Google search

Тривалість 1 місяць.

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Наталія Юріївна Яковлева 

(+38044 238 77 11, +38044 236 21 91,+380950920346 [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Документи на цикл:

 • Путівка з печаткою лікувального закладу
 • Довідка про зміну прізвища(якщо не відповідає диплому)
 • Диплом (копія)
 • Документи про минулу спеціалізацію або інтернатуру або категорію з педіатрії (копія)
 • Копія трудової книжки
 • 1 фото 3Х4 см
 • Заповнену технологічну карту 

Документи можна надсилати на відділення №70 «Нова пошта»

Наталія Юріївна Яковлева  +380950920346 

Одержати путівку на цикл можливо онлайн на сайті НУОЗ України імені П.Л.Шупика, зайти у розділ «Навчання»→Електронна реєстрація. 

Обов`язково вказувати номера телефонів та адресу електронної пошти!


Мета вивчення курсу

Метою навчання на циклі є підвищення  кваліфікації лікаря-педіатра та  визначення рівня знань та умінь у відповідності до вимог кваліфікаційної   характеристики щодо звання “лікар-спеціаліст”. Важливим завданням цього циклу є також ознайомлення лікарів з сучасними досягненнями у галузі педіатрії. 

Опис курсу, його структура

На циклі навчаються лікарі-педіатри, що прострочили термін дії сертифікату спеціаліста або термін атестації на кваліфікаційну категорію з фаху „Педіатрія”.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних  навичок, необхідних  лікарю-педіатру для проведення самостійної лікувальної роботи.   

Основні розділи:

Код

                               Назва курсу, розділу, теми

01

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям

01.1

Вплив соціальних,біологічних та екологічних факторів на здоров”я дитини

01.2

Організація  лікувально-профілактичної допомоги дітям. Організація роботи дільничого лікаря-педіатра, педіатра дошкільно-шкільних закладів. Лікарня, доброзичлива до дитини.

Лікарня, дружня для молоді.

02

Харчування здорових і хворих дітей

02.1

Сучасна концепція збалансованого харчування

02.2

Раціональне вигодовування дітей  першого року життя

02.3

Принципи грудного  вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ, і шляхи їх

Впровадження

02.4

Харчування хворої дитини, хронічні розлади харчування

02.5

Рахіт та рахітопадібні захворювання

03

Медична генетика  та імунобіологічна реактивність

03.1

Основи медичної генетики

03.2

Спадкові та вроджені хвороби людини

03.3

Основи імунології

03.4

Первинні та вторинні  імунордефіцитні стани

03.5

Імунокорекція

04

Хвороби новонароджених

04.1

Вплив шкідливих факторів, хвороб матері в різні терміни вагітності на формування

Плоду

04.2

Внутрішньоутробні  інфекції

04.3

Жовтяниця новонароджених

04.4

Сепсис новонароджених

05

Хвороби органів дихання

05.1

Методи  дослідження органів дихання та інтерпретація їх результатів

05.2

Гострі респіраторні захворювання

05.3

Гострий стенозуючий  ларингіт

05.4

Бронхіти

05.5

Гостра пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування

05.6

Хронічні неспецифічні бронхолегеневі захворювання.

05.7.

Гостра пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування

05.8

Бронхіальна астма . Алергічний риніт. Поліноз

05.9

Плеврити

06

Хвороби органів кровообігу

06.1

Первинна і вторинна артеріальна гіпертензія

06.2

Синдром вегетативних порушень, особливості їх проявів у підлітковому віці

06.3

Вроджені вади серця і магістральних судин, рання діагностика

06.4

Порушення серцевого ритму і провідності

06.5

Хвороби серця неревматичної природи

06.6

Гостра та хронічна серцева  недостатність

07

Дифузні хвороби сполучної тканини. Ревматизм

07.1

Ревматизм. Набуті вади серця

07.2

Ревматоїдний артрит

07.3

Системний червоний вовчак

07.4

Інші дифузні хвороби сполучної тканини (дерматоміозит, візликовий поліартеріїт та ін.)

08

Хвороби органів кровотворення. Геморагічні та тромботичні захворювння

08.1

Дослідження периферичної крові  та клінічна оцінка гемограм

08.2

Анемії

08.3

Лейкемії

08.4

Лейкемоїдні реакції. Доброякісні лімфаденопатіії

08.5

Геморагічні і тромботичні захворювання

09

Хвороби органів травлення

09.1

Методи дослідження шлунково-кишкового тракту та оцінка  їх результатів

09.2

Захворювання стравоходу

09.3

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрити, гастродуоденіти

09.4

Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки

09.5

Пілоростеноз

09.6

Захворювання  товстої і тонкої кишки. Неспецифічний виразковий коліт

09.7

Дисбактеріоз

09.8

Патологія  печінки  і жовчовивідних шляхів

09.9

Захворювання, що перебігають із синдромом мальасиміляції (ексудативна енте-

ропатія, целіакія, муковісцидоз, харчова алергія)

09.10

Хронічні захворювання печінки

09.11

Захворювання  підшлункової залози

10.

Хвороби сечової системи

10.1

Методи дослідження сечової системи та оцінка результатів дослідження

10.2

Гострий та хронічний гломерулонефрит

10.3

Мікробно-запальні захворювання сечових шляхів

10.4

Спадкові та вроджені хвороби сечової системи

10.5

Гостра та хронічна  ниркова недостатність

11

Невідкладні стани

11.1

Первинна реанімація

11.2

Невідкладна допомога при кровотечах, геморагічних і тромботичних захворюваннях

11.3

Гостра дихальна недостатність, невідкладна допомога

11.4

Синдром нейротоксикозу

11.5

Судомний синдром, принципи терапії

11.6

Шок і його різновиди, невідкладна допомога

11.7

Коми, їх диференційна діагностика, невідкладна допомога

11.8

Основні принципи  інтенсивної терапії при отруєннях

11.9

Невідкладна допомога при травмах, опіку, обморожуванні, утопленні

12

Інші питання   педіатрії

12.1

Дифтерія

12.2

Менінгококова інфекція

12.3

Туберкульоз. Клініка, специфічні методи діагностики та профілактика

12.4

Інвазивні та секреторні діареї

12.5

Антибіотикотерапія у дітей

12.6

Захворювання щитовидної залози

12.7

Цукровий діабет

 

Додаткові  програми

 

13

Організація екстренної медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях

14

Проблеми СНІДу і вірусних гепатитів

15

Імунопрофілактика

15.01

Класифікація препаратів для проведення вакцинації.

15.02

Національний календар щеплень. Документи, що регламентують проведення щеплень в Україні

15.03

Неблагоприємні події після імунізації (НППІ). Порядок реєстрації НППІ. Розслідування випадку НППІ

15.04

Проведення вакцинальної сесії. Правила введення вакцин

15.05

Збереження та транспортування вакцин

15.06

Протипоказання до вакцинації

15.07

Щеплення за станом здоров’я. Рекомендовані щеплення

16

Військово-медична підготовка


Заплановані види активності

Для виконання даної програми в процесі навчання  передбачено такі види занять: лекції, практичні та семінарські заняття. Під час навчання лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки  та оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов'язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і паталого-анатомічних конференціях тощо. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичні навички з педіатрії та суміжних дисциплін.

Після закінчення курсу навчання лікарі складають заключний іспит, який має три розділи: оцінку опанування практичними навичками, заключний комп`ютерний контроль знань за програмою, затвердженою МОЗ України та теоретичний іспит.

Слухачі, які успішно склали іспит, одержують свідоцтво  встановленого зразка з підтвердженням звання лікар-спеціаліст за спеціальністю “Педіатрія”.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ЛІКАРЯ— СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПЕДІАТРІЯ» 

 з/п

Назва практичної навички

1

2

1.

Проведення внутрішньовенних ін’єкцій. Вміти налагодити інфузійну терапію

2.

Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках

3.

Визначення групи крові та резус-фактор

4.

Проведення плевральної пункції

5.

Проведення люмбальної пункції

6.

Промивання шлунку

7.

Проведення очисної та лікувальної клізми

8.

Проведення катетеризації сечового міхура

9.

Визначення симптомів Ортолані, Барлоу на предмет виявлення дисплазії кульшових суглобів

10.

Знання техніки запису електрокардіограми та алгоритм її розшифровки

11.

Проведення контакту «шкіра до шкіри», раннього прикладання до грудей матері

12.

Визначення гестаційного віку, морфо-функціональної зрілості та фізичного розвитку новонародженого.

13.

Проведення пульсоксиметрії та оцінка показників

14.

Проведення інгаляцій

15.

Проведення первинної реанімації дітям різних вікових груп

16.

Проведення первинної реанімації новонародженим

17.

Надання першої лікарської допомоги при надзвичайних станах на догоспітальному етапі (анафілактичний шок, гостра дихальна, серцева, судинна, ниркова, надниркова недостатність, інфекційно-токсичний шок, синдром дегідратації, гостра крововтрата, напад астми, судоми, гіпертермічний синдром, коматозні стани, отруєння, утоплення, обмороження, опіки, синдром тривалого розчавлення)

18.

Проведення первинної обробки рани

19.

Зупинка кровотеч різної локалізації та походження

20.

Іммобілізація кінцівок при їх переломах

21.

Знання техніки проведення та оцінка реакції Манту

22.

Пальпація пульсу на стегнових артеріях

23.

Проведення передньої риноскопії

24.

Проведення огляду зовнішнього вуха і барабанної перетинки

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

для проведення тематичних рубіжних заліків

на циклі Стажування з педіатрії 

 1. Комплексна оцінка стану здоров҆’я дітей
 2. Організація профілактичної роботи в дитячому лікувальному закладі
 3. Сучасні можливості раціонального вигодовування дітей раннього віку
 4. Сучасні правила змішаного вигодовування дітей першого року життя
 5. Штучне вигодовування дітей першого року життя. Характеристика сумішей, які сьогодні застосовуються для вигодовування.
 6. Профілактика та лікування гіпогалактій
 7. Диференційна діагностика жовтяниць новонароджених
 8. Клініка вродженої цитомегаловірусної інфекції. Сучасні принципи діагностики та лікування
 9. Клініка, діагностика, лікування та профілактика грипу
 10. Клінічні ознаки бронхіту. Диференційна діагностика
 11. Бронхіоліт – діагностика, лікування
 12. Рецидивуючий та хронічний бронхіт
 13. Клініка та лікування бронхообструктивного синдрому у дітей
 14. Гостра пневмонія – етиологія та патогенез
 15. Лікування гострої пневмонії. Особливості інфузійної терапії
 16. Етиологія та патогенез бронхіальної астми
 17. Клініка, особливості перебігу бронхіальної астми в різних вікових группах
 18. Алергічний риніт – сучасний погляд на проблему. Можливості лікування та профілактики
 19. Види аритмій. Лікування екстрасистолічної аритмії
 20. Клініка активної фази ревматизму
 21. Лікування ревматизму. Первинна та вторинна профілактика
 22. Клініка недостатності мітрального клапану
 23. Функціональні шуми серця, диференційна діагностика
 24. Клініка коарктації аорти
 25. Клініка тетради Фалло
 26. Кардіомегалії- диференційна діагностика
 27. Клініка кардіоміопатій, диференційна діагностика.
 28. Клініка та лікування ревматоідного артриту
 29. Клініка та лікування системного червоного вовчаку
 30. Дерматоміозит – клініка, методи лікування
 31. Клініка та лікування неревматичного кардиту
 32. Клініка та лікування піелонефриту
 33. Клініка та лікування гломерулонефриту
 34. Основні методи дослідження в нефрології
 35. Сечовий діатез
 36. Диференційний діагноз мікробно – запальних захворювань сечовивідних шляхів
 37. Диспансерне спостереження при гострому та хронічному гломерулонефриті
 38. Клініка та лікування гострого та хронічного гастриту
 39. Виразкова хвороба шлунку та 12-ти палої кишки
 40. Захворювання стравоходу – халазія, ахалазія
 41. Запальні захворювання жовчних шляхів- клініка, лікування
 42. Клініка та лікування гострого вірусного гепатиту
 43. Клінічні прояви дисбактеріозу у дітей молодшого віку
 44. Клініка та патогенез синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання
 45. Лікування синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання
 46. Диференційна діагностика анемій
 47. Принципи лікування залізодефіцитної анемії у дітей
 48. Клініка гемолітичної анемії.Диференційний діагноз
 49. Геморагічний васкуліт – клініка, діагностика
 50. Туберкулінодіагностика у дітей
 51. Клініка та диференційна діагностика менінгококового менінгіту
 52. Клініка менінгококцемії
 53. Клініка інфекційно- токсичного шоку. Принципи лікування.
 54. Клінічні прояви локалізованої форми дифтерії. Лікування.
 55. Клініка та лікування токсичної форми дифтерії
 56. Сучасний погляд на етиопатогенез цукрового діабету.Клінічні прояви, лікування.
 57. Диференційна діагностика гіпер- та гіпоглікемічних ком у дітей
 58. Лікування гіпоглікемічної коми
 59. Діагностика та лікування гіпотіреозу у дітей раннього віку
 60. Принципи діагностики ВІЛ інфекції у дітей. Профілактики СНІДу. 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «ПЕДІАТРІЯ» 

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар-спеціаліст за спеціальністю «Педіатрія»

повинен знати:

 • основи законодавства України про охорону здоров’я та директивні документи, які регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров’я;
 • загальні питання організації лікувально-профілактичної допомоги дітям;
 • загальні питання роботи стаціонарно-поліклінічних, дошкільних закладів і шкіл;
 • правила оформлення листів непрацездатності по догляду за хворою дитиною;
 • питання асептики і антисептики, основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідемічного режиму в профільних відділеннях;
 • основи протиепідемічних заходів у випадку виникнення осередку інфекції у дитячому колективі;
 • питання гігієнічного виховання дітей;
 • анатомо-морфологічні і функціональні особливості розвитку дітей у різні вікові періоди;
 • вікові особливості основних констант гомеостазу, їх порушення і принципи їх корекції;
 • основи імунології та медичної генетики;
 • фактори ризику розвитку основних соматичних захворювань;
 • принципи раціонального харчування дітей різного віку і основи дієтології;
 • принципи імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей;
 • клінічна характеристика окремих нозологічних форм соматичного і інфекційного походження, особливості їх перебігу у дітей різного віку, диференційна діагностика дитячих хвороб із суміжною (хірургічною, гематологічною, неврологічною, ендокринною та інш.) патологією;
 • клінічна симптоматика порушень свідомості, декортикаційної та децеребраційної ригідності, смерті мозку;
 • основні методи інструментальної і лабораторної діагностики;
 • основи клінічної фармакології та фармакотерапії;
 • сучасні методи лікування соматичних, ендокринних, інфекційних захворювань;
 • основи немедикаментозних методів лікування соматичної патології (лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапії, санаторно-курортного лікування);
 • організація та проведення інтенсивної терапії, реанімації на різних етапах педіатричної допомоги;
 • принципи організації медичної допомоги населенню за умов виникнення екстремальних ситуацій з масовими ушкодженнями. 

повинен вміти:

 • зібрати повний анамнез життя й хвороби дитини;
 • провести цілеспрямоване клінічне обстеження дитини;
 • оцінити фізичний, статевий і нервово-психічний розвиток дитини;
 • розрахувати склад, об’єм та режим раціонального харчування для дітей першого року життя з урахуванням виду вигодовування;
 • чітко визначити стан хворого, за необхідності надати першу лікарську невідкладну допомогу або вжити реанімаційні заходи (закритий масаж серця та інші заходи для відновлення його роботи – внутрішньосерцеве введення медикаментів, штучне дихання, зовнішня зупинка кровотечі, профілактика та лікування шоку різного походження, промивання шлунку при отруєнні та інше);
 • визначити показання до госпіталізації за профілем та організувати її;
 • оцінити стан дитини перед проведенням щепленням та в ранньому післявакцинальному періоді;
 • оцінити стан новонародженої дитини при народженні;
 • провести ранню діагностику дисплазії кульшових суглобів та природженого звиху стегна;
 • визначити необхідний обсяг лабораторних (загальних, біохімічних, імунологічних), інструментальних (рентгенологічних, ультразвукових та інших) та спеціальних методів дослідження, організувати їх своєчасне виконання та оцінити їх результати;
 • провести диференційну діагностику захворювання зі схожими патологічними станами;
 • визначити необхідний обсяг лікування й тактику ведення хворого залежно від конкретної клінічної ситуації;
 • вміти користуватися необхідною медичною апаратурою й інструментарієм (апаратом для вимірювання артеріального тиску, інгалятором, електровідсмоктувачем та інше);
 • провести венепункцію та налагодити інфузійну терапію;
 • вміти визначити групу крові за системою АВО, знати показання до переливання крові і її препаратів;
 • вміти провести трансфузію крові і попередити її можливі ускладнення;
 • зупинити зовнішню кровотечу; надати догоспітальну допомогу при внутрішніх кровотечах; визначити об’єм втрати крові при гострих кровотечах та вирішити питання про характер та об’єм замісної терапії;
 • провести первинну обробку ран та імобілізацію кісток при їх переломі;
 • вміти правильно вести медичну документацію. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

І. ОСНОВНІ

 1. Актуальні питання алергологіїв практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Киiв: Заславский А.Ю., 2016. - 322 с. : табл., іл.
 2. Амбулаторно-поліклінічна хірургія дитячоговіку : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів дитячих хірургів, ортопедів-травматологів, педіатрів. - Дніпро : Герда, 2018. - 246 с. 
 3. Белозеров Ю.М. Детская кардиология.- М.: МЕДпресс - информ., 2004. - 600 с.
 4. Богомильский М. Р. Детская оториноларингология: учебник / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 576 с. : ил.
 5. Детские болезни : учебник / под. ред. А. А. Баранова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 1006 с.: табл., ил. + 1 экз. электронного оптического диска (CD-ROM).
 6. Детские болезни[Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под. ред.: А.А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гэотар-Медиа, 2012. - 1006 с. : табл., ил 
 7. Детская гастроэнтерология / Под ред. проф. Шабалова Н.П. - М.:МЕДпресс –информ, 2010. – 736 с.
 8. Діагностичні та лікувальні маніпуляції у практиці лікаря-інтерніста і педіатра: навчальний посібник/ Т. Д. Никула, Ю. В. Марушко, І. А. Палієнко, Т. В. Гищак ; за ред.: Т. Д. Никули, Ю. В. Марушка; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – К. : Задруга, 2012. – 150 с. : табл., іл.
 9. Дитяча імунологія: підручник / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та інш.; за ред. проф. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 720 с.
 10. Капітан, Т. В.Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Т.В. Капітан. - Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2010. - 807 с.
 11. Клінічне обстеження дитини: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Катілов [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова кн., 2019. - 518 с. : табл., іл.
 12. Макаров Л.М. ЭКГ в педиатрии. – 2-е издание. – М.: ИД “Медпрактика-М”, 2006.– 544с.
 13. Медицина невідкладних станів.Екстрена (швидка) медична допомога : національний підручник для лікарів-слухачів післядипломної освіти, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / І. С. Зозуля [та ін.]; за ред. І.С. Зозулі. - 3-є вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина, 2017. - 958 с. : іл, табл.
 14. Нефрологіядитячого віку : навчальний посібник / Т. В. Стоєва [та ін.] ; за ред. Т. В. Стоєва. - Одеса : Політехперіодика, 2018. - 181 с. : табл., іл, фот. цв. 
 15. Іванов, Д. Д.Дитяча нефрологія : навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів, дитячих нефрологів, лікарів-слухачів закладів (ф-тів) післядипломної освіти / Д. Д. Іванов. - Дніпропетровськ :Середняк Т.К., 2014. - 323 с.
 16. Невідкладні стани впедіатричній практиці : навчальний посібник для студентів вищих медичнихї навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів / Ю.В. Марушко та ін. - Київ : Медицина, 2016. - 399 с. : табл., іл.
 17. Нутрициология: учебное пособие 2-е издание, исправленное и дополненное. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна , 2017. - 354 с. 
 18. Справочник по инфекционным болезням у детей : учебно-методическое пособие / И. В. Богадельников, А. И. Бобровицкая, А. В. Бобрышева [и др.] ; под. общ. ред. : И. В. Богадельникова, А. В. Кубышкина, Кауд Дия. – 8-е изд. доп. и перераб. – К.; Симферополь : АРИАЛ, 2012. – 303 с. : табл.
 19. Педіатрія з курсомінфекційних хвороб та основами імунопрофілактики. : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / С. К. Ткаченко [та ін.] ; ред.: С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко. - 7-е вид., випр. - Київ : Медицина , 2018. - 590 с. : іл., табл. 
 20. Педіатрія: навч. посіб. [для студ. мед. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації]: у 2 т. / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, Н.Ю. Горностаєва, Ю.В. Десятська, Л.Є.Капліна та ін.; за ред. М.Л. Аряєва, Н.В. Котової; Одес. нац. мед. ун-т. - Одесса : ОНМедУ, 2014 - Т. 1 : Неонатологія. Гематологія. Ендокринологія. - 2014. - 154 с. : табл., іл.
 21. Педіатрія: навч. посіб. [для студ. мед. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації]: у 2 т. / М.Л. Аряєв, Н.В.Котова, Н.Ю. Горностаєва, Ю.В. Десятська, Л.Є. Капліна та ін.; за ред. М.Л. Аряєва, Н.В. Котової; Одес. нац. мед. ун-т. - Одесса : ОНМедУ, 2014 - Т. 2 : Захворювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекція. Первинна медико-санітарна допомога. - 2014. - 311 с. : ил., табл. 
 22. Педіатрія : нац. підруч.: у 2 т. / за ред. В.В. Бережного; Асоц. педіатрів України МОЗ Українм. - К. : [б. в.], 2013 - Т. 1. - 2013. - 1037 с.. ; Т. 2. - 2013. - 1021 с.. 
 23. Проблемні питання дитячої ревматології. Монографія. /За ред. Ю.Г.Антипкіна, О.М.Охотнікової, О.А.Ошлянської, Л.І.Омельченко.- К.: Логос, 2019.- 697с.
 24. Протоколи з наданняекстренної медичної допомоги рівня базової підтримки життя (Basic Life Support - BLS) -"Перший на місці події" : навчальний посібник / Г. Г. Рощін [та ін.] ; за ред. Г.Г. Рощіна. - Київ : Юстон , 2018. - 119 с.
 25. Р.Ф. Тепаев, Л.Р. Селимзянова, Л.С. Намазова-Баранова, Е.А. Вишнёва. Современные рекомендации по терапии анафилактического шока у детей. Педиатрическая фармакология. 2015, 12 (4), С. 435–440.
 26. 30 невідкладних станів у терапії. Навчальний посібник. За редакцією професора Ю. М. Мостового. Київ. - Центр ДЗК.- 2017.-128 с.
 27. http://mtd.dec.gov.ua Реєстр медико-технологічних документів(медичні стандарти, Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги, Клінічні настанови) 
 28. moz.gov.ua
 29. http://www.uptodate.com
 30. http://clinicalevidence.bmj.com
 31. http://www.medscape.com
 32. https://www.guideline.gov/
 33. https://www.cdc.gov/
 34. http://www.cochrane.org/
 35. http://prodigy.clarity.co.uk/
 36. https://www.duodecim.fi/ The Finnish Medical Society Duodecim 
 37. https://www.nice.org.uk/ National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
 38. http://www.cma.ca/ Canadian Medical Association InfoBase (CMA InfoBase: Clinical Practice Guidelines (CPGs)
 39. https://www.nhmrc.gov.au The National Health and Medical Research Council (NHMRC)
 40. https://www.ama-assn.org/ AMA (American Medical Association) 
 41. https://www.aap.org American Academy of Pediatrics Policy (AAP Policy) Clinical Practice Guidelines 
 42. http://www.epa-unepsa.org/ European Pediatric Association, the Union of National European Pediatric Societies and Associations (EPA/UNEPSA) 
 43. Nutritional care of preterm infants: Scientific basis and practical guidelines, Koletzko B, Poindexter B, Uauy R (Eds), Karger, Basel, Switzerland,
 44. Polin R., Ditmar M. Pediatric secrets //Elsevier, 2016 - 759p. 

ІІ. ДОПОМІЖНІ 

 1. Абизов Р. А. Дифтерія в практиці отоларинголога : навчальний посібник / Р. А. Абизов, Я. В. Шкоба, С О. Лакиза. – К. : Нічлава, 2009. – 203 с. : табл., іл.
 2. Атлас инфекционных болезней: учебное пособие / С. В. Бурова, С. И. Жаров, Л. И. Кафарская [и др.] ; под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2009. – 221 с. : цветные ил.
 3. Безруков Л.О., Волосовець О.П., Шунько Є.Є., Кривопустов С.П. Неонатологія // Навч. посібник- Чернівці.- -180 с.
 4. Белоусов Ю. В. Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у детей. Расширенные протокольные характеристики: учебное пособие / Ю. В. Белоусов. – Харьков : Факт, 2012. – 125 с. : табл.
 5. Бєлоусова О. Ю. Синдром мальабсорбції у дітей: навчальний посібник / О. Ю. Бєлоусова. – Харків : Факт, 2012. – 300 с.
 6. Беленков Ю. Н. Гипертрофическая кардиомиопатия: руководство для врачей / Ю. Н. Беленков, Е. В. Привалова, В. Ю. Каплунова. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2011. – 386 с. : ил., табл.
 7. Берман Р. Э. Педиатрия по Нельсону: руководство в 5 т. / Р. Э. Берман ; Р. М. Клигман, Х. Б. Дженсон ; пер. с англ. под ред. А. А. Баранова. – 17-е изд. – М. : Рид Элсивер, 2009. – Т. 1. – 822 с. : ил., табл. 2009. –Т. 2. – 985 с. : ил., табл.
 8. Вегетативные расстройства. /Под ред. А.М.Вейна. - Москва: Медицина.- Мед. Информационное агенство, 2003.– 749с.
 9. ВІЛ-інфіковані діти: медичний догляд, психологічна підтримка, соціальний супровід, правовий захист : методичний посібник / Н. В. Котова, О. О. Старець, О. П. Пурік [та ін.]. – К. : К.І.С., 2010. – 175 с. : табл.
 10. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук, Е. А. Климова, О. О. Знойко [и др.]. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 151 с. : табл.
 11. Гастроентерологія дітей раннього віку : довідник лікаря : навчально-методичний посібник / автори-укладачі : Н. М. Бесараба, С. В. Дюкарева, Р. В. Марушко [та ін.] ; під ред. О. Г. Шадріна, О. М. Муквіч. – К. : Здоров’я України, 2010. – 213 с. : табл.
 12. Гематологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н.М. Третяк. -К.: Зовнішня торгівля, 2005.-237 c.
 13. Георгиянц М. А. Септический шок у детей. Принципы диагностики и интенсивной терапии : учебно-методическое пособие / М. А. Георгиянц, В. А. Корсунов ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. – Харьков: Золотые страницы, 2010. – 258 с. : табл., ил.
 14. Гострі респіраторні вірусні інфекції: навчальний посібник / М. А. Андрейчин, В. П. Малий, Л. Я. Ковальчук [та ін.]; за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого. – Тернопіль : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2011. – 303 с.: іл., табл.
 15. Гутхайль Херман. ЭКГ детей и подростков / Х. Гутхайль, А. Линдингер ; пер. с нем. под ред. М. А. Школьниковой. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 255 с.: табл., цветные ил.
 16. Доан С. І. Ентеровірусні інфекції: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика / С. І. Доан. – К. : ДІА, 2010. – 208 с. : табл., іл.
 17. Екопедіатрія: навчальний посібник / М. П. Гребняк, С. А. Щудро, О. Б. Єрмаченко, С. В. Грищенко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 299 с. : табл., іл.
 18. Ендокринологія : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації/ Боднар П.М., Боцюрко В.І., Власенко М.В., Генделека Г.Ф., Перцева Т.О. та ін.; за ред. П.М. Боднар. -Вінниця: Нова кн., 2012.-357 c.
 19. Запруднов А. М. Лечение и рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения у детей / А. М. Запруднов ; под ред. А. М. Запруднова. – М. : Миклош, 2010. – 320 с. : табл., ил.
 20. Интенсивная терапия в педиатрии / под ред. Проф. Г.И.Белебезьева. – К.:Здоров’я. – 2004. –583с.
 21. Инфекционные болезни: учебник / Г. К. Аликеева, Ю. Я. Венгеров, И. В. Гагарина, [и др.] ; под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 692 с. : табл., ил.
 22. Інфекційні хвороби в дітей : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації/ С.О. Крамарьов, О.Б. Надрага, Л.В. Пипа, Ю.П. Харченко, Н.Г. Литвиненко та ін.; за ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. -К.: Медицина, 2010.-392 c.
 23. Крамарев С. А. Инфекционные болезни у детей в амбулаторной практике врача: справочник врача "Детский инфекционист" / С. А. Крамарев. – 2-е изд., доп. – К. : Доктор-Медиа, 2012. – 278 с. : іл.
 24. Курат Ш., Реш Б. Неотложные сосояния в педиатрии: пер. с нем. – М.: Мед. лит., 2018. – 264 с.
 25. Либман Г. ВИЧ-инфекция : пер. с англ. / Г. Либман, Х. Дж. Макадон. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 556 с. : табл., ил.
 26. Лімфаденопатії у дітей та підлітків: диференційна діагностика і лікарська тактика (навчально-методичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики- сімейної медицини). / За ред.. доц. Н.К.Уніч иа проф.. В.В.Бережного. – К.: 2012. – 322с.
 27. Майданник В. Г. Гельминтозы у детей / В. Г. Майданник, Н. В. Хайтович, Г. Г. Юхименко. – К. : Дорадо-Друк, 2012. – 604 с. : табл., ил.
 28. Мамаев А. Н. Коагулопатии : руководство / А. Н. Мамаев. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 260 с. : табл., ил.
 29. Медицинская протозоология. Паразитические простейшие человека: учебное пособие / Н. В. Чебышев, В. П. Сергиев, Т. В. Сахарова [и др.] ; под ред. : Н. В. Чебышева, В. П. Сергиева. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 258 с. : табл., цветные ил.
 30. Неонатология. Национальное руководство /Под ред. Володина Н.Н.- М.- 2007. - 848 с.
 31. Поліомієліт: імунопрофілактика та її вплив на еволюцію епідемічного процесу / В. І. Задорожна, А. Ф. Фролов, Н. Л. Зубкова [та ін.] ; за ред. В. І. Задорожної. – К. : ДІА, 2012. – 271 с. : табл., іл.
 32. Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку : навчальний посібник / І. Г. Ільницький, О. П. Костик, Л. І. Білозір [та ін.] ; за ред. : І. Г. Ільницького, О. П. Костик, Л. І. Білозір ; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. – 730 с.
 33. Пульмонологія дитячого віку : навч.-метод. посіб. для студ. VI курсу, що навчаються за фахом педіатрія та викладачів/ Антипкін Ю.Г., Резніченко Ю.Г., Леженко Г.О.. -Запоріжжя: Просвіта, 2010.-279 c.
 34. Ревматические заболевания : руководство : в 3 т. / под ред. : Дж. Х. Клиппела, Дж. Х. Стоуна, Л. Дж. Кроффорд, П. Х. Уайт ; пер. с англ. под ред. : Е. Л. Насонова, В. А. Насонова, Ю. А. Олюнина. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2011 – Т. 1 : Основы ревматологии. – 2011. – 362 с. Т. 2 : Заболевания костей и суставов. – 2012. – 515 с. Т. 3 : Заболевания мягких тканей. – 2011. – 325 с.
 35. Руководство по детскому питанию /Под ред. В.А.Тутельяна, И.Я.Коня. -М.:Медицинское информационное агенство, 2004. - 662с.
 36. Руководство по лечебному питанию детей / Под ред. К.С.Ладодо. - М.:Медицина, 2000. - 384с.
 37. Сорокина М.Н., Иванова В.В., Скрипниченко Н.Б. Бактериальные менингиты у детей. – М.: Медицина, 2003. – 298 с.
 38. TORCH-інфекції : навчально-методичний посібник / В. Е. Маркевич, О. К. Редько, І. В. Тарасова [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2012. – 150 с. : табл.
 39. Фармакотерапия детских болезней: руководство для врачей / под ред. А. Д. Царегородцева. – М. : МИА, 2010. – 873 с. : т

  Оцініть матеріал

  Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
  Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
  Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

  Загальна оцінка матеріалу