Google search

БІЛЯЄВ Андрій Вікторович  завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук.

Коло професійних та наукових інтересів: гемостаз, клінічне харчування, штучна вентиляція легень, гемодинаміка і шок, крововтрата.

ДАНИЛОВ Олександр Андрійович – професор кафедри, доктор медичних наук.

Перелік професійних пріоритетів та інтересів: лікування дітей з порушенням рухового апарату в зв'язку з ураженнями центральної та периферичної нервової систем.

Біографічні відомості.

ГОРБАТЮК Ольга Михайлівна - професор кафедри, доктор медичних наук.

Професійні інтереси: лікування новонароджених з вродженою і набутою патологією.

Навчалась на педіатричному факультеті Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, здобувши після навчання в субординатурі та інтернатурі фах дитячого хірурга.

РИБАЛЬЧЕНКО Василь Федорович - професор кафедри, доктор медичних наук.

Наукові напрямки діяльності.

Приорітетним є розробка та впровадження новітніх інноваційних технологій в лікуванні вроджених та набутих недуг травного каналу, зокрема - розроблена та впроваджена методика лікування тотального агангліозу товстого кишківника. Вперше в дитячій хірургії обґрунтований новий підхід в лікуванні вад розвитку товстого кишечника, хвороби Пайра, Гіршпрунга, первинного та вторинного мегаректуму у дітей раннього віку.

Біографічні відомості.

РУСАК Петро Степанович  - професор кафедри, доктор медичних наук, член редколегії журналу «Хирургія Південної Європи» (2015), головний редактор науково-практичного медичного журналу «Хірургія дитячого віку» (2016), голова асоціації хірургів Житомирської області (2009), член президії ГО «Асоціація хіругів України».

Наукові інтереси: один із засновників дитячої лапароскопіі в Україні.

Біографічні відомості.

ТАНЦЮРА Людмила Дмитрівна - кандидат медичних наук, доцент.

Наукові інтереси: анестезія та інтенсивна терапія новонароджених, штучна вентиляція легень, серцево-легенева та церебральна реанімація, постасистолічний синдром.