Google search

Кафедра провела за період 2015-2020 рр. 153 циклів:

Спеціалізація з клінічної лабораторної діагностики: бюджетних циклів – 6 та госпрозрахункових – 6;

Спеціалізація з клінічної біохімії – 6/5;

Передатестаційний цикл з клінічної лабораторної діагностики – 18/16;

Передатестаційний цикл з клінічної біохімії – 12/11;

Тематичне удосконалення – 35/14;

Стажування з клінічної лабораторної діагностики та біохімії – 12/12;

За період 2015-2020 роки оновлені програми та навчальні плани циклів:

- спеціалізації та передатестаційного циклу зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика»:

- циклів спеціалізації та передатестаційного циклу зі спеціальності «Клінічна біохімія»;

- програму та навчальний план підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (один рік навчання).

Всі оновлені програми затверджено МОЗ України.

Розроблені програми та навчальні плани 9 циклів тематичного удосконалення:

ТУ «Сучасні методи лабораторної діагностики захворювань нирок та сечовивідних шляхів»,

ТУ «Лабораторна діагностика невідкладних станів»,

ТУ «Діагностика та клінічне значення дослідження системи гемостазу»,

ТУ «Лабораторна діагностика анемій»,

ТУ «Актуальні питання клінічної біохімії»,

ТУ «Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій» (очно-заочний цикл з елементами дистанційного навчання). Для викладачів ВМНЗ.

ТУ «Лабораторна діагностика захворювань жіночих та чоловічих статевих органів»,

ТУ «Клініко-морфологічні дослідження біологічних рідин людини при патологічних станах»,

ТУ «Лабораторна діагностика онкогематологічних захворювань» .

За період 2015-2020 роки на кафедрі підготовлено 3104 слухача та 95 лікарів-інтернів.