Search

 
 

28 вересня 2021 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського відбулося спільне виїзне засідання колегії Міністерства охорони здоров’я України та Ради ректорів закладів вищої та післядипломної освіти МОЗ України, в якому взяв участь ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

На основі аналізу існуючої нормативної бази академік Ю. Вороненко виклав бачення ролі закладів вищої та післядипломної освіти в наданні необхідних лікарям і провізорам якісних освітніх послуг; надав пропозиції щодо їх оптимізації та диверсифікації з урахуванням потреб закладів охорони здоров‘я та конкретних суб’єктів навчання.

Теоретичним підґрунтям доповіді стали такі визнані в світі методики оцінки результатів проведених заходів щодо безперервного професійного розвитку медичних працівників як таксономія Дональда Мура та стандарт навчання протягом професійного життя Всесвітньої федерації медичної освіти. Ця рамка може бути покладена в основу планування та реалізації відповідних освітніх заходів. 

На прикладі діяльності Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика були продемонстровані підходи до планування та організації різних інноваційних заходів безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів в частині неформальної та інформальної освіти, інформаційних та педагогічних технологій і методик їх проведення, управління основними процесами, особливо в умовах карантину під час епідемії Covid-19.

На завершення ректор Юрій Вороненко надав пропозиції щодо подальшого поліпшення нормативної бази інтернатури та спеціалізації лікарів, яка вводиться з наступного року, та висловив переконання, що ефективно виконати сучасні вимоги до освіти дорослих, передбачені у проєкті Закону України «Про освіту дорослих», зокрема можливо лише в сучасних закладах вищої освіти, які мають масштабні ресурси та тривалий досвід:

  • розвиток у суб’єкта навчання особистісних, комунікативних та соціальних компетентностей,
  • здатність здійснювати міжособистісну та соціальну взаємодію, розв’язувати конфлікти, конструктивно спілкуватися з іншими людьми,
  • здатність відповідально і повноцінно брати участь у суспільному житті, розуміти соціальні, економічні та політичні процеси, закономірності і тенденції розвитку,
  • розуміти загальнолюдські цінності та бути здатним до толерантної поведінки в полікультурному світі

З презентацією можна ознайомитися за посиланням

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 74% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 73.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 74.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу