Google search

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (100 днів )

Наукова робота:

 • Гбур З.В. ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ В МОРСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ | З В Гбур | Інвестиції: практика та досвід №3 2022 стр 66-71 (investplan.com.ua)
 • Гбур З.В. ПРОБЛЕМАТИКА ТА ВИКЛИКИ В МОРСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 22. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2022. 226 с. – С.129 – 136
 • Гбур З. В. Використання штучного інтелекту в інформаційній безпеці України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2601
 • Гбур З.В. Основи інформаційної безпеки держави в умовах війни до Колективної наукової монографії «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА (2014 – 2022): ІСТОРИЧНІ, ПОЛІТИЧНІ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ, РЕЛІГІЙНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Центр українсько-європейського наукового співробітництва.
 • Гбур З. В., Галушкіна Л. В., Акімов О. О. Кабінет міністрів України: функції, повноваження та відповідальність. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2680
 • Гбур З. В. Роль НАТО як оборонного союзу в безпеці європи. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9-10. С. 84–91. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7849&i=12
 • Кошова С.П. SPACE INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF RUSSIA'S FULL-SCALE INVASION IN UKRAINE. Колективна наукова монографія «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА (2014 – 2022): ІСТОРИЧНІ, ПОЛІТИЧНІ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ, РЕЛІГІЙНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Центр українсько-європейського наукового співробітництва.
 • Кошова С.П. ANALYSIS OF STATISTICAL DATA FROM 2011 TO 2021 INVESTMENT OF STATES IN THE SPACE INDUSTRY WITHIN NATIONAL SECURITY STRATEGIES. Молодий вчений. 20 травня 2022
 • Кошова С.П. LEGAL REGULATION AND INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN THE EU AND UKRAINE. Сучасні напрями розвитку суспільства: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. 205 с. с.118-127.
 • Кошова С.П. PROSPECTS FOR EXPANDING COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EU IN THE SPACE INDUSTRY. Польща та Україна в сучасній європі: міжкультурний діалог – роль національних меншин – виклики та загрози: кол. моногр. Польща, Ольштин, 19-20 травня 2022
 • Кошова С.П. SCIENTIFIC BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SPACE INDUSTRY IN UKRAINE. Суспільство та політика: сучасні тенденції розвитку в Україні та країнах Європейського союзу як результат військової агресії з боку рф: кол. моногр. Братислава, Словаччина
 • Кошова С.П. MODEL OF THE STATE-MANAGEMENT MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF THE SPACE INDUSTRY. Трансформація економіки, фінансів і менеджменту в сучасних умовах: кол. моногр. Кельце, Польща
 • Кошова С.П. THE SPACE INDUSTRY AS A DRIVING FORCE OF THE ECONOMY AND THE BASIS OF NATIONAL SECURITY. Державне управління та адміністрування, сфера обслуговування, економіка та міжнародні відносини як рушійні сили економічного зростання держав XXI століття: кол. моногр.
 • Кошова С.П. РОЗВИТОК КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ | С П Кошова | Інвестиції: практика та досвід №3 2022 стр 81-87 (investplan.com.ua)
 • Кошова С. П. Міжнародно-правовий аспект державного регулювання космічної галузі як основи національної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 4. С. 93–97. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7803&i=14
 • Кошова С. П. Особливості розвитку космічної галузі у поствоєнний період України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9-10. С. 96–102. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7851&i=14
 • Гузар І. Л., Толстанов О. К. Державна служба як основа державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 4. С. 112–117. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7807&i=18
 • Харенко В. В., Толстанов О. К. Основні засади електронного врядування. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 5-6. С. 51–56. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7820&i=7
 • Тесленко Д. С., Гбур З. В. Державне управління сферою зайнятості населення. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 5-6. С. 57–63. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7821&i=8
 • Карпенко О. В., Пархоменко-Куцевіл О. І. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 5-6. С. 64–70. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7822&i=9
 • Крохмаль В. В., Пархоменко-Куцевіл О. І. Державне управління сферою оплати праці. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 7-8. С. 57–63 http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7835&i=9
 • Науменко П. В., Пархоменко-Куцевіл О. І. Управління компетентнісним розвитком керівника в системі державної служби. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9-10. С. 103–109. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7852&i=15
 • Лобода Т. В., Михальчук В. М. Відповідальність в публічному управлінні в сфері охорони здоров'я у воєнний час. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9-10. С. 110–115. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7853&i=16
 • Максимюк І. В. Генезис системи надання онкологічної допомоги населенню України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9-10. С. 116–121. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7854&i=17
 • Коломоєць А.В., Толстанов О.К. Аналіз кадрового забезпечення та фінансового стану як складові логістики управління КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області, прийнято до друку в Український медичний часопис УКР. МЕД. ЧАСОПИС, 2 (148) – III/IV 2022 https://www.umj.com.ua/article/228821/analiz-kadrovogo-zabezpechennya-ta-finansovogo-stanu-yak-skladovi-logistiki-upravlinnya-knp-rubizhanska-tsentralna-miska-likarnya-rubizhanskoyi-miskoyi-radi-luganskoyi-oblasti
 • Стовбан М.П. Михальчук В.М. Ретроспективний аналіз основних показників ефективності діяльності Косівської центральної районної лікарні за період 2014–2018 рр., прийнято до друку в Український медичний часопис УКР. МЕД. ЧАСОПИС, 2 (148) – III/IV 2022 https://www.umj.com.ua/article/228853/retrospektivnij-analiz-osnovnih-pokaznikiv-efektivnosti-diyalnosti-kosivskoyi-tsentralnoyi-rajonnoyi-likarni-za-period-2014-2018rr.
 • Школьник М.Б., Михальчук В.М. Оцінка ефективності методів реабілітаційної допомоги дітям з  інвалідністю при порушеннях опорно-рухового апарату. Огляд літератури.
 • Гойда Н.Г. Стаття для зарубіжного періодичного видання (WL): «Динаміка показників стану здоров’я дітей: проблемні питання реформування системи медичної допомоги».
 • Гойда Н.Г. Проект наукової статті для періодичного видання «Законодавче забезпечення репродуктивних вправ в Україні».
 • Гойда Н.Г. Проект наукової статті «Розвиток перинатальної допомоги України в контексті міжнародних стратегій».
 • Гойда Н.Г., Октисюк Ж.С. Тези «Планування сім’ї – один з пріоритетних напрямків роботи лікаря загальної практики-сімейної медицини» для участі в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоровя» 27.05.2022 року.
 • Пархоменко-Куцевіл О.І. Проблеми реалізації механізмів координації діяльності органів державної влади України в умовах пандемії COVID-19. Наукові перспективи: журнал. 2022. № 1(19). С. 213- 220.
 • Kryshtanovych M., Akimova L., Akimov, O., Parkhomenko-Kutsevil O., Omarov, A. Features of creative burnout among educational workers in public administration system. Creativity studies. 2022. 15(1). pp. 116–129. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189039542 (Scopus).
 • Пархоменко-Куцевіл О.І. Форсайт у системі державного управління у сфері охорони здоров’я України в умовах пандемії: теоретичні засади. С. 116-185. Науковий вісник: Державне управління. 2022. № 1(11). URL: https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/222/216
 • Пархоменко-Куцевіл О. І. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки під час здійснення військових операцій та бойових дій. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. Вип. 28. С. 177-181. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2022/28-2022/35.pdf
 • Дубич, К. (2022). Актуальні проблеми сімї, як об’єкта соціальної політики та соціальної роботи. Ввічливість. Humanitas, (6), 3-9. https://doi.org/10.32782/humanitas/2021.6.1
 • Дубич К.В., Данилюк К.В. Моделі взаємодії держави з недержавними організаціями в системі надання соціальних послуг населенню// Dubych K.V.,Danylyuk K.V.The system of social services of Ukraine amidst transformation: modern trends and challenges : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 220 p. Р.Р.29-31
 • Дубич К.В. Ринок соціальних послуг: сучасні тенденції функціонування та проблеми розвитку // Dubych K.V. The system of social services of Ukraine amidst transformation: modern trends and challenges : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 220 p. Р.Р.55-58
 • Стрельченко О.Г. (співавтор) Єдиний медичний простір України: правовий вимір: монографія. За заг. ред. С.Г. Стеценка. Харків : Право, 2022. 672 с. (П. 3.7 (с. 251-261).
 • Strelchenko O., Okhrimenko I., Martynenko D. (2022). Character of public administration by the digitalization process during health care virtualization. Journal of law and political sciences scientific and academy journal. VOL. (33)- ) TWELFTH YEAR– ISSUE (2) MARCH-2022). Р. 277-288.
 • Голубчиков М.В. взяв участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 4.0» з публікацією тез за темою: «Результати анкетування лікарів консультативно-діагностичного центру Подільського району м.Києва щодо задоволеності системою електронного запису на прийом до лікаря» (травень 2022р.)
 • Голубчиков М.В., Кулєшов В.В. - підготовлено статтю "МЕДИКО-СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ РОБОТОЮ ЗАКЛАДУ ЛІКАРІВ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА ".
 • Радиш Я.Ф. Єдиний медичний простір України – нова парадигма розвитку національної системи охорони здорови”я // Єдиний медичний простір України: правовий вимір : монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Харків : Право, 2022. – с. 24 – 32.
 • Савицький В.Л., Радиш Я.Ф. Державне регулювання медичної діяльності в єдиному медичному просторі України // Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі / Науковий вісник КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти” [За науковою редакцією Василенко Н.В.] // Збірник матеріалів VII - Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю. – Вінниця: ТОВ “Віндрук”, 2022. – Випуск 1 (33). – С. 345 – 348.
 • Писаренко В. П. підготовлена та направлена до журналу Scopus стаття «Use of agricultural waste as renewable energy sources in bioenergy technologies for heat supply».
 • Круть А. Г. Проблеми управління процесом надання стоматологічної допомоги в сертифікованих системах управління якістю. WWW.UMJ.COM.UA | УКР. МЕД. ЧАСОПИС, 2 (148) – III/IV 2022. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.148.228722.
 • Круть А. Г. Толстанов К. О. Дмитренко І. А. Горачук. В. В. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Медичні перспективи. 2022. Т. 27, № 1. С. 166-173 https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.1.254468 Web of Science
 • Круть А. Г. Горачук В. В. ПРАКТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПАЦІЄНТІВ ЯКІСТЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ . Медична інформатика і інженерія, № 2, 2022.

 

Прийнято участь 19 – 20 травня в VII Польсько-Українсько науковому форумі «Польща та Україна в сучасній Європі – міжкультурний діалог – роль національних меншин – виклики та загрози» Ольштин-Львів. В межах цього форуму окрім виступів також подано матеріали до колективної монографії, зокрема:

 • Наукова стаття до колективної монографії Гбур З.В. на тему « Особливості діяльності національних меншин в Україні та Польщі»
 • Наукова стаття до колективної монографії Кошової С.П. на тему «Перспективи розширення співпраці України та ЄС в космічній галузі»

Інформаційна та методична робота

Вийшли друком МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо викладання дисципліни «Основи державного регулювання космічної галузі» заочної форми навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування» (Укладачі методичних вказівок: д.н.держ.упр., професор Гбур З.В. к.держ.упр., доцент Кошова С.П. магістр з держ.упр. Завада О.Г.)

 • Гбур З.В. підготовлено на розміщено у соціальних мережах звернення до жінок Білорусії про недопущення участі білоруських чоловіків у війні з Україною

 • Гбур З.В. опубліковано звернення до НПП вищих навчальних закладів Москви, Санкт-Петербурга про руйнації та вбивства які чинить їхня армія і прохання зупинити це кровопролиття з середини

 • Гбур З.В. надано інформацію про власні пережиті ситуації в умовах бомбардування м. Києва до проєкту Уппсальського університету (ШВЕЦІЯ), який збирає свідчення українських науковців про історії з власного життя які прийшлось пережити під час війни.

 • 05.2022 Гбур З.В. прийняла участь у фаховому семінарі та підготовка до опонування під час захисту в одноразовій спецраді за запрошенням Університету «Львівська політехніка»

 • Гбур З.В. прийняла участь у Засідання академічної платформи № 2 Економічний розвиток країн, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах глобалізації на платформі Google Meet 18.05.2022

 • Гойда Н.Г. Підготовка тестових завдань до лекції на тему: «Організація третинної медичної допомоги».

 • Гойда Н.Г. Підготовлено проект навчального плану і освітньої програми семінару «Організація первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану».

 • Гойда Н.Г. Підготовлені тестові завдання до лекції на тему: «Організація паліативної і хоспісної допомоги в Україні».

 • Гойда Н.Г. Заявка для участі в другому українському конгресі керівників обласних дитячих лікарень «Особливості роботи обласних дитячих лікарень в період воєнних дій».

 • Гойда Н.Г. Підготовлені та доповнені тести до підсумкового семінару циклу спеціалізації.

 • Гойда Н.Г. Поновлення демонстративних матеріалів (слайди) до лекції «Первинна медична допомога».

 • Гойда Н.Г. Робота з матеріалами дисертантів.

 • Гойда Н.Г. Підготовка доповіді та слайдів для виступу на другому Українському конгресі керівників обласних дитячих лікарень.

 • Гойда Н.Г. Рецензування наукових робіт, поданих на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2022 році.

 • Горачук В. В. Робота з матеріалами дисертантів.

 • Голубчиков М.В., Діденко Н.Г. неодноразово брали участь в засіданні експертних  рад ДАК МОН України.

 • Діденко Н.Г. - 10.04.2022 – участь у заході «Маяк України» в Берліні.

 • Діденко Н.Г. - Розсилка звернення українських науковців до науковців інших країн «Appeal of the representatives of academic community, NGOs, human rights organization of Ukraine to academic community and constitutional democracies on counteracting the war started by the Russian Federation and the Republic of Belarus against Ukraine» в Литву, Грузію, Молдову, США, Former Member Organisation

 • Діденко Н.Г участь в публічному діалозі «Депортації, масові репресії, штучний голод: інструменти політики тоталітарних режимів ХХ та ХХІ століть» до 78 роковин геноциду кримськотатарського народу.

 • Діденко Н.Г 05.2022 - Round Table оn the theme of: “PERSPECTIVES OF THE GEORGIA –EUROPEAN UNION RELATIONS”. Dedicated to the 90th anniversary of the University. Sokhumi State University.Грузія, Тбілісі.

Доповідь: European Values for Peace Ful Coexistence in the Region of the Eastern Partnership (Ukraine and Georgia).

 • Діденко Н.Г. - 04.2022 – відкрита лекція «Захист майнових, політичних та соціально-економічних прав  громадян в умовах війни з Росією» В РАМКАХ Освітнього марафону ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • Діденко Н.Г. підготовка короткострокового тематичного семінару «Юридичні аспекти надання медичних послуг в умовах війни»
 • Діденко Н.Г., Дубич К.В. підготовка короткострокового тематичного семінару «Механізми публічної політики з захисту територіальних, політичних та соціально-економічних прав України: в період військової агресії та після її закінчення».
 • Дубич К.В., Розроблено навчально-методичні матеріали до тематичного семінару: «Публічне управління паліативною допомогою: вітчизняний та міжнародний досвід».
 • Дубич К.В., підготовлено навчально-методичного забезпечення з навчання аспірантів до дисциплін: «Публічна політика в Україні: інститути та процеси».
 • Дубич К.В., підготовлено навчально-методичного забезпечення до дисципліни: «Контролінг в сфері охорони здоров’я».
 • Дубич К.В., підготовлено навчально-методичного забезпечення до дисципліни: «Стратегування та управління змінами в публічній сфері»
 • Дубич К.В., Діденко Н.Г. Проведення семінарів з підвищення кваліфікації за темою «Захист та відновлення управління та інфраструктури системи охорони здоров’я міст та сіл України».
 • Дубич К.В. методичне забезпечення дисципліни «Стратегування та управління змінами в публічній сфері» на сесії аспірантів з 11.05 по 25.05
 • Дубич К.В. Участь в роботі вебінару (Україна-Польща) «Психологічна підтримка особистості в умовах війни» в онлайн-режимі 13.04.2022 р.

 

  УЧАСТЬ В НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, ФОРУМАХ ТА КРУГЛИХ СТОЛАХ

 • Гбур З.В. «Загрози та виклики в морській безпеці» прийнято до публікації в збірнику наукових праць Національного університету водного господарства та природокористування в м. Рівне, за матеріалами ХІ Міжнародної науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» (12.05.2022, м. Рівне (в режимі онлайн на платформі Google Meet);
 • Гбур З.В. Важливість інформаційної безпеки України. Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), April 1, 2022. Kraków, Republic of Poland: European Scientific Platform. С.54 – 55
 • Гбур З.В., Кошова С.П. «КОСМІЧНА ГАЛУЗЬ У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД УКРАЇНИ» прийнято до публікації в збірнику наукових праць «SCIENTIA» за матеріалами III Міжнародної науково-теоретичної конференції «Sectoral research XXI: characteristics and features» (06.04.2022, м. Чикаго, США) (в режимі онлайн).
 • Гбур З.В. «ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ» прийнято до публікації в збірнику за матеріалами III Міжнародної наукової конференції «Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень» (15.04.2022, м. Львів, Україна);
 • Гбур З.В., Кошова С.П. КОСМІЧНА ІНДУСТРІЯ. Національна економіка: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали науковопрактичної конференції (м. Чернівці, 1-2 квітня 2022 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 96 с. ISBN 978-617-8074-04-3
 • Гбур З.В. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНІ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. Пріоритетні напрями розвитку наукового простору. Матеріали науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 березня 2022 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 100 с. ISBN 978-617-8074-03-6. С. 76-79
 • Гбур З.В. Штучний інтелект в інформаційній безпеці України. Технології, інструменти та стратегії реалізації  наукових досліджень:  матеріали III Міжнародної  наукової  конференції (Т.1) , м. Львів, 15 квітня,  2022р. / Міжнародний центр наукових досліджень.— Вінниця:  Європейська  наукова  платформа, 2022.—144с.- С.92-94
 • Кошова С.П. Особливості державного регулювання космічної галузі. Технології, інструменти  та  стратегії  реалізації  наукових досліджень:  матеріали III Міжнародної  наукової  конференції (Т.1) , м. Львів, 15 квітня,  2022р. / Міжнародний центр наукових досліджень.— Вінниця:  Європейська  наукова  платформа, 2022.—144с. – С.87-89
 • Щиріна К.В., Михальчук В.М. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В ОБЛАСНІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ. Пріоритетні напрями розвитку наукового простору. Матеріали науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 березня 2022 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 100 с. ISBN 978-617-8074-03-6. С. 71-75
 • A. Klimenko, O. K. Tolstanov. ANALYSIS OF THE POPULATION’S NEEDS OF KYIV IN ENDOCRINOLOGICAL CARE. Тези на конференцію молодих вчених 30 травня 2022 р. YOUNG Science 4. СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА № 4 313 064– 2022.
 • V. Mostepan, V. V. Horachuk. STATE OF RESOURCE PROVISION OF HEALTHCARE INSTITUTIONS OF KYIV AS A BASIS FOR THE INTRODUCTION OF CARDIOLOGICAL REHABILITATION. Тези на конференцію молодих вчених 30 травня 2022 р. YOUNG Science 4. СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА № 4 313 116 – 2022.
 • Коломоєць А.В., Толстанов О.К. АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАСОВОГО СТАНУ ЯК СКЛАДОВІ ЛОГІСТИКИ УПРАВЛІННЯ КНП. Пріоритетні напрями розвитку наукового простору. Матеріали науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 березня 2022 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 100 с. ISBN 978-617-8074-03-6. С.66-70
 • Кошова С.П., Гбур З.В. Космічна галузь у поствоєнний період України. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), April 22, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform. С.45-47.
 • Шалько Р.Н., Дубич К.В. Професійний відбір керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), April 22, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform. С.48-50
 • Дубич К.В. Сучасний стан та проблеми кадрового забезпечення системи надання соціальних послуг України в період війни //Дубич К.В./ Актуальні дослідження в соціальній сфері. Матеріали девятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 17 травня 2022 р.)/гол.ред В.В.Корнещук. – Одеса ФОП Бондаренко М.О., 2022. – 138 с.  (60-63 с.)
 • Гойда Н.Г. Участь у засіданні Поважної Ради відзнаки «Орден Святого Пантелеймона».
 • Гойда Н.Г. Участь в роботі другого Українського конгресу 20.05.2022 року.
 • Довгалюк С.В., Пархоменко-Куцевіл О. І. Особливості державного управління в сфері освіти. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 13 травня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 122-124.
 • Пархоменко-Куцевіл О. І. Механізм форсайту у системі державного управління у сфері охорони здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій. Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку територій та громад : матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 4 березня 2022 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко; Т.В. Маматової. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. С. 160-163.
 • Пархоменко-Куцевіл О.І., Проблеми реалізації кадрового аудиту органів державної влади. Актуальні питання сучасної стратегії розвитку України: виклики, пріоритети та прогнози: збірник наукових праць / Терещенко А.Л., Лісовський П.М., Яровой Т.С. та ін. м. Київ, 22 лютого 2022 р. К.: Університет «Україна», 2022 р. С. 94-96.
 • Стрельченко О.Г., Дудко А. Г. HR-інжирінг в управлінні організаціями та його інструменти. The 8-th International scientific and practical conference “Modern science: innovation and prospects” (May 1-3, 2022), Stockholm, Sweden (P. 439-445). 459 p.
 • Стрельченко О. Г., Братков С. І., Басс В.О., Капітонова Н. В., Мартиненко Д.Б. Доктринальна характеристика зовнішньополітичної діяльності україни на міжнародній світовій арені як результат вдосконалення адміністративно – правового забезпечення діяльності органів дипломатичної служби України: матеріали IV Міжнародна науково-практична конференція "Science, practice and theory", 1-4 лютого 2022 року, Токіо, Японія.
 • Писаренко В. П. Виробництво тепла з біоенергетичних джерел на місцевому рівні //Тези 74-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 25 квітня – 21 травня 2022 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – 443 с. (мої 198-200)
 • Масло І.Р., Писаренко В. П. Особливості державного регулювання екологічною сферою України //Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 13 травня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. - Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. — 602 с. ISBN 978-617-8037-75-8 DOI 10.36074/mcnd-13.05.2022 (наші 120-122)
 • Нечеса Я.С., Писаренко В. П. "ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ" //Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференція: «ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ» 3 червня 2022 року.
 • Діденко Н.Г. Порушення прав і свобод громадян у війні Росії проти України - тези доповіді на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні», 15–28 квітня 2022 року
 • Діденко Н.Г. Михайленко М.М. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення в умовах війни тези доповіді на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні», 15–28 квітня 2022 року
 • Михальчук В.М., Дубич К.В. Роль України в геополітичному процесі. Матеріали Десятої науково-практичної конференції 25-27 травня 2022 р. : Ванкувер, Канада, 2022 с. 137-141.

 

Підвищення кваліфікації

Гбур З.В. та Кошовою С.П. розпочато навчання на Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ» з 3 травня та до 13 червня 2022 року, в рамках якого подано тези до збірника матеріалів авторами одноосібно.

Горачук В. В. - участь у Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій» з 30 травня 2022 року.

Голубчиков М.В., Михальчук В.М. пройшли двотижневе ТУ "Актуальні питання наукового керівництва\консультування дисертаційним дослідженням:інформаційні та біоетичні аспекти (з 17 по 31 травня).

Діденко Н.Г. - 28.04.2022 - Участь у семінарі “Кризове втручання” («Cooperation Office Ukraine» від Міністерства освіти і науки Австрії

12.05.2022 р. - підвищила кваліфікацію за темою «Трансформація та організація соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах воєнного стану» (0.1 кредит ECTS / 4 години) і вдосконалила професійно-педагогічну компетентність

14.05.2022 р. - підвищила кваліфікацію за темою «Актуальні проблеми державно-громадського управління освітою» (0.2 кредита ECTS / 6 годин) і вдосконалила професійно-педагогічну компетентність.

Діденко Н.Г. - підвищення кваліфікації  за участі в  науково-практичному семінарі  «Особливості організації навчально-виховного процесу в закладах вищої освіти в умовах війни» (1-3 червня 2022 р. м.Рівне) (сертифікати в процесі виготовлення)

Дубич К.В. - підвищення кваліфікації  за участі в  науково-практичному семінарі  «Особливості організації навчально-виховного процесу в закладах вищої освіти в умовах війни» (1-3 червня 2022 р. м.Рівне) (сертифікати в процесі виготовлення) .

Дубич К.В. - підвищення кваліфікації за участі в семінарі  «Психологічна підтримка особистості в умовах війни». «Як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни». Сертифікат № 1218/22Д

Михальчук В.М. - підвищення кваліфікації  за участі в  науково-практичному семінарі  «Особливості організації навчально-виховного процесу в закладах вищої освіти в умовах війни» (1-3 червня 2022 р. м.Рівне) (сертифікати в процесі виготовлення).

Радиш Я.Ф.- закінчив магістратуру зі спеціальності “Психологія” в КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”

 

Завідувач кафедри

професор                                                                                                                               Василь МИХАЛЬЧУК