Search

ЗУСТРІЧ АДМІНІСТРАЦІЇ НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА ІЗ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ З

АСПІРАНТАМИ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ 

05 листопада відбулась зустріч адміністрації Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика із здобувачами вищої освіти першого року навчання 2021 року вступу.

Відкрив зустріч ректор академік НАМН України Юрій ВОРОНЕНКО. У вступному слові ректор привітав докторантів та аспірантів із початком навчання, ознайомив із історією НУОЗ України імені П. Л. Шупика, структурою університету, сучасними підходами до управління та організації роботи, а також побажав успішного навчання та наукових здобутків. Також зі вступним словом виступили проректор з наукової роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор САВИЧУК Наталія, декани факультетів та директори навчально-наукових інститутів.

Також, зі вступними словами виступили: голова наукового товариства молодих вчених Сабіна АУГУНАС та голова студентського самоврядування Василь КЛЯДІНЦЕВ з інформацією про молодіжний рух університету та наголосили, що в подальшому для докторантів та аспірантів будуть проводитись навчальні семінари для полегшення проходження навчання в докторантурі та аспірантурі.

Виступи гарантів освітньо-наукових програм про підготовку докторів філософії за спеціальностями «Педіатрія» та «Фармація, промислова фармація». Доповідачі: Декан педіатричного факультету, д. мед. н., професор МАМЕНКО Марина; завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д. фарм. н., професор ДАВТЯН Лена.

Після привітальних слів в рамках зустрічі відбулась чергова «Школа молодого вченого НУОЗ України імені П. Л. Шупика», де виступили з доповідями:

  • Особливості підготовки докторів філософії в НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Індивідуальний план здобувача вищої освіти – структура та оформлення. Доповідач: СЕРЬОГІНА Наталія – к. юр. н., завідувач відділу аспірантури та докторантури.
  • Процедура підготовки та затвердження індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії, доктора наук. Доповідач: ГОРАЧУК Вікторіяд. мед. н., професор, вчений секретар НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
  • Проходження етичної експертизи теми дисертаційної роботи. Доповідач: ПУСТОВІТ Світлана – д. філос. н., професор, завідувач кафедри філософії, голова комісії з питань етики НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
  • Підготовка реєстраційної картки науково-дослідної роботи (НДР). Доповідач: СМАГЛЮК Ольга – завідувач відділу науково-медичної інформації.
  • Написання звіту про патентні дослідження. Доповідач: КРАВЧУК Лариса завідувач відділу патентно-ліцензійної роботи. Отримання висновку метролога про перелік засобів вимірювальної техніки, що використовуватиметься при виконанні дисертаційної роботи.
  • Наукові електронні ресурси – інструмент сучасного дослідника. Доповідач: РАЧИНСЬКА Олена – провідний фахівець відділу наукових електронних ресурсів та інформаційних технологій Наукової бібліотеки.
  • Про вибіркові дисципліни для здобувачів вищої освіти щодо здобуття ступеня доктора філософії у НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Доповідачі: МІНЦЕР Озар – завідувач кафедри медичної інформатики, д. мед. н., професор. КРАСНОВ Володимирд. мед. н., професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. ПУСТОВІТ Світлана – д. філос. н., професор, завідувач кафедри філософії.

На завершення Школи молодого вченого виступили з доповідями:

  • голова наукового товариства молодих вчених АУГУНАС Сабіна на тему: Рада молодих вчених НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
  • голова студентського самоврядування КОЛЯДІНЦЕВ Василь на тему: Студентське самоврядування НУОЗ України імені П. Л. Шупика.