Google search

Заснована 3 січня 1980 року згідно наказу МОЗ СРСР від 25.07.79 року як кафедра нервових хвороб №3 для підвищення кваліфікації лікарів невропатологів м.Києва та Київської області, а в 1997 році перейменована в кафедру неврології №1.

Засновник кафедри та її завідувач Юрій Іванович Головченко — професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки та техніки України, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 зі спеціальності «Нервові хвороби», член експертної проблемної комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика зі спеціальності “Неврологія”, віце-президент Українського товариства неврологів та психіатрів, член президії Науково-практичного товариства неврологів м. Києва. Професор Юрій Іванович Головченко є членом редакційної ради наукових фахових видань: “Український медичний часопис”, “Мистецтво лікування”, “Український неврологічний журнал”, “Український вісник психоневрології”, ”Міжнародний неврологічний журнал,” “Інноваційні технології в медицині”, “East European Journal of Parkinson`s Disease and Movement Disorders”, “Международный научно-практический журнал. Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа”.

Протягом 1985–1995 рр. Ю. І. Головченко був деканом терапевтичного факультету Київського інституту удосконалення лікарів, а в 1983–2003 рр. — Головним позаштатним невропатологом МОЗ України.

За роки існування кафедри тут працювали викладачі А. В. Кулаков, Т.Г. Немчикова, Н. І. Романенко, Н. Б. Свешнікова, А. О. Литвиненко, В.Т. Ярошенко, Т. Т. Макарова, О. Г. Усатенко, Р. Я. Адаменко, В. Г. Федорець, О.І.Асауленко, О. В.Клименко, М. А.Тріщинська, О. Л. Маркулан, Бельська І.В. 

На сьогодні кафедра складається з висококваліфікованих фахівців, в тому числі: завідувач кафедри — доктор медичних наук, професор Ю. І. Головченко, д.мед.н., професор Т. М. Слободін, д.мед.н., професор Т. І. Насонова, д.мед.н., к.мед.н., доцент Т. В. Колосова, к.мед.н., доцент Н. І. Самосюк, к.мед.н., к.мед.н., к.мед.н., асистент Г. В. Луценко, к.мед.н., асистент Чеборака Т. О. За більш ніж тридцять років роботи на кафедрі проводились цикли спеціалізації, інтернатури, стажування, тематичного удосконалення та передатестаційні цикли, протягом яких поглибили свої знання декілька тисяч лікарів невропатологів, які працюють в усіх регіонах України, а також у Великобританії, Італії, Німеччинні, Франції, Чехії, Грузії. Кафедра тривалий час розташована на базі КНП «Київська міська клінічна лікарня №9» Шевченківського району м. Києва. Співробітники кафедри здійснюють курацію базового неврологічного відділення, яке налічує 70 ліжок, інших відділень лікарні. Другою базою кафедри неврології №1 є клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами Президента України. Третьою клінічною базою кафедри неврології є Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова. Четверта база - це клініка ТОВ «АКСІМЕД». Співробітниками кафедри виконується ургентна та консультативна робота та виїзди по санітарній авіації в лікувальні заклади України.