Search

 
 

Відділ моніторингу якості діяльності є структурним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика і підпорядковується безпосередньо ректору. У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Статутом університету, наказами ректора та Положенням про відділ моніторингу якості діяльності НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Робота відділу направлена на поліпшення якості освітнього процесу і забезпечення ефективної системи якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

Колектив

КРАСНОВ Володимир Володимирович
в.о. начальника відділу доктор медичних наук професор
тел. (044) 205 49 86

Григоренко Ірина
провідний фахівець

тел. (044) 205 49 86

Історія відділу 

Відділ створений відповідно до підпункту 14 пункту 2 статті 32 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 13 пункту 3 розділу IV Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика від 12.04.2017 (протокол № 4), наказу № 3120 від 22.09.2017.

Нормативно-правова база 

Положення про відділ (у PDF)

1 Закон «Про освіту» :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2 Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність»: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3 Закон «Про вищу освіту» : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (pdf)

5 ДСТУ управління якістю ISO 9001:2015 (pdf)

6 Статут НУОЗ України імені П. Л. Шупика

7 Стратегія НУОЗ України імені П. Л. Шупика

8 Програма розвитку НУОЗ України імені П. Л. Шупика

9 Структура НУОЗ України імені П. Л. Шупика

10 Положення про прозорість та інформаційну відкритість діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика

11 Положення про моніторинг якості освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика

12 Положення про рейтингове оцінювання процесів кафедр, факультетів/ навчально-наукових інститутів НУОЗ України імені П. Л. Шупика

13 Положення про проведення моніторингових заходів

НАША АДРЕСА
04112 м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
к. 201 тел. : (044) 205 49 86

E-mail: 
[email protected]