Search

ВИТЯГ З ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ науковою бібліотекою Національного університету охорони здоров’я Україн
імені П. Л. Шупика

Права користувачів

 1. Право користування бібліотекою мають лікарі (провізори) – інтерни, лікарі - слухачі навчальних циклів ПАЦ, тематичного удосконалення, спеціалізації та стажування, аспіранти, клінічні ординатори, що навчаються в університеті, також науково-педагогічні та педагогічні працівники та працівники структурних підрозділів університету.
  Сумісники університету, студенти інших вищих медичних навчальних закладів, медичні працівники міста, а також працівники суміжних з медициною галузей мають право користуватись бібліотекою лише у читальному залі.
 2. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, наукову, методичну, довідкову літературу на абонементі та у читальній залі; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, отримувати консультативну допомогу в пошуках джерел інформації, приймати участь в заходах, здійснюваних бібліотекою.
 3. Для запису в бібліотеку лікарю (провізору) – інтерну необхідно подати “Квиток інтерна”. Лікарю-слухачу навчальних циклів ПАЦ, тематичного удосконалення, спеціалізації та стажування, інформації та стажування необхідно подати “Квиток слухача”. Аспіранту - аспірантське посвідчення, працівнику університету - паспорт та довідку з відділу кадрів НУОЗ України, дійсну у поточному році.
 4. На підставі поданих документів заповнюється формуляр читача.
 5. Перед записом у бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх виконувати підписом у формулярі читача.
 6. Користувачі мають право одержати наукову літературу для опрацювання поза бібліотекою терміном до 30 днів одноразово, не більше:
 • науково-педагогічні та педагогічні працівники, магістри, аспіранти, клінічні ординатори та науковці - 5-10 примірників;
 • лікарі (провізори) - інтерни та лікарі - слухачі навчальних циклів ПАЦ, тематичного удосконалення, спеціалізації та стажування - до 5 примірників;
 • інші категорії користувачів – до 3 примірників.
 1. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодичними виданнями може бути зменшено до 10 днів.
 2. Навчальна література видається в певній кількості на термін, визначений навчальними планами та програмами.
 3. Енциклопедії, атласи, альбоми та інші довідкові видання, рідкісні та цінні книги, видання на електронних носіях видаються тільки у читальний зал і не підлягають ксерокопіюванню.
 4. Використання неопублікованих матеріалів (дисертацій) здійснюється на підставі заяви користувача за дозволом проректора з наукової роботи і тільки у читальному залі.
 5. Термін користування документами на прохання користувача може бути подовжено, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

Обов’язки користувачів

 1. Для запису до бібліотеки університету відвідувачі пред’являють паспорт, службове чи аспірантське посвідчення, довідку з відділу кадрів (наукового відділу). Лікар - слухач навчальних циклів ПАЦ, тематичного удосконалення, спеціалізації та стажування, інформації стажування пред’являє “Квиток слухача”, лікар (провізор) - інтерн “Квиток інтерна”.
 2. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, які отримали із фондів бібліотеки, повертаючи їх у встановлені терміни; не виносячи із приміщення читального залу літературу без дозволу бібліотекаря; не робити ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки в отриманих документах; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.
 3. Для отримання літератури користувач заповнює листок читацької вимоги на абонементі та в читальному залі – за усною вимогою; ставить дату, підпис у читацькому та книжковому формулярі за кожен примірник. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
 4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
 5. Користуючись документами бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, у разі виявлення дефектів – повідомити про це бібліотекарю, який зобов’язаний зробити відповідну помітку. В іншому разі відповідальність за виявлення у книгах дефектів несе користувач.
 6. Користувачі, які завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
 7. Користувачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визначеними бібліотекою рівноцінними. За неможливості заміни користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань спосіб заміни та його кратність визначається бібліотечною комісією окремо за кожне видання за цінами, що визначені каталогами книжкових видавництв на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань.
 8. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачем літератури фіксується у спеціальному зошиті-заміни і підтверджується підписом користувача.
 9. Працівники університету, які звільняються, лікарі – інтерни, аспіранти, клінічні ординатори, які переводяться до іншого навчального закладу, оформлюють академічну відпустку, переводяться з однієї форми навчання на іншу, оформлюють документи для тривалої закордонної поїздки за різними програмами, відчисленні з університету тощо повинні для отримання документів повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист про відсутність заборгованості.
 10. Користувачі повинні дотримуватись тиші в читальному залі та інших приміщеннях бібліотеки.
 11. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідування її на термін, що визначається бібліотекою.