх реабілітації. Поняття про хоспісну допомогу дітям

02.

Контроль за станом здоров’я і розвитком дітей. Рубіжні стани

02.01

Контроль за розвитком і станом здоров’я дітей різних вікових груп.

02.02

Соціопсихологічні особливості підлітків. Психопатологічні синдроми в підлітковому віці (криза періоду дорослішання)

02.03

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну Рахіт та рахітоподібні захворювання у дітей, гіпервітаміноз Д

02.04

Спазмофілія та її диференційна діагностика з іншими судомними синдромами

02.05

Синдром недиферинційованної дисплазії сполучної тканини у дітей. Малі  аномалії клапанно-хордального апарату. Пролапс клапанів серця

02.06

Синдром раптової смерті

02.07

Гіпо- та гіпервітамінози у дітей. Мікроелементозні порушення у дітей

1

2

03.

Харчування здорових і хворих дітей

03.01

Сучасна концепція збалансованого харчування Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ, і шляхи їх впровадження

03.02

Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування

03.03

Використання молочних сумішей, адаптованих та неадаптованих концентратів та консервів у харчуванні дітей грудного віку

03.04

Харчування здорових дітей старших одного року: від 1 до 3 років, дошкільного та шкільного віку

03.05

Харчування хворої дитини. Корекція харчування. Лікувальні суміші  Лікувальні столи

03.06

Недостатність харчування. Білково-енергетична недостатність. Методи корекції харчування. 

03.07

Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією

03.08

Часткове парентеральне харчування

04.

Медична генетика. Імунологія

04.01

Організаційні принципи допомоги хворим із спадковими захворюваннями, завдання медико-генетичного консультування

04.02

Спадковість і патологія. Принципи діагностики та лікування спадкових захворювань. Скринінг-діагностика спадкових та інших захворювань у дітей

04.03

Спадкові порушення обміну амінокислот

04.04

Спадкові порушення обміну вуглеводів

04.05

Спадкові порушення обміну ліпідів

04.06

Синдром множинних вад розвитку

04.07

Мітохондріальні захворювання

04.08

Імунітет та імунопатологічні стани

04.09

Первинні імунодефіцитні стани

04.10

Основні принципи лабораторної та клінічної діагностики імунодефіцитних станів у дітей

04.11

Вторинні імунодефіцитні стани, принципи діагностики, лікування та профілактики. Особливості діагностики та лікування дітей з повторними епізодами респіраторної інфекції

04.12

ВІЛ-інфекція у дітей

04.13

Сучасні методи імунокорекції

05.

Хвороби новонароджених

05.01

Анатомо-фізіологічні особливості доношеної та недоношеної дитини

05.02

Оцінка гестаційного віку та морфо-функціональної зрілості. Затримка внутрішньоутробного розвитку. Діти з малою та дуже малою масою тіла при народженні

05.03

Рубіжні стани новонароджених

05.04

Вигодовування доношеної та недоношеної дитини. Принципи успішного грудного вигодовування.

05.05

Синдром дихальних розладів

05.06

Вроджена пневмонія

05.07

Патологія серцево-судинної системи новонародженого

05.08

Дослідження неврологічного статусу новонародженого. Патологія нервової системи новонароджених

05.09

Асфіксія новонародженого.

05.10.

Проведення первинної реанімації новонароджених

05.11

Пологові пошкодження новонароджених, первинна і невідкладна допомога

1

2

05.12

Пологова травма ЦНС

05.13

Диспансерний нагляд за новонародженими з перинатальними ураженнями ЦНС

05.14

Фетальний алкогольний синдром

05.15

Вроджені аномалії розвитку

05.16

Неонатальні жовтяниці

05.17

Гемолітична хвороба новонароджених

05.18

Інфекції шкіри новонароджених

05.19

Сепсис новонароджених

05.20

Менінгіти, енцефаліти у новонароджених

05.21

Геморагічна хвороба новонароджених. Диференційний діагноз. Лікування

05.22

Патологія органів сечової та статевої системи у новонароджених

05.23

Анемії новонароджених та анемії передчасно народжених дітей

05.24

Внутрішньоутробні інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити)

05.25

Некротизуючий ентероколіт у новонароджених

05.26

Основні принципи організації роботи лікаря неонатолога в пологовому будинку

05.27

Режим щеплення здорових новонароджених

05.28

Основні накази та протоколи МОЗ України з надання допомоги новонародженим. Перинатальні центри.

06.

Хвороби органів дихання

06.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання

06.02

Методи дослідження органів дихання та їх інтерпретація

06.03

Гострі респіраторні захворювання

06.04

Бронхіт. Бронхіолі

06.05

Гострий стенозуючий  ларингіт. Епіглотит

06.06

Пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування. Негоспітальна пневмонія. Госпітальна (нозокоміальна) пневмонія

06.07

Особливості перебігу пневмонії в залежності від етіологічного чинника та віку

06.08

Ускладнення пневмоній у дітей (плеврити, абсцеси, піопневмоторакс)

06.09

Муковісцидоз, сучасні принципи діагностики, лікування, реабілітації

06.10

Хронічні неспецифічні захворювання легень (аномалії розвитку бронхо-легеневої системи, ідіопатичний фіброзучий альвеоліт,  гемосидероз легень та ін.)

06.11

Бронхоектатична хвороба

06.12

Хронічні хвороби мигдаликів, аденоїдів і пов’язані з ним захворювання в пульмонології

06.13

Отити у дітей

06.14

Хвороби  придаткових пазух носа

06.15

Реабілітація хворих з хронічною бронхо-легеневою патологією. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-пульмонолога та торакального хірурга

06.16.

Кашель: диференційний діагноз, методи обстеження, лікарська тактика

06.17.

Лихоманка: диференційний діагноз,  методи обстеження, лікарська тактика

06.18.

Синдром крупа: диференційний діагноз, лікарська тактика

06.19.

Задишка: диференційний діагноз, методи обстеження, лікарська тактика

06.20.

Кровохаркання: диференційний діагноз, методи обстеження, лікарська тактика

07.

Алергічні хвороби

07.01

Астма. Патогенез, діагностика, вікові особливості перебігу. Сучасна концепція лікування. Астматичний стан, невідкладна допомога

07.02

Атопічний дерматит

07.03

Алергійний риніт. Полінози

1

2

07.04

Алергійний кон’юнктивіт

07.05

Кропив’янка

07.06

Токсико-алергічні реакції

08.

Хвороби органів кровообігу

08.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів серцево-судинної системи

08.02

Клінічні методи дослідження органів серцево-судинної системи та їх інтерпретація

08.03

Функціональні методи дослідження органів серцево-судинної системи та їх інтерпретація

08.04

Артеріальна гіпертензія. Хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском у дітей

08.05

Артеріальна  гіпотензія

08.06

Синдром вегетативних порушень, особливості їх проявів у підлітковому віці

08.07

Вроджені вади серця і магістральних судин

08.08

Кардіоміопатії у дітей

08.09

Міокардит

08.10

Ендокардит

08.11

Перикардит

08.12

Порушення серцевого ритму і провідності

08.13

Серцева  недостатність у дітей, принципи терапії

08.14

Гостра ревматична лихоманка

08.15

Набуті вади серця. Хронічна ревматична хвороба серця

08.16.

Принципи вторинної профілактики та реабілітації при гострій  ревматичній лихоманці

08.17.

Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-кардіолога та кардіохірурга

08.18.

Особливості санаторно-курортного лікування кардіологічних хворих

08.19.

Болі в грудній клітці: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога

08.20.

Шуми в серці: методи обстеження, диференційний діагноз, лікарська тактика

08.21.

Біль у м’язах, біль у спині, біль у шиї: методи обстеження, лікарська тактика

09.

Системні хвороби сполучної тканини, запальні поліартропатії

09.01

Ювенільний ідіопатичний  артрит

09.01

Суглобовий синдром у дітей

09.02

Реактивні артрити у дітей

09.03

Системний червоний вовчак

09.04

Склеродермія. Дерматоміозит

09.05

Системні васкуліти у дітей

09.06

Принципи терапії дифузних хвороб сполучної тканини

09.07

Системні васкуліти у дітей.

09.08

Диференційна діагностика субфебрильних станів

10.

Хвороби органів кровотворення. Геморагічні захворювання

10.01

Дослідження периферичної крові та його клінічна оцінка.

Імуногематологічні дослідження

10.02

Семіотика захворювань органів кровотворення у дітей

10.03

Анемія у дітей

10.04

Лейкоз. Гістіоцитоз

10.05

Збільшення лімфатичних вузлів. Неспецифічний лімфаденіт

10.06

Лейкемоїдні реакції

10.07

Порушення згортання крові. Гемофілія. Пурпура

10.08

Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз). Неходжкінська лімфома

1

2

10.09

Диспансеризація хворих з патологією органів кровотворення. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-гематолога

11.

Хвороби органів травлення

11.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення

11.02

Семіотика захворювань органів травлення у дітей

11.03

Методи дослідження органів травлення та їх інтерпретація

11.04

Функціональні хвороби кишечнику у дітей раннього віку: функціональна діарея. функціональні кольки, функціональний закреп

11.05

Захворювання стравоходу. Малюкова регургітація, румінація. Езофагіт. Гастро-езофагеальний рефлюкс

11.06

Природжені вади розвитку шлунково - кишкового тракту. Пілоростеноз. Хвороба  Гіршпрунга

11.07

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрити, гастродуоденіти

11.08

Виразка шлунку та дванадцятипалої кишки

11.09

Синдром подразненого кишечника. Синдром порушеного росту бактерій в кишечнику.

11.10

Захворювання товстої і тонкої кишки. Неінфекційний ентерит та коліт

11.11

Виразковий коліт. Хвороба Крона.

11.12

Мальасиміляція у дітей раннього віку

11.13

Гепатози (пігментний, жіровий)

11.14

Хронічний гепатит, цироз печінки

11.15

Хвороби жовчного міхура та жовчовивідних шляхів

11.16

Хвороби підшлункової залози

11.17

Гельмінтози

11.18

Відновне лікування хворих з патологією органів шлунково-кишкового тракту. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-гастроентеролога

11.19

Синдром болю (гострий, хронічний) в черевневій порожнині у дітей: методи обстеження, диференційний діагноз, лікарська тактика

11.20.

Хірургічні захворювання травної системи (атрезія стравоходу, вроджена діафрагмальна грижа, пілоростеноз,  інвагінація кишок, атрезія жовчних ходів, гострий аппендицит, перитоніт, хвороба Гіршпрунга, вади розвитку прямої кишки і відхідника)

12.

Хвороби сечостатевої системи

12.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи

12.02

Семіотика захворювань органів сечової системи

12.03

Методи дослідження сечової системи та оцінка їх результатів

12.04

Гострий та хронічний гломерулонефрит

12.05

Мікробно-запальні захворювання нирок та сечових шляхів. Тубулоінтерстиціальний нефрит. Рефлюкс-нефропатія

12.06

Дисметаболічна нефропатія. Сечокам’яна хвороба

12.07

Спадкові та вроджені хвороби сечової системи

12.08

Нейрогенні розлади сечовипускання

12.09

Гостра та хронічна ниркова недостатність, принципи діагностики та лікування

12.10

Диспансеризація та реабілітація хворих з патологією сечової системи. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-нефролога та уролога

12.11

Гінекологія дитячого та підліткового віку

13.

Захворювання ендокринної системи

13.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів ендокринної системи

13.02

Семіотика захворювань, методи дослідження ендокринної системи

13.03

Ендокринна патологія у дітей раннього віку

1

2

13.04

Ендокринологічні зміни в пре-і пубертатному періоді

13.05

Хвороби щитоподібної  залози. Гіпотиреоз, рання діагностика

13.06

Цукровий діабет у дітей

13.07

Невідкладні стани при цукровому діабеті. Коми

13.08

Адреногенітальний синдром

13.09

Порушення росту у дітей

13.10

Хвороби паращитоподібних залоз.

13.11

Диспансеризація та реабілітація хворих з ендокринною патологією. Показання для направлення хворих на консультацію до ендокринолога

14.

Захворювання нервової ситеми

14.01

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи

14.02

Методи дослідження нервової системи та їх інтерпретація

14.03

Неспецифічні реакції нервової системи

14.04

Дитячий церебральний параліч. Медико-соціальна реабілітація

14.05

Судинні хвороби головного мозку

14.06

Пренатальні та перинатальні ураження центральної нервової системи

14.07

Демієлінізуючі захворювання нервової системи

14.08

Запальні захворювання центральної нервової системи (енцефаліти, менінгіти)

14.09

Епілепсія у дітей

14.10

Фізіологія вегетативної нервової системи. Неврологічна симптоматика при розладах вегетативної нервової системи

14.11

Неврозоподібні стани у дітей

14.12

Пухлини нервової системи у дітей

15.

Невідкладні стани

15.01

Первинна реанімація. Реанімаційні заходи при зупинці серця, дихання. Реанімація новонароджених дітей. Діагностика смерті мозку

15.02

Гостра дихальна недостатність. Невідкладна допомога та лікування

15.03

Гостра надниркова недостатність. Невідкладна допомога та лікування

15.04

Гостра серцева недостатність. Гостра судинна  недостатність. Невідкладна допомога та лікування

15.05

Енцефалічна реакція, судомний синдром. Невідкладна допомога та лікування

15.06

Коми, диференційна діагностика. Невідкладна допомога та лікування

15.07

Гострі алергічні реакції. Невідкладна допомога та лікування

15.08

Гостра ниркова недостатність. Невідкладна допомога

15.09

Гостра печінкова недостатність. Синдром Рея. Невідкладна допомога та лікування

15.10

Невідкладна допомога при захворюваннях крові, геморагічних захворюваннях

15.11

Гострі токсикози в ранньому віці. Невідкладна допомога та лікування

15.12

Діагностика та лікування шоку. Невідкладна допомога при інфекційно-токсичному шоці

15.13

Невідкладна допомога при отруєннях, укусах змій, комах, собак

15.14

Невідкладна допомога при пошкодженнях, травмах, опіках

15.15

Гіпертермічний синдром

16.

Інфекційні захворювання

16.01

Основні клінічні симптоми та синдроми при інфекційних хворобах

16.02

Дифтерія

16.03

Менінгококова інфекція

16.04

Вірусні гепатити

16.05

Кашлюк

16.06

Паротитна інфекція

16.07

Інфекції, що супроводжуються екзантемою

1

2

16.08

Гострі кишкові інфекції

16.09

Стрептококова інфекція

16.10

Стафілококова інфекція

16.11

Захворювання, спричинені найпростішими

16.12

Грибкові інфекції у дітей

16.13

Інфекція, що передається від домашніх тварин

16.14

Інфекції з трансмісивним шляхом передачі

16.15

Ранова інфекція. Правець

16.16

Вроджені інфекції

16.17

Герпетична інфекція

16.18

Поліомієліт. Ентеровірусні інфекції

16.19

Протиепідемічна робота педіатра поліклініки, стаціонару, шкільно-дошкільного закладу, санаторію. Основні документи та накази

16.20

Організація лікування дітей на дому з гострими інфекційними захворюваннями. "Стаціонар на дому" - принципи організації, обов’язки педіатра

16.21

Диспансеризація та реабілітація хворих, що перенесли інфекційне захворювання

17.

Імунопрофілактика

17.01

Класифікація препаратів для проведення вакцинації.

17.02

Національний календар щеплень. Документи, що регламентують проведення щеплень в Україні

17.03

Неблагоприємні події після імунізації (НППІ). Порядок реєстрації НППІ. Розслідування випадку НППІ

17.04

Проведення вакцинальної сесії. Правила введення вакцин

17.05

Збереження та транспортування вакцин

17.06

Протипоказання до вакцинації

17.07

Щеплення за станом здоров’я. Рекомендовані щепленні

18.

Принципи фармакотерапії в педіатрії

18.01

Антибіотикотерапія в педіатрії

18.02

Особливості гормонотерапії в педіатричній практиці

18.03

Фармакотерапія в пульмонології

18.04

Фармакотерапія в кардіології

18.05

Фармакотерапія в гастроентерології

 

Додаткові програми:

19.

Військово-медична підготовка

20.

Організація невідкладної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях

21.

Гуманітарні аспекти клінічного мислення

22.

Туберкульоз

23.

Медична інформатика

24.

Особливо небезпечні інфекції

25.

Радіаційна медицина

26.

Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів

27.

Імунологія

28.

Питання імунопрофілактики

29.

Протидія насильству в сім᾽ї

30.

Медичне право


Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах, відпрацювання практичних навичок, навчання на комплексній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.  

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРЯ (ПРОВІЗОРА)-СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПЕДІАТРІЯ»

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар-педіатр  повинен знати:

 • чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
 • основи права в медицині;
 • організацію педіатричної допомоги;
 • права, обов’язки та відповідальність лікаря-педіатра;
 • показники роботи лікувально-профілактичних закладів, пологових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, дитячих будинків, станцій швидкої допомоги та інших установ, робота яких пов’язана з обслуговуванням дітей;
 • основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології, кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, імунології, генетики та фармакології;
 • клініку, методи профілактики, діагностики та лікування основних соматичних і інфекційних захворювань, патологічних станів у дітей;
 • суб’єктивні, об’єктивні та спеціальні методи обстеження дітей, трактування даних цих обстежень;
 • сучасну класифікацію дитячих хвороб;
 • питання диспансеризації хворих дітей і профілактики хронічних форм захворювань;
 • правила видачі довідок та листів непрацездатності по догляду за хворою дитиною;
 • питання організації і завдання гігієнічного навчання та виховання дітей;
 • принципи раціонального (збалансованого) вигодовування і харчування дітей, дієтотерапію при різних видах патології;
 • правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 • питання асептики та антисептики, основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму у профільних відділеннях;
 • основи протиепідемічних заходів у випадку виникнення осередку інфекцій;
 • організацію та проведення інтенсивної терапії, реанімації на різних етапах педіатричної допомоги;
 • основи немедикаментозних методів лікування соматичної патології (лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапії, санаторно-курортного лікування);
 • особливості роботи лікаря – педіатра за надзвичайних обставин (техногенні катастрофи, стихійні лиха, у воєнний час);
 • питання етики, деонтології.

 

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар-педіатр   повинен вміти:                                                                               

 • застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей та підлітків;
 • надати швидку та невідкладну медичну допомогу хворим;
 • здійснити нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів;
 • провести консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей;
 • провести протиепідемічні заходи у разі виникнення осередку інфекції;
 • дотримуватися принципів медичної деонтології;
 • керувати роботою середнього медичного персоналу;
 • планувати роботу та проводити аналіз її результатів;
 • вести лікарську документацію;
 • поширювати медичні знання серед населення.

 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу