Google search

КОШОВА Світлана Петрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, відповідальна за навчально-методичну роботу (завуч) кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя факультет психології та соціальної роботи та факультет іноземних мов.

Працювала на посаді викладача кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З 2016 року по травень 2021 року працювала на посаді старшого викладача кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика).

З червня 2021 року займає посаду доцента кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування.

Викладає дисципліни за напрямками пов’язаними з психологічними основами управління персоналом, виникнення і подолання конфліктів в колективі.

Автор понад 130 наукових праць, з них 14 що індексуються у Scopus та Web of Science.

За 2021 рік має закордонні стажування:

21.06.2021-01.09.2021 International Economic Institute intership course «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic remotely»(180 годин)

Sofia. Bulgaria/ 24.11.2020-24.02.2021 – intership «Modern Neachining Methods and Innovative Technologies in Higher Education- European Experience and Global Trend» (180 годин – 6 кредитів ЕСТS)

Наукові інтереси присвячені соціально-психологічним особливостям самореалізації особистості у сфері управління.