Google search

Оцінкою авторитету кафедри в міжнародних наукових колах є обрання членом Правління Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та членом Президії робочої групи Європейської асоціації з вивчення діабету з вивчення діабетичної нейропатії (Neurodiab) завідувача кафедри член-кореспондента НАМН України професора Маньковського Б. М.

Завідувач кафедри професор Б. М. Маньковський неодноразово запрошувався до виступів та головування на найбільш важливих наукових форумах у галузі діабетології, таких як щорічний конгрес Європейської асоціації з вивчення діабету, конгрес Всесвітньої Федерації цукрового діабету (IDF), конгрес країн Дунайського басейну з цукрового діабету та інших.

Професор Маньковський є рецензентом провідних наукових видань у галузі діабетології, таких як “Diabetes Care”, “Diabetes” (США) та інших, а також включений до редакційної ради одного з провідних журналів “Journal of Diabetes Science and Technology”.

Професор Маньковський Б. М. запрошений війти до складу програмного комітету Європейського Курсу з лікування цукрового діабету за допомогою сучасних технологій (European Diabetes Technology Course), який відбудеться  в Німеччині.

Кафедра є організатором щорічної навчальної та науково-клінічної конференції Української діабетичної асоціації (УДА).

Кафедра діабетології є базою IDF для навчання.

Разом з EASD кафедра регулярно проводить курси навчання.