Search

На кафедрі проводяться цикли:

1) спеціалізації з рефлексотерапії тривалістю 3 міс для лікарів-клініцистів будь-якого фаху, що закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей «лікувальна справа» або «педіатрія» ;

2) тематичного удосконалення —

 • Сучасні аспекти лікування неврологічних захворювань (0,5; 0,25 міс.).
 • Сучасні аспекти діагностики та лікування судинних захворювань нервової системи (0,5; 0,25 міс.).
 • Нейроінфекції: сучасні принципи діагностики та лікування (0,5; 0,25 міс.).
 • Прогресуючі нейродегенеративні захворювання: діагностика та лікування (0,5 міс.).
 • Хвороба Паркінсона та інші екстрапірамідні захворювання (0,5 міс.).
 • Метод блокад нервових утворень у комплексному лікуванні больових синдромів в практиці невролога і сімейного лікаря (0,5 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи (0,5 міс.).
 • Сучасні аспекти використання методів рефлекостерапії в медичній практиці (0,5 міс.).
 • Особливості складання акупунктурних рецептів в практиці лікаря-рефлексотерапевта (0,5міс.).

На кафедрі проводиться навчання інтернів:

 • за фахом «Неврологія»;
 • за фахом “Загальна практика - сімейна медицина”,
 • за фахом “Внутрішні хвороби» (тривалість згідно навчального плану).

На кафедрі можливе навчання на госпрозрахункових умовах поза затвердженим планом.  

Контингент слухачів:

Лікарі – неврологи, рефлексотерапевти, терапевти, лікарі  загальної практики сімейної медицини, лікарі – реабілітологи, ендокринологи, травматологи, кардіологи, педіатри та ін.   

Неврологія

 1. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: краткое руководство // Триумфов А.В.
 2. Топическая диагностика заболеваний нервной системы // Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А.
 3. Частная неврология // Никифоров А.С., Гусев Е.И.
 4. Болезни нервной системы в 2-х томах // Яхно Н.Н.  
 5. Детская неврология // Бадалян Л.О. 
 6. Нервові хвороби // Посібник. - за ред. проф. Свиридової Н.К.,– К.: Логос,  2015. - 530с.
 7. Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікуванняМетодичні рекомендації. – Свиридова Н.К. та ін., К. -2015. – 22 с.
 8. Захворювання периферичної нервової системи// Підручник за ред. д. мед. н., проф., зав. кафедри неврології і рефлексотерапії Н.К. Свиридової, в 2-х томах. – К.: 2015. – 600 с.)

Рефлексотерапія

 1. Мачерет Е.Л. Основы электро- и акупунктуры / Е.Л. Мачерет, А.О. Коркушко. – Киев: Здоров'я, 1993. – 392 с.
 2. Мачерет Е.Л. Рефлексотерапия в комплексном лечении заболеваний нервной системы / Е.Л. Мачерет, И.З. Самосюк, В.П. Лысенюк. – Киев: Здоров'я, 1989. – 229 с.
 3. Мачерет Е.Л. Руководство по рефлексотерапии / Е.Л. Мачерет, И.З. Самосюк. – Киев: Вища школа, 1993. – 302 с.
 4. Гаваа Лувсан. Действие иглоукалывания на функциональное состояние периферического и центрального отделов нервной системы //Актуальные вопросы зоологии и физиологии. — 1980. — Вып. 1. — С. 66—73.
 5. Табеева Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии / Д.М. Табеева. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 286 с.
 6. Пишель Я.В. Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии / Я.В. Пишель, М.И. Шапиро, И.И. Шапиро; под ред. С.М. Зольникова. – М.: Медицина, 1989. – 144 с.
 7. Мурашко Н. К., Морозова О. Г. // «Рефлексотерапія» /підручник о 2-х томах. – Київ. – 2013. – 1000 с. 
 8. Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапіїAcCorp // Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Малиновський С.Ю.  – 2015.).
 9. Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // І том. – К.: 2017.- 448с.
 10. Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІ том. – К.: 2017.- 224с.
 11. Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІІ том. – К.: 2017.- 496с.