Google search

27 - 28 січня 2021 року в НМАПО імені П. Л. Шупика відбулось перше в поточному році засідання вченої ради.

Відповідно до порядку денного, вчена рада розглянула та затвердила Комплексний план роботи НМАПО імені П. Л. Шупика з реалізації стратегічних напрямів розвитку Академії в 2021 році.

Заступник голови вченої ради, чл.-кор. НАМН України Юрій Вдовиченко ознайомив вчену раду з результатами внутрішнього рейтингового оцінювання структурних підрозділів у 2020 році. Переможці – кафедри: дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології (завідувач – проф. Алла Волоха), анестезіології та інтенсивної терапії (завідувач – проф. Олег Лоскутов), управління охороною здоров’я та публічного адміністрування (завідувач – проф. Василь Михальчук) – отримали дипломи та цінні подарунки від адміністрації Академії. Серед факультетів і навчально-наукових інститутів призове місце, як і в минулому році, посів терапевтичний факультет (декан – доц. Стелла Кушніренко).

Проректор з економічних питань Ольга Проценко представила вченій раді проект кошторису НМАПО імені П. Л. Шупика на 2021 рік, який був одноголосно затверджений.

Надалі вчена рада розглянула та затвердила рішення вчених рад: Інституту сімейної медицини – за результатами звіту завідувача кафедри сімейної медицини проф. Людмили Хіміон за період з січня 2014 року по січень 2021 року;  факультету підвищення кваліфікації викладачів - за результатами звіту завідувача кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права проф. Володимира Краснова за період з січня 2016 року по січень 2021 року; терапевтичного факультету – за результатами звіту завідувача кафедри функціональної діагностики проф. Олега Жарінова за період з січня 2014 року по січень 2021 року.

Вчена рада прийняла рішення подати на погодження конференції трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика зміни та доповнення до Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика для затвердження його у новій редакції, затвердила: навчальні плани та програми навчальних циклів; індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукових ступенів та ступеня доктора філософії; локальні нормативні акти; змісти навчально-методичних і наукових періодичних видань; розглянула результати моніторингу виконання дисертацій.

За результатами таємного голосування вчена рада обрала на посади:  проректора з наукової роботи – проф. Наталію Савичук; завідувачів кафедр: фтизіатрії і пульмонології – акад. НАМН України Юрія Фещенка; неонатології - чл.-кор. НАМН України Єлизавету Шунько;  загальної та невідкладної хірургії – проф. Вадима Крижевського; медицини катастроф та військово-медичної підготовки – проф. Георгія Рощіна; хірургії та судинної хірургії – проф. Сергія Саволюка; неврології № 2 – проф. Олену Ткаченко, терапії – проф. Наталію Швець. Обрано на посади професорів кафедр: діабетології - д. мед. н. Надію Жердьову;  сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги - д. мед. н. Ольгу Процюк; гастроентерології, дієтології і ендоскопії - д. мед. н. Вячеслава Харченка; присвоєно вчене звання професора по кафедрі:  акушерства, гінекології та репродуктології - д. мед. н. Лідії Сусліковій; акушерства, гінекології та перинатології - д. мед. н. Ользі Горбуновій;  фтизіатрії і пульмонології - д. мед. н. Галині Гуменюк; педіатрії - д. мед. н. Олені Ошлянській; щелепно-лицевої хірургії - д. мед. н. Наталії Ушко;  фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини - д. мед. н. Якову Фіщенку; присвоєно вчене звання доцента по кафедрі: інфекційних хвороб - к. мед. н. Аллі Голуб; офтальмології - к. мед. н. Сергію Косубі  та к. мед. н. Михайлу Лисенку; дитячих і підліткових захворювань - к. мед. н. Марії Нехаєнко; ортопедичної стоматології - к. мед. н. Ігорю Паливоді; акушерства, гінекології та репродуктології - к. мед. н. Мирославі Шалько.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика заплановано на  17 лютого 2021 року.

Читайте також