Google search

Доцент кафедри педіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук, доцент 

Тараненко Тамара Вікторівна у 2004 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. У 2004-2005 рр. проходила інтернатуру на кафедрі педіатрії-2 НМАПО імені П.Л. Шупика, потім продовжила навчання у клінічній ординатурі. З 2007 року працювала асистентом кафедри.

У 2012 р. захистила  кандидатську дисертацію на тему «Стан судин у дітей з дифузними захворюваннями сполучної тканини та обґрунтування нових підходів до їх лікування» за спеціальністю «Педіатрія».   

У 2021 р. обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри педіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 2022р. отримала вчене звання «доцент» кафедри педіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Сфера практичної діяльності та наукових інтересів: відповідальна за цикли інтернатури та спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина». На кафедрі проводить заняття, читає лекції інтернам, курсантам за спеціальністю «Педіатрія», «Кардіоревматологія дитяча» та «Загальна практика – сімейна медицина». Куратор циклів інтернатури за спеціальностями «Педіатрія» та «Загальна практика-сімейна медицина», суміжних циклів стажування та спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина».

Основні напрямки лікувальної та наукової діяльності: загальна педіатрія, дитяча гастроентерологія.

Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії (з 2016р.), сертифікат спеціаліста з дитячої гастроентерології, кардіоревматології, ультразвукової діагностики, дитячої алергології.

Учасник міжнародних та вітчизняних наукових форумів. У 2017 році проходила науково-педагогічне стажування в за темою «Медична освіта майбутнього: перспективні пріоритетні напрями наукових досліджень» (Люблін, Польща). У 2021 р. пройшла закордонне стажування для науково-педагогічних працівників закладів вищої медичної освіти «Innovative strategies for the development of medical education in Ukraine and EU countries» (Люблін, Польща).

 Тараненко Т.В. має рівень В2 володіння англійською мовою, що підтверджено сертифікатом у 2021р.