Google search

Захищені на кафедрі дисертаційні роботи в 2003-2021 рр.

за спеціальністю 14.01.22 - Стоматологія 

 1. Новікова Марина Анатоліївна, пошукач, кандидатська дисертація на тему «Діагностика і оцінка ефективності лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонту», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2001 р.
 2. Сандига Лариса Григорівна, очний аспірант, кандидатська на тему «Первинна профілактика запальних захворювань пародонта у жінок з фізіологічним та ускладненим перебігом вагітності», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2001 р.
 3. Тилигузова Наталія Андріївна, пошукач, кандидатська дисертація на тему «Клініко-лабораторне обгрунтування дифференци-рованного застосування препаратів-адаптогенів рослинного походження в комплексному лікуванні хворих на хронічний катаральним гінгівітом і генерали-ваним пародонтитом», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2002 р.
 4. Погребняк Ганна Віталіївна, очний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Порушення метаболізму кісткової тканини при генералізован-ному пародонтиті у жінок з посткастрацій-ним синдромом та шляхи його корекції (експерімен-тально-клінічне дослідження)», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2005 р.
 5. Коритнюк Олексій Ярославович, очний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Застосування пародонтальних плівок з метронідахолом і міконазолом для лікуванняі захворювань пародонту», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2005 р.
 6. Липовченко Олена Віталіївна, пошукач, кандидатська дисертація на тему «Клінічна ефективність! Застосування вітамінно-мінерального комплексу та остеопластіческого матеріалу в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (клініко-експериментальне дослідження)», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2005 р.
 7. Копчак Оксана Вікторівна, очний аспірант, кандидатська на тему «Патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до лікування гіперестезії дентину при захворюваннях пародонту», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2006 р.
 8. Решетняк Ольга Вікторівна, очний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Лікування Candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2006 р.
 9. Салівон Валентина Петрівна, пошукач, кандидатська дисертація на тему «Патогенетичне обгрунтування захворювань пародонту у моряків», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2008 р.
 10. Халілі Джафар, очний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Клініко-експеримен-тальне обґрунтування використання фторидів при лікуванні генералізованого пародонтиту», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2009 р.
 11. Дзицюк Тетяна Іванівна, очний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Вплив ремінералізую-чого потенціалу ротової рідини на крайове прилягання реставрацій, виконаних з нанокомпозит-них матеріалів», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2010 р.
 12. Цецура Наталія Володимирівна, заочний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Диференційовані підходи до запобігання ускладнень у перебігу генералізованих захворювань тканин пародонта при різних формах ревматоїдного артриту», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2011 р.
 13. Савченко Микола Вікторович, очний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Клініко-лабораторне обгрунтування дифференциро-ванного підходу до стоматоло-гической реабілітації у пацієнтів із захворюваннями ШКТ», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2014 р.
 14. Волінська Тамара Борисівна, заочний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Оптимізація комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит I та II супеня із застосуванням магніто-лазерної терапії у поєднанні з антигомотоксичним препаратом», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2014 р.
 15. Годована Олеся Іванівна, пошукач, докторська дисертація на тему «Диференційна корекція глікозаміноглікагів альвеолярної кістки при генералізованому пародонтиті у хворих з проявами системної остеопенії», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2016 р.
 16. Браун Юлія Евгеніївна, очний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Оптимізація хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням емалевих матричних протеїнів і лазерного випромінювання», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2017 р.
 17. Копчак Оксана Вікторівна, доцент кафедри, докторська дисертація на тему «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до лікування генералізованих захворювань пародонта у пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярній патології», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2018 р.
 18. Павленко Елла Михайлівна, асистент кафедри, кандидатська дисертація на тему «Особливості стоматологіч-ного статусу у людей похилого та старечого віку та шляхи вдосконалення організації лікувально-профілактичних заходів», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2018 р.
 19. Горголь Костянтин Олегович, очно денний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Молекулярно-генетичні основи діагностики захворювань пародонту в осіб молодого віку», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2021 р. 

Захищені на кафедрі магістерські роботи

за спеціальністю 14.01.22 - Стоматологія в 2003-2016 рр. 

 1. Халілі Джафар, тема «Дослідження впливу фторидів на процеси обміну і тканини пародонту у тварин в експерименті», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2006 р.
 2. Анас Рагаб Мофтах Ельхаратхи, тема «Оптимизация лечения генерализованного пародонтита путем дифференцированного подхода к выбору средств индивидуальной гигиены полости рта», керівник Білоклицька Г.Ф., куратор Ашаренкова О.В., захищена у 2016 р. 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ АСПІРАНТАМИ, ДОКТОРАНТАМИ ТА ПОШУКАЧАМИ 

 1. Афанасенко Катерина Юріївна, лікар-стоматолог-терапевт СПНМЦ НУОЗУ імені П. Л. Шупика, кандидатська дисертація на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування пародонтальної плівки з глікозаміноглі-каном у етіотропному лікуванні хворих на генералізований пародонтит», керівник Білоклицька Г.Ф.
 2. Погребняк Ганна Віталіївна, доцент кафедри, докторська дисертація на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань пародонта у осіб з різними варіантами метаболічного синдрому (клініко-експериментальне дослідження)», керівник Білоклицька Г.Ф.
 3. Турянська Наталія Ігорівна, очно денний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Визначення генних поліморфізмів в діагностиці та прогнозуванні хвороб твердих тканин зубів на тлі захворювань тканин пародонту в осіб молодого віку», керівник Білоклицька Г.Ф.
 4. Ковальова Маріна Анатоліївна, очно денний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Особливості перебігу, діагностики та профілактики гіперестезії твердих тканин зубів у хворих з порушенням функції щитоподібної залози», керівник Білоклицька Г.Ф.
 5. В’яла Світлана Юріївна, заочний аспірант, кандидатська дисертація на тему «Нові підходи до консервативного лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з цукровим діабетом І і ІІ типу», керівник Білоклицька Г.Ф.