Google search

Адреса проведення: вул. Кондратюка, 8, Київська міська клінічна лікарня № 8, 8 поверх, кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії

Контактні дані: доцент кафедри Коруля Ірина Анатоліївна (+38044 432 04 73, [email protected])

Сторінка кафедри  на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика


Мета циклу:

Поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки з основних питань гастроентерології і дієтології 


Опис курсу, його структура

Цикл тематичного удосконалення «Основні питання гастроентерології та дієтології» розрахований на підготовку спеціалістів, які закінчили вищі навчальні медичні заклади та медичні факультети університетів за фахом «лікувальна справа» або «педіатрія» та/або інтернатуру за однією зі спеціальностей лікувального профілю. Метою проведення даного циклу є поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки лікарів, які працюють за однією зі спеціальностей лікувального профілю, з основних питань гастроентерології і дієтології. Тематичний курс включає вивчення  питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування захворювань органів травлення на сучасному етапі. Цикл тематичного удосконалення  передбачає розгляд 13 розділів з гастроентерології та додаткові програми.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Слухачам, які успішно склали іспит, видається посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення «Основні питання гастроентерології та дієтології» встановленого зразку. 

Основні розділи:

 1. Організація гастроентерологічної допомоги населенню
 2. Теоретичні основи клінічної гастроентерології
 3. Методи дослідження функції органів травлення
 4. Хвороби стравоходу
 5. Хвороби шлунка та 12-палої кишки
 6. Хвороби печінки
 7. Хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів
 8. Хвороби підшлункової залози
 9. Хвороби кишечника
 10. Пухлинні захворювання органів травлення
 11. Пухлинні захворювання органів травлення
 12. Деякі питання супутньої патології
 13. Фармакотерапія та немедикаментозні методи лікування в гастроентерології


Заплановані види активності

В процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Навчання реалізується з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.

 

Після закінчення циклу слухач отримає:

 • відповідний обсяг теоретичних знань в сфері етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування захворювань органів травлення;
 • поглиблення практичних знань та умінь щодо діагностики та лікування захворювань органів травлення;
 • інформацію щодо найсучасніших вітчизняних та світових досягнень в галузі гастроентерології та харчування при захворюваннях органів травлення;
 • посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення «Основні питання гастроентерології та дієтології» встановленого зразку.

 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (лекції) – 29 %
 • теоретична (семінари) – 25 %
 • практична (практичні заняття) – 35 %
 • самостійна робота – 11 %

 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. – 2-е вид., переробл., доповн. – Кіровоград.: Поліум, 2016. – Т. 1. – 488 с., іл.., табл..; 8
 2. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. – 2-е вид., переробл., доповн. – Кіровоград.: Поліум, 2017. – Т. 2. – 432 с., іл.., табл..; 4
 3. Класифікації захворювань органів травлення: довідник / О.Я. Бабак, О.А. Голубовська, Н.Б. Губергріц та ін.; за ред. Н.В. Харченко. Кіровоград: Поліум, 2015. 55 с.
 4. Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту (Римські критерії IV – вибрані питання). / Т.Д. Звягінцева, І.М. Скрипник, С.М. Ткач, Н.В. Харченко. – К., 2017. – 56 с.
 5. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C et al. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut 2017; 66 (1): 6–30.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу