Google search

Завідувач кафедри вірусології, доктор медичних наук, професор

Заслужений лікар України 

[email protected] 

Освіта. Дзюблик Ірина Володимирівна в 1977 році закінчила Київський медичний інститут ім.О.О.Богомольця. З 1977 по 1980 рр. навчалась в аспірантурі при Київському НДІ інфекційних хвороб. 

Кваліфікація. Лікар-вірусолог. Кандидат медичних наук (1981). Доктор медичних наук (1994). Професор (2001) 

Професійна діяльність. Після успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (у 1981 році) працювала молодшим науковим співробітником лабораторії загальної вірусології НДІ епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. З 1985 року – старший науковий співробітник кафедри вірусології КІУЛ, з 1988 по 1993 р. старший викладач кафедри вірусології, з 1993 р – по 1998 р. - доцент кафедри вірусології. У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мед. наук за спеціальністю вірусологія. З 2001 р. – отримала вчене звання професора, а з 2002 р. - завідувач кафедри вірусології. В 2008 р. отримала звання «Заслужений лікар України».

Наукова діяльність

Дзюблик І. В. - автор понад 400 наукових робіт, 14 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, автор і співавтор 25 підручників та навчальних посібників з вірусології. 

Сфера наукових інтересів. Ірина Володимирівна Дзюблик є  членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Ірина Володимирівна є членом Вченої ради НУОЗУ імені П. Л. Шупика, Вченої ради фармацевтичного та медико-профілактичного факультету, комісії вченої ради з наукової роботи та міжнародної діяльності, постійно діючої атестаційної комісії НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

Викладацька діяльність. З 1988 по 1993 р. старший викладач кафедри вірусології, з 1993 р. – по 1998 р. - доцент кафедри вірусології. З 1998 р. професор кафедри вірусології, а з 2002 р. - по 2022 р. - завідувач кафедри вірусології. З 2023 р. – завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології.