Google search

 
 

Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації є структурним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика і підпорядковується безпосередньо ректору. У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Статутом університету, наказами ректора та Положенням про відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Робота відділу направлена на поліпшення якості освітнього процесу і забезпечення ефективної системи якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

Колектив

ШОСТАК Людмила Йосипівна
начальник відділу 
кандидат наук з державного управління
тел. (044) 206 73 09
e-mail: [email protected]
[email protected]

ГРИГОРЕНКО Ірина Григорівна
провідний фахівець

ПРАЧ Тамара Іванівна
провідний фахівець

тел. (044) 206 73 10

Історія відділу 

Відділ створений відповідно до підпункту 14 пункту 2 статті 32 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 13 пункту 3 розділу IV Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика від 12.04.2017 (протокол № 4), наказу № 3120 від 22.09.2017.

Нормативно-правова база 

НАША АДРЕСА
04112 м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
к.: 303, 304. тел.: (044) 206 73 10; (044) 206 73 09

E-mail: 
monitoring304@nuozu.edu.ua
[email protected]
[email protected]
[email protected]