Google search

Загальна інформація:

Адреса: вул. Богатирська, 30, Київ, КМДКЛ №1, відділення неврології  (4 поверх)

Контактні дані: куратор циклу, доцент Панасюк Людмила Опанасівна , м.т. – 067 967 3594, email: [email protected] 

Сторінка кафедри: https://www.nuozu.edu.ua/s/np/k/pediatrii-dytiachoi-nevrolohii-ta-medychnoi-reabilitatsii#gsc.tab=0 

Тривалість навчання – 1 місяць (156 годин). 

Цикл призначений для підвищення рівня практичної підготовки лікарів  неврологів дитячих, які не працювали за спеціальністю впродовж 3 років, у їх професійній готовності до лікарської роботи та для підтвердження звання лікаря спеціаліста зі спеціальності «Дитяча неврологія».

Мета циклу: цикл стажування за спеціальністю "Дитяча неврологія" проводиться з метою спеціальної теоретичної та практичної підготовки лікарів з основних питань дитячої неврології, а також ознайомлення їх з основними досягненнями в галузі дитячої неврології.

Опис курсу, його структура (основні розділи)

Навчальна програма циклу стажування з дитячої неврології охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навиків, необхідних лікарю неврологу дитячому  при проведенні самостійної лікувальної роботи та включає такі розділи, як топічна діагностика захворювань нервової системи, методи обстеження в дитячій неврології, інфекційні та інфекційно-алергічні хвороби нервової системи, спадкові хвороби, вроджені вади нервової системи, хвороби нервової системи у новонароджених та дітей першого року життя, дитячий церебральний параліч, епілепсія у дітей, невідкладні стани в дитячій неврології.

Види навчальної діяльності

 • Теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • індивідуальна робота (10%). 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Основи соціальної педіатрії. Навчально-методичний посібник: у 2 –х томах / За редакцією Мартинюка В.Ю. – Т.1. – К.: ФОП Верес О.І., 2016. – 480 с.
 2. Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / М-во охорони здоров'я України ; [С. М. Басманов, Г. І. Белебезьєв, А. В. Бєляєв та ін.] за ред. Г. И. Белебезьєва. - Київ : Медицина, 2008. - 519 с. - Бібліогр.: с. 509-511.
 3. Заболевания нервной системы у детей. Под ред. Ж.Айкарди; пер. с англ. А.А. Скоромца. – М.: Бином, 2018. – С.568.
 4. Лекции по неврологии развития. А.Б. Пальчик.- М.Медпресс информ, 2017. – 368с.
 5. Неврология раннего детского возраста. Евтушенко С.К. и соавторы. Под ред. С.К.Евтушенко. – К., 2016. – 288с.
 6. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при епілепсіях у дітей. Наказ МОЗ України 17.04.2014 №276.
 7. Свистільник В.О. Діагностика та сучасні підходи до терапії прогресуючих м’язових дистрофій у дітей (лекція) // Сучасна педіатрія №1 (97). – 2019. С. 138- 141. 

Допоміжна література

 1. Наказ МОЗ України № №286 від 09.04.2013р. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги та медичної реабілітації, розроблений на основі адаптованих клінічних настанов «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями».
 2. Epilepsies in children, young people and adults NICE guideline // Access mode: https://www.nice.org.uk/guidance/ng217/resources/epilepsies-in-children-young-people-and-adults-pdf-66143780239813 

Інформаційні ресурси 

 1. https://www.ilae.org/education
 2. https://www.treat-nmd.org/
 3. https://www.sciencedirect.com/handbook/handbook-of-clinical-neurology/vol/113/suppl/C

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу