Google search

Контактні дані: проф. Апанасенко Генадій Леонідович, тел. 288-07-29, [email protected]

Мета циклу:

формування основ теоретичної та практичної підготовки лікарів загальної практики та сімейних лікарів для ефективного управління здоров’ям своїх пацієнтів.

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • чітке уявлення про суть індивідуального здоров’я;
 • методологічне та методичне забезпечення кількісної характеристики індивідуального здоров’я;
 • практичні навички «виміру» здоров’я індивіду;
 • практичні навички в побудові індивідуальних програм оздоровлення;
 • зміст бесід з пацієнтами про профілактику ХНІЗ.

Опис курсу, його стрктура

Ознайомлення з історією та теоретичними основами вчення про індивідуальне здоров’я (ІЗ). Суть та зміст терміну «індивідуальне здоров’я». Підходи до кількісної характеристики ІЗ. Характеристика рівнів ІЗ. ІЗ та епідемія хронічних інфекційних захворювань. Практика «виміру» здоров’я. Розробка рекомендацій по управлінню здоров’ям індивіду.

Основні розділи

Історія вчення про здоров’я. Сутність та зміст терміну ІЗ. Еволюція біоенергетики та здоров’я. Енергопотенціал біосистеми як критерій її стійкості до  несприятливих факторів середовища. Роль енергії в підтримці процесів життєдіяльності. Сутність механізмів здоров’я. Енергетична концепція розвитку хронічних неінфекційних захворювань. Фізичне (РФЗ), психічне та духовне здоров’я, їх взаємозв’язок. Феномен «безпечного» рівня здоров’я, його кількісна характеристика. Феномен «саморозвитку» патологічного процесу при виході індивіду з безпечної зони здоров’я, його механізми. Експрес-оцінка РФЗ за Г.Л. Апанасенко та розробка індивідуальних рекомендацій щодо зміцнення здоров’я. Практичне визначення рівня фізичного здоров’я. Фізичний розвиток дітей та підлітків з позиції біоенергетики. Поняття про «Превентивну реабілітацію». Роль сімейного лікаря в проведенні превентивної реабілітації. Складання програми самооздоровлення.

 

Заплановані види активності

Проблемне навчання в малих групах, підготовка та презентація індивідуальних рекомендацій по оздоровленню.

Види навчальної діяльності

 •  теоретичний – 30%
 •  практичний – 40%
 •  презентація індивідуальної програми оздоровлення – 20%
 •  індивідуальна робота – 10%

 

Навчальна база:

кафедра фізичної та реабілітаційної медицини та спортивної медицини, вул. Тарасівська, 6. Можливе проведення виїзного циклу.

 

Обов’язкова літераура

 1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.О., Магльований А.В. Санологія. Підручник для лікарів-курсантів.-Львів, 2012, 432 с.
 2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Санология. Медицинские аспекты валеологии. Киев, Медкнига, 1998, 248с.
 3. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Индивидуальное здоровье: теория и практика. Киев, Медкнига, 2012, 157с.