Google search

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар - судово-медичний експерт

Повинен знати:

-    розділи кримінально-процесуального кодексів України і документи, що регламентують діяльність судово-медичної експертизи;

-    організацію судово-медичної експертизи;

-    типові форми медичної документації для бюро судово-медичної експертизи, принципи і вимоги до їх складання;

-    механізм утворення і морфологічні особливості ушкоджень при певних видах автомобільного, авіаційного, мотоциклетного, транспортного травматизму, класифікації і диференційну діагностику ушкоджень при окремих видах транспортної травми між собою та іншими травмами;

-    механо- і морфогенез ушкоджень від дії твердими тупими предметами (м¢яких тканин, кісток, внутрішніх органів, кровоносних судин і нервів);

-    механізм утворення і морфологічні особливості ушкоджень, що виникають при заняттях деякими видами спорту;

-    механізм, умови утворення, класифікацію і морфологічні особливості ушкоджень при падінні з висоти і з положення стоячи;

-    промисловий і сільськогосподарський травматизм, його класифікацію, особливості і морфологічні прояви;

-    класифікацію, механізм і морфологічні ознаки ушкоджень, заподіяних гострими предметами (ріжучими, колюче-ріжучими, рублячими, пилячими), їхню диференціальну діагностику;

-    механізм пострілу і фактори, що зумовлюють його; морфологічну характеристику кульових і дробових вогнепальних ушкоджень, заподіяних холостими пострілами, атиповими снарядами з атипової зброї  і від вибухів;

-    патоморфологічні зміни тканин і органів при ураженнях технічною і атмосферною електрикою, при місцевій і загальній дії низької і високої температури, дії  променистої енергії, різних змін зовнішнього тиску, при порушеннях зовнішнього дихання, спричинених механічними перешкодами (странгуляція, обтурація, компресія грудей і живота, утоплення);

-    класифікацію отрут, патоморфологічні зміни в тканинах і органах, танатогенез при різних отруєннях, а також їх судово-медичну діагностику;

-    причини і генез раптової смерті дорослих і дітей при різних захворюваннях (головного мозку, серця, судин, сечостатевої системи та ін.);

-    критерії новонародженості, доношеності, тривалості внутрішньоутробного життя, життєздатності, живонародженості, причини смерті в анте-, інтра-, постнатальному періодах, особливості дослідження трупів немовлят;

-    основні методи медико-криміналістичних досліджень в судово-медичній практиці;

-    особливості проведення судово-медичної експертизи за матеріалами справи на попередньому слідстві і суді.

Повинен вміти:

-    провести огляд трупа на місці пригоди (виявлення), класифікувати смерть, встановити давність її настання;

-    встановити причину смерті;

-    провести судово-медичне дослідження трупа при будь-яких видах насильницької смерті;

-    визначити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень;

-    встановити причинно-наслідковий зв’язок між ушкодженнями і несприятливим наслідком;

-    провести судово-медичну експертизу у разі статевих злочинів;

-    вилучити, упакувати та направити об’єкти судово-медичної експертизи на лабораторні дослідження; 

-    замалювати ушкодження на контурній схемі;

-    дати графічне зображення переломів кісток;

-    виміряти ушкодження і сліди та проаналізувати результати;

-    дослідити ушкодження і сліди за допомогою оптичних засобів, описати  результати;

-    виконати туалет і реставрацію трупа.