Google search

Загальна інформація

Куратор – доцент Дзюба Галина Анатоліївна

Необхідні документи  для реєстрації на цикл:

 1. Копія диплому.
 2. Путівка ( з мокрою печаткою лікувального закладу, якщо путівка бюджетна)
 3. Заповнені документи (технологічна картка)
 4. Свідоцтво про одруження або про розлучення (якщо була зміна прізвища)
 5. Відрядження (кому потрібне) 

По питанням реєстрації телефонувати куратору циклу 050 608 65 21

Електронна пошта dzuba _ [email protected]

Для реєстрації на цикл можна сфотографувати або відсканувати вищезазначені документи і відправити їх електронною поштою з позначкою «Документи на ТУ» на адресу куратора або переслати куратору на Вайбер фото наступних документів: путівку (фото зовнішньої та внутрішньої сторінки з печаткою установи та підписом головного лікаря), копію диплома про вищу освіту, копію свідоцтва про шлюб).

Також можливо привезти документи на кафедру особисто, не порушуючи при цьому умов карантину, домовившись з куратором.

Для зворотнього зв’язку обов’язково потрібно вказати ваш контактний мобільний номер телефону та електронну пошту для листування.

Після реєстрації вас ознайомлять з робочим планом, переліком питань для заліку та списком рекомендованої літератури.

Залік на циклі буде проведений дистанційно.

Після закінчення циклу ТУ кожному слухачеві буде видано посвідчення встановленого зразку.

Оригінал посвідчення курсанти зможуть забрати особисто після припинення карантину або зможете отримати поштою. Фото посвідчення також може бути надіслане на телефон відразу після закінчення курсу. 

Контрольні запитання для заліку циклу тематичного удосконалення “Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода” 

 1. Психофізіологічні аспекти репродуктивного здоров’я.
 2. Соматичні аспекти репродуктивного здоров’я.
 3. Клінічні та функціональні методи обстеження в ендокринології, акушерстві та гінекології, урології та клініці внутрішніх хвороб.
 4. Механізм дії основних груп лікарських речовин, дозування, протипоказання до застосування ускладнення, викликані застосуванням ліків та їх профілактика.
 5. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика тестикулярних, претестікулярних та посттестікулярних порушень, еректильна дисфункція у чоловіків.
 6. Проблеми репродукції за наявності соматичних захворювань. Тактика.
 7. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика трубно-перитонеального безпліддя у жінок.
 8. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика ендокринного безпліддя у жінок.
 9. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика маткової форми безпліддя у жінок.
 10. Покази та терміни вагітності для проведення допологової діагностики, методи допологової діагностики.
 11. Ведення багатоплідної вагітності.
 12. ЗВУР плода: етіологія, патогенез, діагностика, моніторинг, розродження.
 13. Вплив нових медичних технологій на психіку плода та новонародженого.
 14. Імунні конфлікти: етіологія, патогенез, діагностика, моніторинг, розродження.
 15. Внутрішньоутробні інфекції: етіологія, патогенез, діагностика, моніторинг, розродження.
 16. Ведення монохоріальних двоєн.
 17. Ускладнення при ДРТ та їх профілактика.
 18. Відбір та підготовка сімейних пар до ДРТ.
 19. Ведення вагітності після використання ДРТ.
 20. Психологічні причини порушення репродуктивної функції.
 21. Проблеми репродукції за наявності соматичних захворювань. Тактика лікаря.
 22. Клінічні та функціональні методи обстеження за наявності проблем репродукції.
 23. Комплексний пренатальний скринінг першого триместру.
 24. Комплексний пренатальний скринінг другого триместру.
 25. Основи медицини плода.
 26. Етичні аспекти фетальних втручань.
 27. Інвазивна пренатальна діагностика.
 28. Ведення післяпологового періоду у жінок із соматичною патологією.
 29. Проблеми лактації у жінок із непліддям в анамнезі.
 30. Профілактика метаболічного синдрому після народження дитини у жінок із групи високого ризику.
 31. Аритмії у плода. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Айламазян Э.К., Павлова Н.Г. Изоиммунизация при беременности. – Н-Л.- Санкт-Петербург.- 2012. – 163 с.
 2. Бахидзе Е.В. Фертильность, беременность и гинекологический рак. СПб.: Изд-во «Диля», 2004. - 288 с.
 3. Бесплодный брак. Диагностика женского бесплодия. Практическое руководство по обследованию и диагностике. Минск, 2000. - 50с.
 4. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению. Под ред. В.И, Кулакова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 616 с.
 5. Бойчук А.В.,2015. Ведення вагітності у жінок після корекції непліддя//Вісник наукових досліджень:4:57-58
 6. Вовк І.Б.,2013.Корекція гормональних порушень при поєднаних формах неплідності//Педіатрія, акушерство та гінекологія:4:147-149
 7. Гаспаров А.С., Летучих А.А., Хилькевич Е.Г., Лихачев А.В. Современные технологии в диагностике и лечении больных с трубно-перитонеальным бесплодием. Омск, 2002.
 8. Европейские стандарты диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем. М. Медлит, 2004 - 272с.
 9. Избранные лекции по гинекологии. Учебное пособие. Под ред. И.Б. Манухина. М.: Издательский дом "Династия", 2003.
 10. Крутова В.А., 2015.Роль психологических факторов при бесплодии (Обзор литературы)/ В.А.Крутова, Б.Г.Ермошенко// Успехи современного естествознания:8: 17-21
 11. Назаренко Т.А., Дуринян Э.Р., Перминова С.Г. Современные подходы к диагностике и лечению бесплодия в браке. // Гинекология, 2004; №6(6): 45-49.
 12. Серов В.Н., Тихомиров А.Л. Современные принципы терапии воспалительных заболеваний женских половых органов. // Методическое пособие. М., 2002.
 13. Сметник, В.П. Неоперативная гинекология: руководство для врачей /В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович. М.: МИА, 2002. - 592 с.
 14. Суслікова Л.В. ,2017. Сучасні допоміжні репродуктивні технології в Україні/ Л.В.Суслікова// Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря: 4: 13-15
 15. Юзько О.М. 2017. Тактика допоміжних репродуктивних технологій на сучасному етапі //Практична медицина:2:46-52
 16. Bruner J., Tulipan N. Intra/uterine repair of spina bifida. Clin Obstet Gynecol 2005; 48: 942-955.
 17. Chescheir N.C., Twin-to-twin transfusion syndrome: a model for the fetal origins of adult health. Paediatr Perinat Epidemiol 2005; 19: 1: 32-36.
 18. Yamamoto M, Ville Y. Laser treatment in twin-to-twin transfusion syndrome. Semin Fetal Neonatal Med. 2007;12:450–7.
 19. Краснопольский В.И., Новикова С.В., Капустина М.В., Титченко Л.И., Аксенов А.Н., Жарова А.А. Современные проблемы многоплодной беременности (доклад на 4/м Всероссийском съезде акушеров/гинекологов, 30.09.08) // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2009. - № 2. - С. 79-82.
 20. Кулаков В.И. Клинические рекомендации по акушерству и гинекологии. М.: ГЕОТАР Медиа. - 2006. - 142 с.
 21. Мальмберг О.Л., Бугеренко А.Е., Генетецкая В.А. Фетальная хирургия: первые шаги // Тезисы 5 съезда РАСУДМ. - М., 2005. - 50 с.
 22. Bouchard S., Johnson P., Flake A., Howell L.J., Myers L.B., Adzick N.S., Crombleholme T.M. The EXIT procedure: experience and outcome in 31 cases. J Pediatr Surg 2002; 37: 418-426.