Google search

Завідувач кафедри вірусології, доктор медичних наук, професор

Заслужений лікар України 

[email protected] 

Освіта. Дзюблик Ірина Володимирівна в 1977 році закінчила Київський медичний інститут ім.О.О.Богомольця. З 1977 по 1980 рр. навчалась в аспірантурі при Київському НДІ інфекційних хвороб. 

Кваліфікація. Лікар-вірусолог. Доктор медичних наук (1994). Професор (2006) 

Професійна діяльність. Після успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (у 1982 році) працювала молодшим науковим співробітником лабораторії загальної вірусології НДІ епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. З 1985 року – старший науковий співробітник кафедри вірусології КІУЛ, з 1988 по 1993 р. старший викладач кафедри вірусології, з 1993 р – по 1998 р. - доцент кафедри вірусології. У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мед. наук за спеціальністю вірусологія. З 1998 р. професор, а з 2002 р завідувач кафедри вірусології. 

Наукова діяльність. У 2006 році на базі Національного Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського захистила кандидатську дисертацію на тему «Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією». 

Дзюблик І. В. - автор понад 350 наукових робіт, 12 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, автор і співавтор 21 підручника та навчального посібника з вірусології. 

Сфера наукових інтересів. Дзюблик І. В. член комісії МОЗ і НАМН України по контролю за раціональним використанням антибактеріальних і противірусних засобів в Україні, член Координаційної ради з питань протидії високопатогенному грипу птахів і попередження пандемії грипу, член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Ірина Володимирівна є членом Вченої ради НУОЗУ імені П. Л. Шупика, Вченої ради медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, комісії вченої ради з наукової роботи та міжнародної діяльності, постійно діючої атестаційної комісії НУОЗУ імені П. Л. Шупика, головою Проблемної комісії НУОЗУ імені П. Л. Шупика «Вірусологія та мікробіологія», апробаційної вченої ради та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України, членом Комісії МОЗ та НАМН України з контролю за раціональним використанням антибактеріальних та антивірусних препаратів, Членом Координаційної ради з питань протидії високо патогенному пташиному грипу та запобігання виникнення пандемії грипу, членом Координаційної ради з питань забезпечення виконання наукової частини «Національної Програми профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД», членом національного сертифікаційного комітету з ліквідації поліомієліту, членом національного сертифікаційного комітету з верифікації елімінації кору та краснухи , комісій  МОЗ України з питань ДКТ, науково-експертної ради при Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, член багатьох редколегій наукових видань. 

Викладацька діяльність. З 1988 по 1993 р. старший викладач кафедри вірусології, з 1993 р – по 1998 р. - доцент кафедри вірусології. З 1998 р. професор, а з 2002 р. - завідувач кафедри вірусології.