Google search

На кафедрі проводяться цикли:

1) спеціалізації з рефлексотерапії тривалістю 3 міс для лікарів-клініцистів будь-якого фаху, що закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей «лікувальна справа» або «педіатрія» ;

2) тематичного удосконалення —

 • Сучасні аспекти лікування неврологічних захворювань (0,5; 0,25 міс.).
 • Сучасні аспекти діагностики та лікування судинних захворювань нервової системи (0,5; 0,25 міс.).
 • Нейроінфекції: сучасні принципи діагностики та лікування (0,5; 0,25 міс.).
 • Прогресуючі нейродегенеративні захворювання: діагностика та лікування (0,5 міс.).
 • Хвороба Паркінсона та інші екстрапірамідні захворювання (0,5 міс.).
 • Метод блокад нервових утворень у комплексному лікуванні больових синдромів в практиці невролога і сімейного лікаря (0,5 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи (0,5 міс.).
 • Сучасні аспекти використання методів рефлекостерапії в медичній практиці (0,5 міс.).
 • Особливості складання акупунктурних рецептів в практиці лікаря-рефлексотерапевта (0,5міс.).

На кафедрі проводиться навчання інтернів:

 • за фахом «Неврологія»;
 • за фахом “Загальна практика - сімейна медицина”,
 • за фахом “Внутрішні хвороби» (тривалість згідно навчального плану).

На кафедрі можливе навчання на госпрозрахункових умовах поза затвердженим планом.  

Контингент слухачів:

Лікарі – неврологи, рефлексотерапевти, терапевти, лікарі  загальної практики сімейної медицини, лікарі – реабілітологи, ендокринологи, травматологи, кардіологи, педіатри та ін.