Google search

Цикл тематичного удосконалення «Невідкладні стани та інтенсивна терапія новонароджених» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) проводиться на кафедрі неонатології з 15.03. по 19.03.21 за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання. Заочна частина 15.03-19.03, змішане очне навчання 22.03-29.03.21.

Куратор циклу Костюк Олена Олександрівна - доцент кафедри неонатології, кандидат медичних наук.

Контактні дані: т. +38067-7040551, e-mail: [email protected]

Система, яка буде використана для забезпечення онлайн-навчання: Zoom.

Тривалість занять 40 хвилин з перервами по 15 хв. Кількість занять згідно з робочим планом (додається).

Порядок оформлення на цикл:

Реєстрація слухачів проводиться в дистанційному або очному режимі. Пакет документів для оформлення на цикл буде надіслано на електронну пошту бажаючих пройти цикл тематичного удосконалення.

Підготовлений пакет документів надсилається за адресою:

Відділення Нової пошти м. Києва № 77 (проспект Гер. Сталінграду 55)  куратору циклу Костюк Олена Олександрівна (т. +38067-7040551).

Тестовий вхідний рівень знань (додається) буде проводитися в дистанційному режимі: слухачу буде надано текст опитувальника електронною поштою. Слухач відповідає на запитання письмово та засвідчує особистим підписом скан/фото своєї відповіді, яка зберігається на кафедрі.

Анкетування слухачів про задоволеність навчання на кафедрі та щодо корупційних ризиків проводиться на сайті академії за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSubBTyOcu3ejyxBipSqCB9D-X31f_1zL6U63Vcr3V_TsTsQ/viewform

За неможливості слухача через епідеміологічну обстановку бути присутнім на очній частині циклу, підключення до занять проводиться за програмою Zoom, залік буде проведено дистанційно і посвідчення про проходження циклу передано поштовим повідомленням.

Робочий план

Контроль вхідного рівня знань слухачів

Список рекомендованої літератури

Перелік питань до заліку (іспиту)

Цикл призначений для підвищення кваліфікації, удосконалення теоретичних знань та практичних навичок лікарів: неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з надання невідкладної допомоги новонародженим та інтенсивної терапії новонароджених, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд питань медичної допомоги новонародженим з невідкладними станами та проведення інтенсивної терапії новонароджених відповідно до сучасних рекомендацій, заснованих на даних доказової медицини та практик з доведеною ефективністю. У програмі розглянуті вплив несприятливих факторів на розвиток плоду і стан новонародженого, провідні фактори перинатального ризику, основні невідкладні стани новонароджених, особливості перинатальної і неонатальної патології.

Навчальний план та програма містять основні питання фізіології та патології новонароджених дітей. Зміст програми охоплює необхідний обсяг теоретичних знань і практичних навичок, необхідних лікарю-неонатологу, дитячому анестезіологу та педіатру для надання необхідної медичної допомоги новонародженим дітям.

Програма складається з окремих елементів – курсів, в яких подана інформація з патофізіології плода і новонародженого, невідкладних станів в періоді новонародженості та сучасні принципи інтенсивної терапії.

Для виконання програми в процесі навчання передбачено проведення лекцій, практичних та семінарських занять.

Для виявлення рівня знань і навиків курсантів передбачено такі види контролю: оцінка практичних вмінь та навичок та заключний залік. В відпрацюванні навичок початкової стабілізації та первинної реанімаційної допомоги використовуються манекени – муляжі та проміжні тематичні тести контролю знань.

Складено перелік питань до вступного тесту та підсумкового заліку, перелік необхідних практичних навичок, список рекомендованих джерел. (Додається)

Проміжний контроль знань здійснюється за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу